การรับประกัน

การรับประกันสำหรับผลิตภัณฑ์ Western Digital ของคุณจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับรุ่นผลิตภัณฑ์ คุณจะพบการรับประกันที่มีผลใช้กับผลิตภัณฑ์ของคุณได้จากหน้าเว็บที่แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ในเอกสารผลิตภัณฑ์ หรือโดยการติดต่อฝ่ายสนับสนุนของเรา

คุณสามารถค้นหานโยบายของคุณได้โดยการเรียกดู กลุ่มแบรนด์/ผลิตภัณฑ์ ที่ด้านล่าง หากคุณไม่แน่ใจว่านโยบายใดที่มีผลใช้กับผลิตภัณฑ์ระดับองค์กรของคุณ คุณสามารถเรียกดูผลิตภัณฑ์ Western Digital ทั้งหมดหรือผลิตภัณฑ์ HGST

แบรนด์/กลุ่มผลิตภัณฑ์

ภูมิภาค/ประเทศ