Zoned Storage

ความจุสูง, TCO ต่ำ และปรับปรุงคุณภาพการบริการ

ความต้องการความจุของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับดาต้าเซ็นเตอร์ที่เพิ่มขึ้น

ปริมาณข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยองค์กร เครื่องคอมพิวเตอร์ และเนื้อหาที่สร้างโดยผู้บริโภคยังคงขับเคลื่อนความต้องการด้านความจุของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับดาต้าเซ็นเตอร์ ในระดับเพตะไบต์ เอ็กซะไบต์ ไปจนถึงเซตตะไบต์ ปัจจุบันโครงสร้างพื้นฐานของข้อมูลระดับใหญ่นั้นต้องใช้ SSD และ HDD หลายหมื่นตัวเลยทีเดียว การจัดการข้อมูลปริมาณสูงสุดให้คุ้มทุนเริ่มกลายเป็นที่ต้องการอย่างรวดเร็ว

ประโยชน์ที่ได้รับจาก Zoned Storage สำหรับดาต้าเซ็นเตอร์

Zoned Storage คือโครงการริเริ่มมาตรฐานแบบโอเพ่นซอร์สเพื่อช่วยให้ดาต้าเซ็นเตอร์สามารถปรับขนาดเพื่อตอบรับยุคของความจุในการจัดเก็บข้อมูลระดับเซตตะไบต์ Zoned Storage ต้องอาศัยเทคโนโลยีสองแบบคือ Shingled Magnetic Recording (SMR) ใน HDD และ Zoned Namespaces (ZNS) ใน SSD

อุปกรณ์ Zoned Storage เช่น ZNS SSD จะถูกแบ่งออกเป็นสองโซน เพื่อทำให้สถาปัตยกรรมของไดรฟ์เรียบง่ายขึ้นและลดความจำเป็นในการจัดการข้อมูลที่ซับซ้อนลงอย่างมีนัยสำคัญ ด้วยสแต็กซอฟต์แวร์แบบรวม ทำให้โฮสต์สามารถจัดวางข้อมูลในโซนต่างๆ อย่างชาญฉลาดเพื่อช่วยให้ได้รับประโยชน์ที่สำคัญ ดังนี้

เพิ่มความจุ

สิ่งสำคัญคือความหนาแน่นและสเกลที่สูงขึ้นโดยไม่มี Over-provisioning โดยรวม

ลดค่าใช้จ่าย

ความต้องการ DRAM ที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญและต้องใช้ฟังก์ชันลอจิกมาสนับสนุนเพียงไม่กี่ฟังก์ชัน

ปรับปรุงคุณภาพการบริการ

ด้วยการจัดเก็บขยะที่น้อยที่สุด ทำให้ตัวควบคุมอุปกรณ์สามารถตอบสนองได้เร็วกว่า

เพิ่มความทนทาน

เพราะข้อมูลไม่ถูกเขียนทับอยู่เรื่อยๆ จึงช่วยเพิ่มความทนทาน

การใช้ Zoned Storage ในโฮสต์ช่วยให้ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ระบบสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการขจัดความอ้อมค้อมในระดับต่างๆ (ซ้ำซ้อน) ที่จำเป็นสำหรับการแม็ปทางกายภาพระหว่างโฮสต์กับตัวควบคุม SSD และระบบไฟล์ไปยังอุปกรณ์ นอกจากนี้ ZNS ยังลดความจำเป็นของ Over-provisioning และขจัดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ Write Amplification และความผันแปรของคุณภาพการบริการ กล่าวโดยย่อก็คือ ZNS จะแก้ไขปัญหาเรื่องสเกล คุณภาพการบริการ และ TCO ที่เป็นอุปสรรคของ SSD แบบเก่า

Zoned Storage ช่วยให้การกำหนดสเกลของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลมีความคุ้มค่าสำหรับยุคเซตตะไบต์

Zoned Storage ประกอบด้วย SMR สำหรับ HDD และ ZNS สำหรับ SSD Zoned Named Spaces คือส่วนขยายของมาตรฐาน NVMe™ เทคโนโลยีนี้ช่วยให้เราสามารถนำเสนอ SSD ให้มีการจัดโซนคล้ายกับ SMR HDD จึงช่วยให้อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล HDD และ SSD ดูราวกับเป็นเทคโนโลยีเดียวกัน Zoned Storage ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีทั้ง SMR และ ZNS รวมทั้งมาตรฐานโอเพ่นซอร์สเพื่อปรับปรุงการปรับขนาดของดาต้าเซ็นเตอร์

