โอเพ่นซอร์ส

Western Digital เชื่อในคุณค่าของโอเพ่นซอร์สในฐานะผู้ใช้และผู้มีส่วนสนับสนุน เราตระหนักถึงบทบาทสำคัญของโอเพ่นซอร์สในการเติบโตและความสำเร็จของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในปัจจุบัน เพราะจะช่วยส่งเสริมให้ชุมชนสามารถริเริ่มนวัตกรรม สร้างสรรค์ และแชร์ร่วมกัน นอกจากนี้ Western Digital ยังมองว่าโอเพ่นซอร์สเป็นบล็อกการสร้างสรรค์ที่สำคัญสำหรับกลยุทธ์องค์กรและกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยรวม

โปรเจ็กต์ด้านโอเพ่นซอร์ส

Western Digital ส่งเสริมและ ดูแลจัดการ โปรเจ็กต์โอเพ่นซอร์สต่างๆ มากมาย ตัวอย่างผลงานของเรา ได้แก่

Linux Kernel - Zoned Storage

เราให้การสนับสนุน Linux Kernel โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบย่อยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลรุ่นใหม่ สิ่งหนึ่งที่เรามุ่งเน้นเป็นหลักในช่วงหลังนี้คือ Zoned Storage Zoned Storage คือโครงการริเริ่มมาตรฐานแบบเปิด เพื่อช่วยให้ศูนย์ข้อมูลสามารถปรับขนาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบรับยุคของความจุในการจัดเก็บข้อมูลในระดับเซตตะไบต์ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง: Ultrastar DC ZN540 NVMe ZNS SSD

Sweet B

Sweet B คือไลบรารีที่มาเสริม Elliptic Curve Cryptography (ECC) คีย์สาธารณะที่ใช้เส้นโค้ง NIST P-256 and SECG secp256k1 นี่เป็นองค์ประกอบหลักของ แพลตฟอร์มการรักษาความปลอดภัย ArmorLock ของเรา เพื่อช่วยในการสร้างความมั่นใจในไลบรารี Cryptography เราจึงได้เปิดโอเพ่นซอร์สของไลบรารีนี้และทำการตรวจสอบโดยบริษัทวิจัยด้านการรักษาความปลอดภัย Trail of Bits ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:  NVMe™ SSD ที่เข้ารหัส G-Technology ArmorLock

Open Titan

OpenTitan คือโปรเจ็กต์โอเพ่นซอร์สโปรเจ็กต์แรกที่สร้างการออกแบบข้อมูลอ้างอิงและแนวทางการรวมระบบสำหรับชิป Silicon Root of Trust (RoT) ที่มีคุณภาพและโปร่งใส ด้วยการใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญในโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลและเทคโนโลยีโอเพ่นซอร์ส ทำให้ Western Digital ทำงานร่วมกับพันธมิตรด้านระบบนิเวศเพื่อปรับปรุงกรอบงาน OpenTitan เพื่อตอบสนองความต้องการของกรณีการใช้งานอุปกรณ์ที่เน้นการใช้ข้อมูลที่มีความต้องการด้านการรักษาความปลอดภัยที่หลากหลายจากคอร์จนถึงเอดจ์ รวมถึงแอปพลิเคชันแมชชีนเลิร์นนิ่ง สมาร์ทโฟน และอุปกรณ์ Internet of Things (IoT) ที่เชื่อมต่อกัน ดู บล็อกโพสต์ ที่อธิบายเป้าหมายของเรา

Western Digital Github

นอกจากนี้ Western Digital ยังรักษา GitHub Repo ที่เป็นทางการสำหรับโปรเจ็กต์ต่างๆ ของเรา โปรดแวะมาเยี่ยมชม!

