บริการด้านการรับประกัน

นโยบายการรับประกัน

นโยบายการรับประกันและข้อจำกัดทั่วโลก

สถานะการรับประกัน

ไดรฟ์เสียหรือไม่ โปรดตรวจสอบสถานะการรับประกันของคุณ

คำแนะนำเกี่ยวกับการบรรจุหีบห่อ

ไดรฟ์เสียหรือไม่ โปรดตรวจสอบสถานะการรับประกันของคุณ

ต้องการกู้ข้อมูลหรือไม่

โปรดติดต่อพันธมิตรผู้ให้บริการกู้ข้อมูลของเรา

การจัดทำการเปลี่ยนแทนสำหรับผลิตภัณฑ์ที่รับประกัน

จัดทำ RMA

สถานะการเปลี่ยนแทนสำหรับผลิตภัณฑ์ที่รับประกัน

ติดตาม RMA ของคุณ