ติดต่อเรา

โปรดเลือกหัวข้อจากรายการด้านล่างเพื่อให้เราสามารถเชื่อมต่อคุณกับแผนกที่เกี่ยวข้อง

สื่อมวลชนสัมพันธ์

สำหรับคำถามจากสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อทั่วไป โปรดไปที่หน้าข่าวสาร (Newsroom) ของเรา

ที่ตั้งสำนักงาน

เยี่ยมชมหน้าเว็บที่ตั้งสำนักงาน เพื่อดูที่อยู่ของสำนักงานใหญ่ สำนักงานต่างๆ ขององค์กร และโรงงาน

การสนับสนุนผลิตภัณฑ์

เยี่ยมชมหน้าการสนับสนุนทั่วไปของเราเพื่อรับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของเราอย่างต่อเนื่อง