ภาวะผู้นำ

เรามีกลุ่มผู้บริหารที่มุ่งมั่นทุ่มเทซึ่งไม่เพียงแต่ขับเคลื่อนกลยุทธ์และการปฏิบัติงานทางธุรกิจของเราเท่านั้น แต่ยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมงานของเราทั่วโลกได้มองการณ์ไกลถึงความเป็นไปได้ของข้อมูล

ผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัท

ประธานคณะกรรมการ

แนวทางการเป็นเจ้าของหุ้น

กิจกรรมนโยบายสาธารณะของสหรัฐฯ

Western Digital มีนโยบายที่จะเข้าร่วมในการดำเนินการทางกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายสาธารณะ ที่ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าเกี่ยวข้องกับประโยชน์สูงสุดของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่มีหรือไม่สนับสนุนคณะกรรมการดำเนินการทางการเมือง และไม่ใช้เงินทุนหรือทรัพยากรขององค์กรไปเพื่อการบริจาคให้แก่การเลือกตั้งท้องถิ่น การเลือกตั้งระดับรัฐหรือระดับประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคให้แก่ผู้สมัครชิงตำแหน่ง พรรคการเมือง องค์กรที่ไม่ใช่ผู้สมัคร องค์กรตามมาตรา 501(c)(4) หรือองค์กรตามมาตรา 527 หรือการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของท้องถิ่นหรือของรัฐ บริษัทไม่นำเงินทุนหรือทรัพยากรขององค์กรไปใช้ในทางการเมืองอิสระใดๆ **https://www.westerndigital.com/company/corporate-responsibility/us-public-policy-activities**