ชิ้นส่วน#: {{currentSku}} SanDisk® Portable SSD
จาก SanDisk

  • {{volumePrice.minQuantity}}+ {{volumePrice.amountFormatted}} /ต่อชิ้น
  • {{inventory.prices.maxQuantity}}+ ขอใบเสนอราคา

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.sale.amount, inventory.prices.sale.currency)}}

พร้อมวางจำหน่ายโดยประมาณ :

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.sale.amount, inventory.prices.sale.currency)}} / {{inventory.prices.sale.billingPlanName}}

มีสินค้าในสต็อก: {{inventory.stockLevel}} โปรดป้อนหมายเลขที่ถูกต้อง ไม่มีจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ขอ

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|

Price {{inventory.prices.list.amountFormatted}}

Actual Price {{inventory.prices.list.amountFormatted}}

Offer Price {{inventory.prices.sale.amountFormatted}}

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

พร้อมวางจำหน่ายโดยประมาณ :

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|

Price {{inventory.prices.list.amountFormatted}}

Actual Price {{inventory.prices.list.amountFormatted}}

Offer Price {{inventory.prices.sale.amountFormatted}} / {{inventory.prices.sale.billingPlanName}}

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

พร้อมวางจำหน่ายโดยประมาณ :
โปรดป้อนหมายเลขที่ถูกต้อง

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|
.product-img-carousel .splide__slide{ background-color: #f7f7f7!important; } .splide--nav>.splide__slider>.splide__track>.splide__list>.splide__slide.is-active, .splide--nav>.splide__track>.splide__list>.splide__slide.is-active{ border:none; } .slide-elements{ max-height:0; transition: all 0.6s ease-in-out; } .accordion-open .slide-elements{ max-height:600px; } #thumbnail-slider .splide__slide button { width:100%; height:100%; } product-bg-image { background-size:cover; background-position: center; background-repeat: no-repeat; } .product-image-thumbnail { background-position: center center; } .webp .splide__slide.is-active ._SDSSDE30-480G-G25-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/sandisk-usb-3-2-ssd/featured/sandisk-usb-3-2-ssd-feature1.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDSSDE30-480G-G25-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/sandisk-usb-3-2-ssd/featured/sandisk-usb-3-2-ssd-feature1.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDSSDE30-480G-G25-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/sandisk-usb-3-2-ssd/featured/sandisk-usb-3-2-ssd-feature1.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDSSDE30-480G-G25-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/sandisk-usb-3-2-ssd/featured/sandisk-usb-3-2-ssd-feature1.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDSSDE30-480G-G25-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/sandisk-usb-3-2-ssd/featured/sandisk-usb-3-2-ssd-feature1.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDSSDE30-480G-G25-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/sandisk-usb-3-2-ssd/featured/sandisk-usb-3-2-ssd-feature1.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDSSDE30-480G-G25-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/sandisk-usb-3-2-ssd/featured/sandisk-usb-3-2-ssd-feature2.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDSSDE30-480G-G25-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/sandisk-usb-3-2-ssd/featured/sandisk-usb-3-2-ssd-feature2.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDSSDE30-480G-G25-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/sandisk-usb-3-2-ssd/featured/sandisk-usb-3-2-ssd-feature2.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDSSDE30-480G-G25-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/sandisk-usb-3-2-ssd/featured/sandisk-usb-3-2-ssd-feature2.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDSSDE30-480G-G25-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/sandisk-usb-3-2-ssd/featured/sandisk-usb-3-2-ssd-feature2.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDSSDE30-480G-G25-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/sandisk-usb-3-2-ssd/featured/sandisk-usb-3-2-ssd-feature2.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDSSDE30-480G-G25-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/sandisk-usb-3-2-ssd/featured/sandisk-usb-3-2-ssd-feature3.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDSSDE30-480G-G25-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/sandisk-usb-3-2-ssd/featured/sandisk-usb-3-2-ssd-feature3.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDSSDE30-480G-G25-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/sandisk-usb-3-2-ssd/featured/sandisk-usb-3-2-ssd-feature3.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDSSDE30-480G-G25-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/sandisk-usb-3-2-ssd/featured/sandisk-usb-3-2-ssd-feature3.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDSSDE30-480G-G25-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/sandisk-usb-3-2-ssd/featured/sandisk-usb-3-2-ssd-feature3.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDSSDE30-480G-G25-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/sandisk-usb-3-2-ssd/featured/sandisk-usb-3-2-ssd-feature3.