องค์กรโอเพ่นซอร์ส

ไม่ว่าจะเป็นผู้ก่อตั้ง สมาชิก หรือผู้สนับสนุน Western Digital ก็ทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อส่งเสริมโอเพ่นซอร์ส

RISC-V Foundation

เราคือสมาชิกผู้ก่อตั้ง RISC-V Foundation ผู้ดูแล RISC-V ISA RISC-V ISA คือ ISA แบบเปิดฟรีเพื่อช่วยส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมโปรเซสเซอร์ยุคใหม่ผ่านการทำงานร่วมกันในมาตรฐานแบบเปิด

CHIPS Alliance

เราคือสมาชิกผู้ก่อตั้ง CHIPS Alliance CHIPS Alliance พัฒนาการออกแบบฮาร์ดแวร์โอเพ่นซอร์สที่มีคุณภาพสูงที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ซิลิคอนและ FPGA

Linux Foundation

เราคือสมาชิกระดับซิลเวอร์ของ Linux Foundation Linux Foundation จัดหาศูนย์ที่เป็นกลางและเชื่อถือได้สำหรับนักพัฒนาระบบเพื่อเขียนโค้ด จัดการ และกำหนดสเกลสำหรับโปรเจ็กต์เทคโนโลยีแบบเปิด ภายใต้การดูแลของ Linux Foundation มีโปรเจ็กต์ต่างๆ มากมายที่เราทำงานด้วย

FOSSi Foundation

เราทำงานร่วมกับ FOSSi Foundation ในโครงการริเริ่มต่างๆ ที่เกี่ยวกับ RISC-V และ CHIPS Alliance รวมถึงโปรเจ็กต์ Cocotb และการเทียบมาตรฐาน Embench FOSSi Foundation มีพันธกิจในการส่งเสริมและช่วยเหลือด้านการออกแบบฮาร์ดแวร์ดิจิทัลแบบเปิดให้ฟรี รวมถึงระบบนิเวศที่เกี่ยวข้อง

ความมุ่งมั่นด้านการร่วมมือ GPL

ในฐานะผู้ใช้และผู้สนับสนุนโปรเจ็กต์โอเพ่นซอร์สจำนวนมากภายใต้ตระกูลผลิตภัณฑ์ GPL ที่ได้รับใบอนุญาตเวอร์ชัน 2 เราตระหนักดีว่าการปฏิบัติตามโอเพ่นซอร์สอาจเป็นเรื่องยากและอาจส่งผลให้เกิดความผิดพลาด ในการสร้างความเติบโตให้ชุมชนโอเพ่นซอร์สและอนุญาตให้ผู้ดำเนินการด้วยเจตนาบริสุทธิ์สามารถใช้ประโยชน์จากการสนับสนุนของเราภายใต้ GPL เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินการดังต่อไปนี้

ก่อนที่จะยื่นเรื่องหรือดำเนินการฟ้องร้องคดีหรืออ้างสิทธิ์ตามกฎหมาย (นอกเหนือจากการดำเนินการเชิงป้องกัน) ซึ่งเกิดจากการสิ้นสุดของใบอนุญาตใช้งาน (Covered License) Western Digital มุ่งมั่นที่จะนำเสนอเงื่อนไขดังต่อไปนี้แก่บุคคลหรือองค์กร (“คุณ”) ที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดใบอนุญาตใช้งาน ซึ่งเป็นเงื่อนไขเกี่ยวกับการแก้ไขเยียวยาและการฟื้นคืนสภาพเดิม ซึ่งนำมาจาก GPL เวอร์ชัน 3 ในที่นี้ คำว่า “ใบอนุญาตใช้งานนี้” หมายถึง ใบอนุญาตใช้งานที่มีผลบังคับใช้

อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณยุติการละเมิดใบอนุญาตใช้งานนี้ทั้งหมด ใบอนุญาตใช้งานของคุณจะคืนสู่สถานะเดิมจากเจ้าของลิขสิทธิ์นั้น (ก) เป็นการชั่วคราว เว้นแต่และจนกว่าเจ้าของลิขสิทธิ์จะยกเลิกใบอนุญาตใช้งานของคุณโดยชัดแจ้งในที่สุด และ (ข) โดยถาวร หากเจ้าของลิขสิทธิ์ไม่ได้แจ้งให้คุณทราบถึงการละเมิดดังกล่าวด้วยวิธีการที่เหมาะสมภายใน 60 วันหลังจากสิ้นสุด

