ติดต่อเรา

ดูรายการหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนจากทั่วโลก
โปรดทราบว่านี่เป็นหน้าการติดต่อฝ่ายสนับสนุน ไม่ใช่หน้าขององค์กรในการติดต่อกับ Western Digital ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับคำถามถึงฝ่ายขายและผลิตภัณฑ์

ส่งกรณีคำขอ

โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนของเรา จากนั้น เราจะติดต่อกลับคุณโดยเร็วที่สุด