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDSSDE30-480G-G25-featuredAssets-bg-img-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/sandisk-usb-3-2-ssd/featured/sandisk-usb-3-2-ssd-feature4.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDSSDE30-480G-G25-featuredAssets-bg-img-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/sandisk-usb-3-2-ssd/featured/sandisk-usb-3-2-ssd-feature4.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDSSDE30-480G-G25-featuredAssets-bg-img-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/sandisk-usb-3-2-ssd/featured/sandisk-usb-3-2-ssd-feature4.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDSSDE30-480G-G25-featuredAssets-thumbnail-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/sandisk-usb-3-2-ssd/featured/sandisk-usb-3-2-ssd-feature4.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDSSDE30-480G-G25-featuredAssets-thumbnail-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/sandisk-usb-3-2-ssd/featured/sandisk-usb-3-2-ssd-feature4.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDSSDE30-480G-G25-featuredAssets-thumbnail-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/sandisk-usb-3-2-ssd/featured/sandisk-usb-3-2-ssd-feature4.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDSSDE30-1T00-G25-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/sandisk-usb-3-2-ssd/featured/sandisk-usb-3-2-ssd-feature1.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDSSDE30-1T00-G25-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/sandisk-usb-3-2-ssd/featured/sandisk-usb-3-2-ssd-feature1.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDSSDE30-1T00-G25-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/sandisk-usb-3-2-ssd/featured/sandisk-usb-3-2-ssd-feature1.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDSSDE30-1T00-G25-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/sandisk-usb-3-2-ssd/featured/sandisk-usb-3-2-ssd-feature1.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDSSDE30-1T00-G25-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/sandisk-usb-3-2-ssd/featured/sandisk-usb-3-2-ssd-feature1.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDSSDE30-1T00-G25-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/sandisk-usb-3-2-ssd/featured/sandisk-usb-3-2-ssd-feature1.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDSSDE30-1T00-G25-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/sandisk-usb-3-2-ssd/featured/sandisk-usb-3-2-ssd-feature2.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDSSDE30-1T00-G25-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/sandisk-usb-3-2-ssd/featured/sandisk-usb-3-2-ssd-feature2.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDSSDE30-1T00-G25-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/sandisk-usb-3-2-ssd/featured/sandisk-usb-3-2-ssd-feature2.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDSSDE30-1T00-G25-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/sandisk-usb-3-2-ssd/featured/sandisk-usb-3-2-ssd-feature2.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDSSDE30-1T00-G25-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/sandisk-usb-3-2-ssd/featured/sandisk-usb-3-2-ssd-feature2.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDSSDE30-1T00-G25-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/sandisk-usb-3-2-ssd/featured/sandisk-usb-3-2-ssd-feature2.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDSSDE30-1T00-G25-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/sandisk-usb-3-2-ssd/featured/sandisk-usb-3-2-ssd-feature3.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDSSDE30-1T00-G25-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/sandisk-usb-3-2-ssd/featured/sandisk-usb-3-2-ssd-feature3.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDSSDE30-1T00-G25-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/sandisk-usb-3-2-ssd/featured/sandisk-usb-3-2-ssd-feature3.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDSSDE30-1T00-G25-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/sandisk-usb-3-2-ssd/featured/sandisk-usb-3-2-ssd-feature3.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDSSDE30-1T00-G25-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/sandisk-usb-3-2-ssd/featured/sandisk-usb-3-2-ssd-feature3.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDSSDE30-1T00-G25-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/sandisk-usb-3-2-ssd/featured/sandisk-usb-3-2-ssd-feature3.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDSSDE30-1T00-G25-featuredAssets-bg-img-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/sandisk-usb-3-2-ssd/featured/sandisk-usb-3-2-ssd-feature4.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDSSDE30-1T00-G25-featuredAssets-bg-img-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/sandisk-usb-3-2-ssd/featured/sandisk-usb-3-2-ssd-feature4.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDSSDE30-1T00-G25-featuredAssets-bg-img-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/sandisk-usb-3-2-ssd/featured/sandisk-usb-3-2-ssd-feature4.