นอกจากนี้ ใบอนุญาตใช้งานของคุณจากเจ้าของลิขสิทธิ์นั้น จะคืนสู่สถานะเดิมเป็นการถาวร ถ้าเจ้าของลิขสิทธิ์ได้แจ้งให้คุณทราบถึงการละเมิดดังกล่าวด้วยวิธีการที่เหมาะสม โดยนี่ต้องเป็นครั้งแรกที่คุณได้รับการแจ้งถึงการละเมิดใบอนุญาตใช้งานนี้ (สำหรับงานใดๆ) จากเจ้าของลิขสิทธิ์ และคุณได้แก้ไขเยียวยาการละเมิดนั้นภายใน 30 วันหลังจากได้รับแจ้ง

Western Digital ประสงค์ให้ข้อตกลงนี้ไม่สามารถเพิกถอนได้ และต้องมีผลผูกพันและมีผลบังคับใช้ต่อ Western Digital และผู้ได้รับมอบหมายหรือผู้สืบทอดลิขสิทธิ์ของ Western Digital

Western Digital อาจปรับปรุงแก้ไขข้อตกลงนี้โดยการพิมพ์เผยแพร่ใหม่ในหน้านี้หรือในสถานที่รับช่วงต่อ

“ใบอนุญาตใช้งาน” หมายถึง ใบอนุญาต GNU General Public License เวอร์ชัน 2 (GPLv2), ใบอนุญาต GNU Lesser General Public License เวอร์ชัน 2.1 (LGPLv2.1) หรือใบอนุญาต GNU Library General Public License เวอร์ชัน 2 (LGPLv2) ทั้งหมดนี้ที่พิมพ์เผยแพร่โดย Free Software Foundation

“การดำเนินการเชิงป้องกัน” หมายถึงการฟ้องร้องดำเนินคดีหรือการอ้างสิทธิ์ตามกฎหมายที่ Western Digital มีต่อคุณเพื่อตอบสนองต่อการฟ้องร้องดำเนินคดีหรือการอ้างสิทธิ์ก่อนหน้านี้ที่ดำเนินการโดยคุณหรือบริษัทในเครือของคุณ

“Western Digital” หมายถึง Western Digital Corporation หรือบริษัทในเครือ

หลักจรรยาบรรณตามข้อตกลงของผู้มีส่วนสนับสนุน

เราตระหนักดีว่าโอเพ่นซอร์สนี้สร้างขึ้นโดยชุมชนที่ดี เราเชื่อว่าชุมชนที่ดีจะเติบโต เมื่อผู้เข้าร่วมทุกคนได้รับการปฏิบัติที่ดี และปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างใส่ใจและให้เกียรติ เพื่อแสดงถึงพันธสัญญาของเราต่อแนวความคิดนี้ เราได้ใช้ ข้อตกลงของผู้มีส่วนสนับสนุน มากำกับดูแลโปรเจ็กต์โอเพ่นซอร์สทั้งหมดของเราและการดำเนินการของผู้สนับสนุนทั้งหมดของ Western Digital ในโปรเจ็กต์ของเราและในชุมชนโอเพ่นซอร์สในวงกว้าง

โอเพ่นซอร์สในผลิตภัณฑ์ของเรา

เราเชื่อในโอเพ่นซอร์สและใช้โอเพ่นซอร์สในผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของเรา เมื่อเราใช้โอเพ่นซอร์ส เรา รับรองการใช้งานนั้นพร้อมด้วยหัวข้อประกาศแจ้งของบุคคลภายนอก และจะแชร์ ซอร์สโค้ดที่มีกอปปีเลฟต์ หน้าการปฏิบัติตามกฎระเบียบของโอเพ่นซอร์ส จะอยู่ในตำแหน่งส่วนกลางของที่ที่เราโพสต์ อาร์ทิแฟกท์ ของการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ถ้าคุณเชื่อว่าเรายังขาดข้อมูลบางอย่างไป โปรด คลิกที่นี่ เพื่อติดต่อเรา

ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของเราสร้างขึ้นโดยกระบวนการที่เป็นไปตาม OpenChain OpenChain คือมาตรฐาน ISO แบบเปิด (ISO/IEC 5230) สำหรับโอเพ่นซอร์สที่วางแนวทางของวิธีปฏิบัติที่ดีเลิศในการใช้โอเพ่นซอร์สเพื่อสร้างห่วงโซ่อุปทานที่ไว้วางใจได้ Western Digital ในฐานะสมาชิกระดับแพลททินัมและสมาชิกคณะกรรมการในระหว่างขั้นตอนการรับรองมาตรฐาน ISO เราเชื่อมั่นในประโยชน์ของการปฏิบัติตาม OpenChain

โอเพ่นซอร์ส: มุมมองของ Western Digital ก็คือโซลูชันที่ปลอดภัยที่สุดจะวางอยู่บนพื้นฐานของการดำเนินการที่เปิดกว้างและสามารถตรวจสอบได้ ผสานเข้ากับนโยบายและวิธีปฏิบัติด้านการรักษาความปลอดภัยที่โปร่งใส

ที่มา: RICHARD NEW รองประธานของ R&D ENGINEERING

ซิลิคอนโอเพ่นซอร์สจำเป็นต้องอาศัยการคิดทบทวนเกี่ยวกับการพัฒนาชิปในรูปแบบใหม่ๆ Western Digital ยืนอยู่แถวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ ซึ่งแสดงให้เห็นได้โดยการเข้าร่วม OpenTitan ในฐานะพันธมิตรเชิงพาณิชย์รายแรกของเราและการพิมพ์เผยแพร่ล่าสุดของเราเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตระกูล SweRV RISC-V Core RISC-V และซิลิคอนโอเพ่นซอร์สเริ่มแพร่หลายไปทั่วทั้งอุตสาหกรรม เราจึงต้องการจะสร้างอนาคตของซิลิคอนแบบเปิด ร่วมกับผู้มีส่วนสนับสนุนทุกราย

ที่มา: DOMINIC RIZZO ผู้อำนวยการโปรเจ็กต์ OPENTITAN ของ GOOGLE

บุคลากรของเรา

ทีมของ Western Digital จะสร้างความโดดเด่นทุกอย่างสำหรับลูกค้าของเรา

Damien Le Moal

วิศวกรที่โดดเด่น (ผู้จัดการ)

ดูโปรไฟล์

Jeremy Bauer

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยี, วิศวกรเฟิร์มแวร์สำหรับลูกค้า HDD ระดับองค์กร

Spencer Gilson

เจ้าหน้าที่วิศวกร ฝ่ายวิศวกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์ (แอป)

ดูโปรไฟล์

Senthil Kumar Veluswamy

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยี

ดูโปรไฟล์

Jeffrey Lien

วิศวกร Principal SW

ดูโปรไฟล์

Brandon Paupore

วิศวกรฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์

ดูโปรไฟล์

Aashish Parmar

วิศวกรอาวุโส ฝ่ายเฟิร์มแวร์ E-HDD

ดูโปรไฟล์

AR

Akhilesh Rn

เจ้าหน้าที่พัฒนา ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ (ระบบ)

ตำแหน่งงาน

ที่ Western Digital วิศวกรของเราใช้โอเพ่นซอร์สในผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากมายของเรา และตอบแทนโดยให้การสนับสนุน โปรดดูที่หน้าอาชีพของเราเพื่อค้นหาตำแหน่งงานใหม่ๆ ที่เปิดรับสมัคร