กิจกรรมเพื่อสังคม

ที่ Western Digital เราใส่ใจ! เราให้ความสำคัญกับการตอบแทนกลับคืนและการตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน และเราเชื่อว่าเราจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้มากขึ้นเมื่อเราร่วมมือกัน! โปรแกรมด้านการกุศลของเรามีเป้าหมายที่จะสร้างผลกระทบที่สำคัญโดยการมุ่งดำเนินการของเรา เรามุ่งเน้นที่การศึกษา STEM สำหรับเยาวชนที่ไม่ได้รับโอกาสและถูกมองข้ามไป โครงการบรรเทาผู้หิวโหย และการจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

คลังทรัพยากร