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDSSDE30-1T00-G25-featuredAssets-thumbnail-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/sandisk-usb-3-2-ssd/featured/sandisk-usb-3-2-ssd-feature4.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDSSDE30-1T00-G25-featuredAssets-thumbnail-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/sandisk-usb-3-2-ssd/featured/sandisk-usb-3-2-ssd-feature4.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDSSDE30-1T00-G25-featuredAssets-thumbnail-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/sandisk-usb-3-2-ssd/featured/sandisk-usb-3-2-ssd-feature4.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDSSDE30-2T00-G25-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/sandisk-usb-3-2-ssd/featured/sandisk-usb-3-2-ssd-feature1.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDSSDE30-2T00-G25-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/sandisk-usb-3-2-ssd/featured/sandisk-usb-3-2-ssd-feature1.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDSSDE30-2T00-G25-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/sandisk-usb-3-2-ssd/featured/sandisk-usb-3-2-ssd-feature1.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDSSDE30-2T00-G25-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/sandisk-usb-3-2-ssd/featured/sandisk-usb-3-2-ssd-feature1.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDSSDE30-2T00-G25-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/sandisk-usb-3-2-ssd/featured/sandisk-usb-3-2-ssd-feature1.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDSSDE30-2T00-G25-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/sandisk-usb-3-2-ssd/featured/sandisk-usb-3-2-ssd-feature1.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDSSDE30-2T00-G25-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/sandisk-usb-3-2-ssd/featured/sandisk-usb-3-2-ssd-feature2.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDSSDE30-2T00-G25-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/sandisk-usb-3-2-ssd/featured/sandisk-usb-3-2-ssd-feature2.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDSSDE30-2T00-G25-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/sandisk-usb-3-2-ssd/featured/sandisk-usb-3-2-ssd-feature2.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDSSDE30-2T00-G25-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/sandisk-usb-3-2-ssd/featured/sandisk-usb-3-2-ssd-feature2.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDSSDE30-2T00-G25-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/sandisk-usb-3-2-ssd/featured/sandisk-usb-3-2-ssd-feature2.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDSSDE30-2T00-G25-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/sandisk-usb-3-2-ssd/featured/sandisk-usb-3-2-ssd-feature2.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDSSDE30-2T00-G25-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/sandisk-usb-3-2-ssd/featured/sandisk-usb-3-2-ssd-feature3.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDSSDE30-2T00-G25-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/sandisk-usb-3-2-ssd/featured/sandisk-usb-3-2-ssd-feature3.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDSSDE30-2T00-G25-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/sandisk-usb-3-2-ssd/featured/sandisk-usb-3-2-ssd-feature3.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDSSDE30-2T00-G25-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/sandisk-usb-3-2-ssd/featured/sandisk-usb-3-2-ssd-feature3.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDSSDE30-2T00-G25-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/sandisk-usb-3-2-ssd/featured/sandisk-usb-3-2-ssd-feature3.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDSSDE30-2T00-G25-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/sandisk-usb-3-2-ssd/featured/sandisk-usb-3-2-ssd-feature3.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDSSDE30-2T00-G25-featuredAssets-bg-img-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/sandisk-usb-3-2-ssd/featured/sandisk-usb-3-2-ssd-feature4.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDSSDE30-2T00-G25-featuredAssets-bg-img-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/sandisk-usb-3-2-ssd/featured/sandisk-usb-3-2-ssd-feature4.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDSSDE30-2T00-G25-featuredAssets-bg-img-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/sandisk-usb-3-2-ssd/featured/sandisk-usb-3-2-ssd-feature4.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDSSDE30-2T00-G25-featuredAssets-thumbnail-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/sandisk-usb-3-2-ssd/featured/sandisk-usb-3-2-ssd-feature4.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDSSDE30-2T00-G25-featuredAssets-thumbnail-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/sandisk-usb-3-2-ssd/featured/sandisk-usb-3-2-ssd-feature4.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDSSDE30-2T00-G25-featuredAssets-thumbnail-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/sandisk-usb-3-2-ssd/featured/sandisk-usb-3-2-ssd-feature4.jpg.thumb.319.319.png); }