ด้วยเค้าโครงซอฟต์แวร์ที่รวมเข้าด้วยกัน ทำให้ข้อมูลได้รับการวางตำแหน่งอย่างชาญฉลาดทั้งใน SMR HDD และ ZNS SSD เพื่อเพิ่มความจุในการจัดเก็บข้อมูล ลดต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ (TCO) และปรับปรุงคุณภาพการบริการ (QoS) ด้วย Zoned Storage ทำให้ดาต้าเซ็นเตอร์และผู้ให้บริการระบบคลาวด์สามารถปรับขนาดของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลได้อย่างคุ้มค่ามากขึ้นสำหรับยุคเซตตะไบต์

แบบเก่า

อุปกรณ์ควบคุมการวางตำแหน่งของข้อมูล

แบบจัดโซน

แอปพลิเคชันควบคุมการวางตำแหน่งของข้อมูลในโซนต่างๆ

เพิ่มขีดความจุด้วย Zoned Storage

บทความเด่น

เอกสารข้อมูลที่เป็นทางการ

การดำเนินการ SMR

สํารวจตัวเลือกในการปรับใช้แอปพลิเคชันการจัดเก็บข้อมูลที่มีอยู่ หรือแอปพลิเคชันใหม่ๆ สําหรับใช้กับฮาร์ดไดรฟ์ SMR

เรียนรู้เพิ่มเติม

บล็อก

การรับรอง ZNS

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานของ Zoned Storage หรือ ZNS ที่เคยได้รับการรับรองโดยกลุ่ม NVMe Consortium

เรียนรู้เพิ่มเติม

วิดีโอ

แนะนำ Zoned Storage

เรียนรู้ว่า Zoned Storage ช่วยให้ดาต้าเซ็นเตอร์สามารถปรับขนาด ปรับปรุงคุณภาพการบริการ และลด TCO ลงได้อย่างไร เทคโนโลยีที่ช่วยในการทำงานของ Zoned Storage คือ Shingled Magnetic Recording (SMR) สำหรับ HDD และ Zoned Namespaces (ZNS) สำหรับ SSD

เรียนรู้เพิ่มเติม

วิดีโอ

ZNS การหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายของบล็อกอินเทอร์เฟซ (Block Interface) สำหรับ SSD แบบแฟลช

เรียนรู้วิธีที่ Zoned Namespaces นำเสนอส่วนใหม่ของฟังก์ชันการใช้งานระหว่างโฮสต์และ SSD ที่ช่วยเพิ่มทั้งประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้นและต้นทุนต่อไบต์ที่ต่ำลง เมื่อนำมาปรับใช้

เรียนรู้เพิ่มเติม

คำแถลงเกี่ยวกับการคาดการณ์ในอนาคต
หน้าเว็บนี้อาจมีคำแถลงเกี่ยวกับการคาดการณ์อนาคต ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะคำแถลงเกี่ยวกับกลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของเรา ความจุ ขีดความสามารถและการใช้งาน รวมถึงการตลาดผลิตภัณฑ์ของเรา กลยุทธ์ของเรา และโอกาสในการเติบโต ตลอดจนแนวโน้มตลาด คำแถลงเกี่ยวกับการคาดการณ์อนาคตเหล่านี้อยู่ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากที่ได้ระบุโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยในคำแถลงเกี่ยวกับการคาดการณ์อนาคตดังกล่าว ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนได้กล่าวไว้อย่างครบถ้วนในรายงานของ Western Digital Corporation ที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงรายงานตามรอบเวลาฉบับล่าสุดของเรา ซึ่งคุณสามารถอ่านรายละเอียดได้ ขอให้ผู้อ่านใช้ความระมัดระวังที่จะไม่พึ่งพาคำแถลงเกี่ยวกับการคาดการณ์อนาคตเหล่านี้มากเกินไป และเราไม่มีหน้าที่จะต้องปรับปรุงคำแถลงเกี่ยวกับการคาดการณ์อนาคตเหล่านี้เพื่อสะท้อนถึงเหตุการณ์หรือสภาวะที่เกิดขึ้นตามมาแต่อย่างใด เว้นแต่กฎหมายกำหนดให้ต้องทำเช่นนั้น

รายละเอียดข้อมูล
1. ที่มา 1: What is Zoned Storage and Why Does it Matter by William G. Wong (Electronic Design, 9/20/2020)
2. ที่มา 2: The Next Step in SSD Evolution: NVMe Zoned Namespaces Explained by Billy Tallis (AnandTech.com, 8/6/2020)