อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล RAID

เกี่ยวกับ RAID

RAID คืออักษรย่อของคำว่า Redundant Array of Independent Disks (การทำงานร่วมกันของดิสก์อิสระ) เมื่อใช้เทคโนโลยี RAID กับระบบจัดเก็บข้อมูล คุณจะสามารถเชื่อมต่อไดรฟ์สองตัวขึ้นไปในระบบ เพื่อใช้งานเป็นไดรฟ์ขนาดใหญ่ตัวเดียวได้อย่างรวดเร็ว หรือตั้งค่าไดรฟ์เหล่านี้ให้เป็นไดรฟ์ระบบเพียงตัวเดียวเพื่อสำรองข้อมูลโดยอัตโนมัติในทันที (หรือการมิเรอร์) เพื่อสำรองข้อมูลแบบเรียลไทม์

RAID 0 - ประสิทธิภาพ

โหมด RAID 0 จัดให้มีการแบ่งส่วนจัดเก็บข้อมูลของดิสก์ลงในไดรฟ์ทั้งหมดในกลุ่มไดรฟ์ RAID RAID 0 ไม่มีการสำรองข้อมูล แต่มอบประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในบรรดา RAID ระดับต่างๆ RAID 0 จะแยกข้อมูลออกเป็นเซกเมนต์ย่อยๆ และแบ่งส่วนจัดเก็บเซกเมนต์ข้อมูลต่างๆ ลงในแต่ละไดรฟ์ในกลุ่มไดรฟ์

RAID 1 - การปกป้องข้อมูล

ตั้งค่าระบบเป็นโหมดการปกป้องข้อมูล (หรือเรียกว่า โหมดมิเรอร์หรือ RAID 1) โดยแบ่งความจุออกเป็นครึ่งต่อครึ่ง ความจุครึ่งหนึ่งจะใช้เพื่อจัดเก็บข้อมูลของคุณ และอีกครึ่งหนึ่งจะใช้เพื่อสำรองข้อมูล ถ้าไดรฟ์หนึ่งเสีย ข้อมูลของคุณก็ยังได้รับการปกป้องเนื่องจาก'มีการทำซ้ำ

RAID 5 - การปกป้องข้อมูลและความเร็ว

ในระบบที่มีไดรฟ์ตั้งแต่สามตัวขึ้นไป เราขอแนะนำให้คุณตั้งค่าระบบเป็น RAID 5 โหมดนี้จะช่วยให้คุณได้รับสิ่งที่ดีที่สุดในทั้งสองด้านคือ ประสิทธิภาพความเร็วด้วยการแบ่งส่วนจัดเก็บข้อมูลลงในไดรฟ์ทั้งหมด และการปกป้องข้อมูลโดยการจัดให้หนึ่งส่วนสี่ของไดรฟ์แต่ละตัวในระบบไดรฟ์แบบสี่ตัวสามารถทนทานต่อความผิดพลาด ขณะที่อีกสามส่วนสี่ของระบบจะเป็นความจุในการจัดเก็บข้อมูล

RAID 10 - ความเชื่อถือได้และประสิทธิภาพสูง

RAID 10 หรือ RAID 1+0 มอบอัตรา I/O ที่สูงมากด้วยการแบ่งจัดเก็บข้อมูลเป็นเซกเมนต์แบบ RAID 1 (การทำมิเรอร์) RAID ในโหมดนี้ดีสำหรับโซลูชันการจัดการฐานข้อมูลที่สำคัญมากสำหรับธุรกิจ ซึ่งต้องการประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดและสามารถทนต่อข้อผิดพลาดได้สูง ระบบที่ตั้งค่าเป็น RAID 10 จะให้ความจุครึ่งหนึ่งของความจุรวมทั้งสิ้นของทุกไดรฟ์ในอาร์เรย์

JBOD & SPANNING

JBOD คือการใช้ไดรฟ์ตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไปโดยไม่ได้กำหนดค่า RAID แต่มีการจัดการในลักษณะพื้นที่จัดเก็บที่เหมาะสมโดยแยกจากกัน Spanning เป็นการรวมไดรฟ์เข้าด้วยกันแบบเส้นตรงเพื่อสร้างพื้นที่จัดเก็บที่เหมาะสมขนาดใหญ่ ประโยชน์ของการใช้โหมดนี้ก็คือ คุณสามารถเพิ่มไดรฟ์เข้าไปได้โดยไม่จำเป็นต้องฟอร์แมตระบบใหม่

ไดรฟ์จัดเก็บข้อมูล RAID

My Cloud Expert Series EX2 Ultra

เริ่มต้นที่ {{productReferenceObject.minPricedSkuObj.prices.sale.amountFormatted}} / {{productReferenceObject.minPricedSkuObj.prices.sale.billingPlanName}}

My Book Duo

เริ่มต้นที่ {{productReferenceObject.minPricedSkuObj.prices.sale.amountFormatted}} / {{productReferenceObject.minPricedSkuObj.prices.sale.billingPlanName}}

My Cloud Pro Series PR4100

เริ่มต้นที่ {{productReferenceObject.minPricedSkuObj.prices.sale.amountFormatted}} / {{productReferenceObject.minPricedSkuObj.prices.sale.billingPlanName}}