ชีวิตเราก้าวไปอย่างรวดเร็ว—อย่าพลาด’ช่วงเวลาสำคัญ

ช่วงเวลาสำคัญใน ชีวิต’มักเกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัว เพื่อให้ไม่พลาด’นาทีสำคัญ คุณจึงต้องมีอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบพกพาที่วางใจได้ ด้วย SanDisk® Portable SSD คุณสามารถจัดเก็บเนื้อหาและความทรงจำไว้ในไดรฟ์ที่ทำงานรวดเร็ว ซึ่งเหมาะกับไลฟ์สไตล์ที่ไม่หยุดนิ่งของคุณได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เร็ว พกพาสะดวก ราคาย่อมเยา
เลือกประสิทธิภาพการทำงานแบบโซลิดสเตตด้วยความเร็วในการอ่าน 520 MB/s2 ในไดรฟ์แบบพกพา

บันทึกช่วงเวลาสำคัญของชีวิต’
สำรองข้อมูลเนื้อหาและความทรงจำของคุณไว้ในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ที่ไม่เคยหยุดนิ่งของคุณได้อย่างราบรื่น

แข็งแกร่งเพียงพอที่จะพกพาไปทุกที่
พกพาอุปกรณ์ไปได้ทุกที่ที่คุณเดินทางไปด้วยประสิทธิภาพ—ความทนทานต่อการตกหล่นที่ระดับสูงถึง 2 เมตร4 ซึ่งหมายถึงไดรฟ์นี้สามารถรองรับแรงกระแทกได้

คุณ’สามารถพกพาอุปกรณ์ติดตัว
คล้องไดรฟ์เข้ากับเข็มขัดหรือเป้สะพายหลังของคุณเพื่อความมั่นใจ ด้วยห่วงแข็งแกร่งที่ทำจากยางธรรมชาติ

เดินทางอย่างไร้กังวล
วางใจด้วยการรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขนาน 3 ปี3

เป็นที่ไว้วางใจในทั่วโลก
แบรนด์จาก SanDisk® ที่ช่างภาพมืออาชีพไว้วางใจใช้ในงาน

ข้อมูลจำเพาะโดยละเอียด

ความจุ
480 GB
อินเทอร์เฟซ
USB 3.2 Gen 2
คอนเน็กเตอร์
USB-C
ขนาด (L x W x H)
9.91mm x 46.9mm x 96.9mm
ภายในกล่อง
  • SanDisk Portable SSD
  • USB-C to USB-A Cable
  • Safety and Warranty Guide
.slide-elements{ max-height:0; transition: all 0.6s ease-in-out; } .accordion-open .slide-elements{ max-height:600px; margin-bottom:22px; } .pts-accordion-btn:after { content: ''; background: white; height: 10px; width: 22px; position: absolute; }

หมายเลขผลิตภัณฑ์

480 GB
SDSSDE30-480G-G25
1 TB
SDSSDE30-1T00-G25
2 TB
SDSSDE30-2T00-G25
480 GB
SDSSDE30-480G-G25
1 TB
SDSSDE30-1T00-G25
2 TB
SDSSDE30-2T00-G25

การจัดอันดับและรีวิว

การเปิดเผยข้อมูล

  1. 1 GB = 1,000,000,000 ไบต์ และ 1 TB = 1,000,000,000,000 ไบต์ ความจุที่ใช้ได้จริงอาจน้อยกว่านี้
  2. ความเร็วในการอ่านสูงสุด 520 MB/s ความเร็วในการเขียนจะต่ำกว่านี้ อิงตามการทดสอบภายใน ประสิทธิภาพอาจต่ำลง โดยขึ้นกับอุปกรณ์โฮสต์ อินเทอร์เฟซ สภาพการใช้งาน และปัจจัยอื่นๆ 1 MB = 1,000,000 ไบต์
  3. ดูที่ www.sandisk.com/wug
  4. อิงตามการทดสอบภายใน