ยานยนต์

ข้อมูลช่วยเติมพลังให้อนาคต

2 TB ภายในปี 2025

คาดการณ์ว่ายานยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติระดับ 4 และระดับ 5 จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลออนบอร์ดตั้งแต่ 2 TB ขึ้นไป1

115 ล้านภายในปี 2025

คาดการณ์ว่าจะมียานยนต์ที่เชื่อมต่อจำนวนประมาณ 115 ล้านคันทั่วโลกภายในปี 20252

นอกจากปัญญาประดิษฐ์ (AI) และอาร์เรย์เซ็นเซอร์ที่ก้าวล้ำแล้ว อุตสาหกรรมยานยนต์จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้ทันกับแอปพลิเคชันใหม่ในรถยนต์และการเชื่อมต่อยานยนต์กับทุกอย่างที่เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างมหาศาล อนาคตของยานยนต์ที่เชื่อมต่อและขับเคลื่อนอัตโนมัติเต็มรูปแบบขึ้นอยู่กับความสามารถของบริษัทเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถมอบอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูง ความจุสูง ความทนทานสูง รวมทั้งเชื่อถือได้อย่างต่อเนื่อง

ที่มา: Data storage and AI are driving the evolution of autonomous cars by Huibert Verhoeven, Western Digital (VentureBeat, 2020)

ข้อมูลสร้างความพลิกผันอย่างไร

ข้อมูลสร้างความพลิกผันให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมขนส่ง

อุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมขนส่งกำลังถูกดิสรัปท์ด้วยเทคโนโลยี ยานยนต์ไม่ใช่ระบบเครื่องยนต์กลไกเท่านั้น แต่ปัจจุบันกลายเป็นศูนย์ข้อมูลที่ล้อรถ ซึ่งขับเคลื่อนความต้องการโครงสร้างพื้นฐานของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลรุ่นใหม่ เมื่อยานยนต์เริ่มเชื่อมต่อกันและขับเคลื่อนอัตโนมัติ ทำให้มีการสร้างและบริโภคข้อมูลปริมาณมหาศาล สิ่งนี้จำเป็นต้องอาศัยแนวทางใหม่ๆ ในการประมวลผลข้อมูลที่ช่วยปรับปรุงการสื่อสารและการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับยานยนต์ ยานยนต์กับยานยนต์ด้วยกัน (V2V) และยานยนต์กับโครงสร้างพื้นฐาน (V2I) ในขณะที่มอบประสบการณ์การขับขี่ที่ดีขึ้นและปลอดภัยยิ่งขึ้น ความเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้มีความต้องการอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลอย่างมหาศาลและการประมวลผลข้อมูลในยานยนต์ ตลอดจนในเอดจ์เซิร์ฟเวอร์ ขณะเดียวกันก็ขยายขอบเขตของบริการบนคลาวด์ในคอร์

เติมพลังให้อุตสาหกรรมที่มีข้อมูล

ข้อมูลช่วยเติมพลังให้อนาคตของยานยนต์และระบบขนส่ง

อุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมขนส่งกำลังลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ข้อมูลแบบใหม่และเทคโนโลยีเอดจ์ที่จะดึงเอาข้อมูลเชิงลึกมาจากข้อมูลดิบที่รวบรวมมา ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยปรับปรุงประสบการณ์การขับขี่เท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยด้วย สิ่งนี้จะเพิ่มความจำเป็นให้กับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลใหม่ๆ ในเครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐานการประมวลผล ที่ผสานรวมบริการระบบคลาวด์เข้ากับประสิทธิภาพการประมวลผลในยานยนต์ เพื่อจัดการกับข้อมูลปริมาณมหาศาลที่รวบรวมมาโดยยานยนต์ที่เชื่อมต่อกัน

ปรับปรุงการออกแบบระบบจัดเก็บข้อมูล

คุณรู้จักภาระงานของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลของคุณหรือไม่

การวิเคราะห์ภาระงานในชีวิตจริง คือขั้นตอนสำคัญในการระบุอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้งานด้านยานยนต์ของคุณ การวิเคราะห์ภาระงานจะช่วยให้คุณสามารถระบุถึงพฤติกรรมที่ไม่คาดคิด ดำเนินมาตรการป้องกัน และรับรองว่าอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลของคุณเป็นไปตามเงื่อนไขของระบบ

การขับเคลื่อนการดิสรัปท์ตลาดด้วยข้อมูล

Western Digital เสนอกลุ่มผลิตภัณฑ์เกรดยานยนต์ที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว ซึ่งออกแบบมาให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปสำหรับยานยนต์ที่เชื่อมต่อและขับเคลื่อนอัตโนมัติ

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง