นวัตกรรมที่ Western Digital

Western Digital คือผู้นำด้านนวัตกรรมในอุตสาหกรรมอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล นวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ ของเราส่งผลกระทบต่อชีวิตผู้คนหลายล้านคนในทุกๆ วัน

สิ่งที่เรามุ่งเน้นในเชิงเทคนิค

เราทำงานกับเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำทั่วทั้งพื้นที่ทางเทคนิคหลัก 4 ด้าน ตลอดจนเรื่องทางเทคนิคในระดับที่เล็กกว่าซึ่งมีหลากหลาย

โอเพ่นซอร์ส

Western Digital เชื่อในคุณค่าของโอเพ่นซอร์สในฐานะผู้ใช้และผู้มีส่วนสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นผู้ก่อตั้ง สมาชิก หรือผู้สนับสนุน เราก็พร้อมทำงานร่วมกับคู่ค้าของระบบนิเวศและชุมชนในระดับกว้าง เพื่อส่งเสริมโอเพ่นซอร์ส

Zoned Storage

ZNS SSD และ SMR HDD จัดหาสเกลที่คุ้มค่าเงินสำหรับศูนย์ข้อมูลและผู้ให้บริการระบบคลาวด์

แมชชีนเลิร์นนิ่งและปัญญาประดิษฐ์ (AI)

โซลูชันบนเอดจ์สำหรับการอนุมานของแมชชีนเลิร์นนิ่ง การแปลงรหัสวิดีโอ และการเร่งความเร็วที่กำหนดได้เอง

หน่วยความจำถาวร

นวัตกรรมในหน่วยความจำถาวรที่มีเวลาแฝงต่ำซึ่งขับเคลื่อนโดยการวิจัยวัสดุและอุปกรณ์ที่ทันสมัยในระดับนาโน

การมีส่วนร่วมของเราในชุมชนทางวิชาการ

สิ่งพิมพ์ทางเทคนิค

สิ่งพิมพ์ทางเทคนิคของเราเน้นที่การพัฒนาวัสดุ กระบวนการ และอุปกรณ์ เพื่อมุ่งสู่เทคโนโลยีเซลล์หน่วยความจำที่ครอบคลุมวิธีการจัดเก็บข้อมูลในปัจจุบันและในอนาคต

นอกจากนี้ เรายังพิมพ์เผยแพร่การพัฒนาและการตรวจสอบระบบ ซอฟต์แวร์ และเทคนิคสำหรับรุ่นต่อไปในอนาคต ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจัดเก็บ รักษา และใช้งานข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลและศูนย์ข้อมูล รวมทั้งคุณค่าที่ได้รับจากข้อมูล

การร่วมมือกับแวดวงวิชาการ

เราเชื่อว่า แวดวงวิชาการคือแหล่งกำเนิดของการค้นพบใหม่ๆ และเรามีส่วนร่วมในชุมชนวิชาการโดยการนำเสนอแนวคิดใหม่ๆ สร้างผลงานประดิษฐ์คิดค้น ให้เงินทุนสำหรับโครงการวิจัย และสำรวจดินแดนที่ยังไม่เป็นที่รู้จักร่วมกับบรรดานักวิชาการ

เราร่วมมือกับทั้งสถาบันการศึกษาและคู่ค้าในแวดวงวิชาการในเรื่องการวิจัยต่างๆ เพื่อให้ได้รับความรู้ใหม่ๆ เรานำความรู้นี้ไปปรับใช้กับโซลูชันและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตผู้คนจำนวนหลายล้านคน

ห้องปฏิบัติการระดับนาโนของ Western Digital

องค์กรวิจัยของ Western Digital ได้สร้างห้องปฏิบัติการระดับนาโน ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะในอุตสาหกรรมอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลและหน่วยความจำ

บล็อก

ห้องปฏิบัติการระดับนาโนของ Western Digital

ห้องปฏิบัติการระดับนาโนของ Western Digital เปิดโอกาสให้บรรดาวิศวกรสามารถดูอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลในขนาดที่เล็กกว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงถึง 5,000 เท่า

ความเป็นมาของการสร้างนวัตกรรม

สร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

กำหนดเวลาของเหตุการณ์ต่างๆ ที่นำมาสู่ Western Digital ในปัจจุบัน

สมัครเข้าร่วมในการเดินทางของเราสู่นวัตกรรมที่สำคัญ