การกู้คืนข้อมูล

การปฏิเสธความรับผิด

หากคุณใช้ประโยชน์จากบริการกู้คืนข้อมูล บริษัท Western Digital จะไม่ทำให้การรับประกันที่เกี่ยวข้องกับดิสก์ไดรฟ์ที่คุณซื้อจากตัวแทนจำหน่ายหรือผู้จำหน่ายต่อของ Western Digital ต้องตกเป็นโมฆะ เพื่อรักษาสถานะการรับประกันไดรฟ์ของคุณ คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ให้บริการของคุณ ได้ให้การรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรบนกระดาษหัวจดหมายของบริษัท ซึ่งระบุว่าทางบริษัทได้ทำการกู้คืนข้อมูลหรือบริการอื่นๆ สำหรับฮาร์ดไดรฟ์ของคุณ ไม่ว่าในกรณีใดๆ การรับประกันของ Western Digital จะตกเป็นโมฆะ หากดิสก์ไดรฟ์ที่ส่งคืนมานั้นมีข้อบกพร่องที่เกิดจากการใช้งานในทางที่ผิดหรือมีการเปลี่ยนแปลงหรือทำลายอุปกรณ์ การติดตั้งที่ไม่เหมาะสม การดัดแปลง หรือสาเหตุอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ใน นโยบายการรับประกัน ของเรา

ข้อตกลงใดๆ ที่คุณได้ทำไว้กับผู้ให้บริการตามรายชื่อด้านล่าง ถือเป็นเรื่องระหว่างคุณกับผู้ให้บริการนั้นๆ Western Digital ไม่ให้การรับประกันไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย เกี่ยวกับบริการต่างๆ ที่ทางผู้ให้บริการได้จัดหาให้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันใดๆ เกี่ยวกับคุณภาพหรือความน่าเชื่อถือของบริการต่างๆ ที่ได้จัดหาให้ คุณต้องรับความเสี่ยงในการเลือกผู้ให้บริการของคุณเอง Western Digital ไม่ขอรับผิดต่อการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ไม่ว่าในลักษณะใดที่เกี่ยวกับ เกิดขึ้นจาก หรือเป็นผลมาจากการให้บริการดังกล่าวโดยผู้ให้บริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการสูญเสียข้อมูลใดๆ ในฮาร์ดไดรฟ์ของ Western Digital

บริษัทพันธมิตรด้านการกู้คืนข้อมูลของเราเสนอบริการต่างๆ ในทั่วโลก หากคุณต้องการรับบริการกู้คืนข้อมูลและไม่พบรายชื่อของบริษัทพันธมิตรของเราในประเทศของคุณ โปรดติดต่อพวกเขาเพื่อขอข้อมูลและความช่วยเหลือ