วัฒนธรรมการเป็นที่ไว้วางใจและความโปร่งใส

เรามุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะเป็นพลเมืองบริษัทที่ดีในทุกๆ ด้านของธุรกิจ เราคือ Western Digital และเราใส่ใจ

ความมุ่งมั่นที่ต่อเนื่อง

เป้าหมายใหม่ด้านความยั่งยืนที่ตั้งเป้าไว้สูง

Western Digital เป็นผู้นำในเรื่องความยั่งยืนอยู่แล้ว แต่ปัจจุบันเรามีแผนการระดับใหญ่ในการสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่มากขึ้น พันธกิจใหม่ของเราในเรื่องความยั่งยืน 4 ประการที่มุ่งมั่นนี้จะส่งผลกระทบที่สำคัญต่อการปฏิบัติงาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน รวมทั้งฟุตพรินท์ด้านสิ่งแวดล้อมทั่วโลก เรายังคงมุ่งเน้นไปที่การลดการปล่อยคาร์บอน โดยมุ่งมั่นที่จะให้ส่วนปฏิบัติงานทุกส่วนใช้พลังงานหมุนเวียน 100% ภายในปี 2030 และต้องการจะบรรลุเป้าหมายในการลดการปล่อยคาร์บอนสุทธิลงเหลือศูนย์ในส่วนปฏิบัติงานต่างๆ ของเรา (ขอบเขตที่ 1 และ 2) ภายในปี 2032 นอกจากนี้ เรายังมุ่งมั่นที่จะลดขยะที่จะฝังกลบลงมากกว่า 95% และลดการใช้น้ำลง 20% ซึ่งทั้งสองโครงการนี้ต้องทำให้ได้ภายในปี 2030

เราขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในขณะที่เรากำลังดำเนินการเพื่ออนาคตที่ดีขึ้น

นวัตกรรมเพื่ออนาคต

รายงานเรื่องความยั่งยืนปีการเงิน 2023

ที่ Western Digital เรามุ่งมั่นอย่างจริงจังที่จะปกป้องและสนับสนุนบุคลากร สิ่งแวดล้อม และชุมชนของเรา ความมุ่งมั่นดังกล่าวสะท้อนให้เห็นได้ในรายงานประจำปีการเงิน 2023 ของเรา ซึ่งเราได้เปิดเผยถึงกลยุทธ์ที่ผลักดันด้วยข้อมูล และให้รายละเอียดเกี่ยวกับการบรรลุความสำเร็จที่สำคัญในปีงบประมาณที่ผ่านมา ไฮไลท์สำคัญ ได้แก่ ความคืบหน้าในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์ การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน การส่งเสริมที่ทำงานที่คำนึงถึงคนทุกกุล่ม การเป็นอาสาสมัครและกิจกรรมเพื่อสังคมที่มุ่งเน้นชุมชน รวมถึงโปรแกรมส่งเสริมจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบของเราที่ผสานรวมทั่วโลก

สิ่งแวดล้อม

การรักษาความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในระยะยาวของเรา ทั้งในฐานะบริษัทและในฐานะสิ่งมีชีวิตสปีชีส์หนึ่ง

เราตรวจติดตามและมุ่งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เราสามารถปกป้องโลกใบนี้ที่เราทุกคนอาศัยอยู่

บุคลากร

บุคลากรคือเส้นเลือดของบริษัทของเรา

จากสิทธิมนุษยชนสู่สุขภาพและความปลอดภัย ไปจนถึงการบริหารห่วงโซ่อุปทานของเรา เรารับฟังผู้คนรอบตัวเราและพยายามที่จะปรับปรุงคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี

ห่วงโซ่อุปทาน

ในฐานะผู้นำระดับโลกด้านการผลิต ห่วงโซ่อุปทานของเรานั้นมีความจำเป็นและมีความสำคัญมาก

เราทำงานกับซัพพลายเออร์ของเราอย่างใกล้ชิด เพื่อช่วยให้พวกเขาปฏิบัติตามมาตรฐานระดับสูงที่เรากำหนดไว้สำหรับการปฏิบัติงานของเราเอง

จริยธรรม

การดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องเป็นสิ่งที่ได้รับการบ่มเพาะในวัฒนธรรมองค์กรของเรา

เราส่งเสริมสภาพแวดล้อมของพฤติกรรมที่มีจริยธรรมผ่านทางนโยบายและแนวปฏิบัติที่นำไปสู่การยอมรับของสาธารณชนที่มีต่อความมุ่งมั่นที่จริงจังของเราในเรื่องความซื่อสัตย์

กิจกรรมด้านการกุศล

โปรแกรมด้านการกุศลของเรามีเป้าหมายในการสร้างผลกระทบที่สำคัญ

ที่ Western Digital เราใส่ใจ! การตอบแทนกลับคืนและการตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน คือเป้าหมายสำคัญของบริษัท และเราเชื่อว่าเราจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้มากขึ้นเมื่อเราร่วมมือกัน!

ความเป็นส่วนตัว

การรักษาความซื่อสัตย์สุจริตของวิธีปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัยของเรา คือสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อพันธกิจของเราที่มีต่อผู้ใช้

เราจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่จัดเก็บและถ่ายโอนข้อมูลด้วยความเข้าใจว่าการปกป้องข้อมูลคือสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับผู้ใช้ของเรา

คลังทรัพยากร