ชิ้นส่วน#: {{currentSku}} G-DRIVE ArmorLock SSD
จาก SanDisk Professional

 • {{volumePrice.minQuantity}}+ {{volumePrice.amountFormatted}} /ต่อชิ้น
 • {{inventory.prices.maxQuantity}}+ ขอใบเสนอราคา

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.sale.amount, inventory.prices.sale.currency)}}

พร้อมวางจำหน่ายโดยประมาณ :

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.sale.amount, inventory.prices.sale.currency)}} / {{inventory.prices.sale.billingPlanName}}

มีสินค้าในสต็อก: {{inventory.stockLevel}} โปรดป้อนหมายเลขที่ถูกต้อง ไม่มีจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ขอ

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|

Price {{inventory.prices.list.amountFormatted}}

Actual Price {{inventory.prices.list.amountFormatted}}

Offer Price {{inventory.prices.sale.amountFormatted}}

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

พร้อมวางจำหน่ายโดยประมาณ :

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|

Price {{inventory.prices.list.amountFormatted}}

Actual Price {{inventory.prices.list.amountFormatted}}

Offer Price {{inventory.prices.sale.amountFormatted}} / {{inventory.prices.sale.billingPlanName}}

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

พร้อมวางจำหน่ายโดยประมาณ :
โปรดป้อนหมายเลขที่ถูกต้อง

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|
.product-img-carousel .splide__slide{ background-color: #f7f7f7!important; } .splide--nav>.splide__slider>.splide__track>.splide__list>.splide__slide.is-active, .splide--nav>.splide__track>.splide__list>.splide__slide.is-active{ border:none; } .slide-elements{ max-height:0; transition: all 0.6s ease-in-out; } .accordion-open .slide-elements{ max-height:600px; } #thumbnail-slider .splide__slide button { width:100%; height:100%; } product-bg-image { background-size:cover; background-position: center; background-repeat: no-repeat; } .product-image-thumbnail { background-position: center center; } .webp .splide__slide.is-active ._SDPS41A-001T-SBANB-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/armorlock-usb-3-2-ssd/featured/armorlock-usb-3-2-ssd-1.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDPS41A-001T-SBANB-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/armorlock-usb-3-2-ssd/featured/armorlock-usb-3-2-ssd-1.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDPS41A-001T-SBANB-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/armorlock-usb-3-2-ssd/featured/armorlock-usb-3-2-ssd-1.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDPS41A-001T-SBANB-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/armorlock-usb-3-2-ssd/featured/armorlock-usb-3-2-ssd-1.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDPS41A-001T-SBANB-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/armorlock-usb-3-2-ssd/featured/armorlock-usb-3-2-ssd-1.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDPS41A-001T-SBANB-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/armorlock-usb-3-2-ssd/featured/armorlock-usb-3-2-ssd-1.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDPS41A-001T-SBANB-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/armorlock-usb-3-2-ssd/featured/armorlock-usb-3-2-ssd-2.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDPS41A-001T-SBANB-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/armorlock-usb-3-2-ssd/featured/armorlock-usb-3-2-ssd-2.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDPS41A-001T-SBANB-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/armorlock-usb-3-2-ssd/featured/armorlock-usb-3-2-ssd-2.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDPS41A-001T-SBANB-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/armorlock-usb-3-2-ssd/featured/armorlock-usb-3-2-ssd-2.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDPS41A-001T-SBANB-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/armorlock-usb-3-2-ssd/featured/armorlock-usb-3-2-ssd-2.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDPS41A-001T-SBANB-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/armorlock-usb-3-2-ssd/featured/armorlock-usb-3-2-ssd-2.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDPS41A-001T-SBANB-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/armorlock-usb-3-2-ssd/featured/armorlock-usb-3-2-ssd-3.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDPS41A-001T-SBANB-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/armorlock-usb-3-2-ssd/featured/armorlock-usb-3-2-ssd-3.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDPS41A-001T-SBANB-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/armorlock-usb-3-2-ssd/featured/armorlock-usb-3-2-ssd-3.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDPS41A-001T-SBANB-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/armorlock-usb-3-2-ssd/featured/armorlock-usb-3-2-ssd-3.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDPS41A-001T-SBANB-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/armorlock-usb-3-2-ssd/featured/armorlock-usb-3-2-ssd-3.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDPS41A-001T-SBANB-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/armorlock-usb-3-2-ssd/featured/armorlock-usb-3-2-ssd-3.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDPS41A-001T-SBANB-featuredAssets-bg-img-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/armorlock-usb-3-2-ssd/featured/armorlock-usb-3-2-ssd-4.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDPS41A-001T-SBANB-featuredAssets-bg-img-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/armorlock-usb-3-2-ssd/featured/armorlock-usb-3-2-ssd-4.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDPS41A-001T-SBANB-featuredAssets-bg-img-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/armorlock-usb-3-2-ssd/featured/armorlock-usb-3-2-ssd-4.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDPS41A-001T-SBANB-featuredAssets-thumbnail-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/armorlock-usb-3-2-ssd/featured/armorlock-usb-3-2-ssd-4.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDPS41A-001T-SBANB-featuredAssets-thumbnail-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/armorlock-usb-3-2-ssd/featured/armorlock-usb-3-2-ssd-4.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDPS41A-001T-SBANB-featuredAssets-thumbnail-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/armorlock-usb-3-2-ssd/featured/armorlock-usb-3-2-ssd-4.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDPS41A-002T-SBANB-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/armorlock-usb-3-2-ssd/featured/armorlock-usb-3-2-ssd-1.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDPS41A-002T-SBANB-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/armorlock-usb-3-2-ssd/featured/armorlock-usb-3-2-ssd-1.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDPS41A-002T-SBANB-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/armorlock-usb-3-2-ssd/featured/armorlock-usb-3-2-ssd-1.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDPS41A-002T-SBANB-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/armorlock-usb-3-2-ssd/featured/armorlock-usb-3-2-ssd-1.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDPS41A-002T-SBANB-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/armorlock-usb-3-2-ssd/featured/armorlock-usb-3-2-ssd-1.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDPS41A-002T-SBANB-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/armorlock-usb-3-2-ssd/featured/armorlock-usb-3-2-ssd-1.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDPS41A-002T-SBANB-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/armorlock-usb-3-2-ssd/featured/armorlock-usb-3-2-ssd-2.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDPS41A-002T-SBANB-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/armorlock-usb-3-2-ssd/featured/armorlock-usb-3-2-ssd-2.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDPS41A-002T-SBANB-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/armorlock-usb-3-2-ssd/featured/armorlock-usb-3-2-ssd-2.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDPS41A-002T-SBANB-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/armorlock-usb-3-2-ssd/featured/armorlock-usb-3-2-ssd-2.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDPS41A-002T-SBANB-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/armorlock-usb-3-2-ssd/featured/armorlock-usb-3-2-ssd-2.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDPS41A-002T-SBANB-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/armorlock-usb-3-2-ssd/featured/armorlock-usb-3-2-ssd-2.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDPS41A-002T-SBANB-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/armorlock-usb-3-2-ssd/featured/armorlock-usb-3-2-ssd-3.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDPS41A-002T-SBANB-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/armorlock-usb-3-2-ssd/featured/armorlock-usb-3-2-ssd-3.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDPS41A-002T-SBANB-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/armorlock-usb-3-2-ssd/featured/armorlock-usb-3-2-ssd-3.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDPS41A-002T-SBANB-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/armorlock-usb-3-2-ssd/featured/armorlock-usb-3-2-ssd-3.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDPS41A-002T-SBANB-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/armorlock-usb-3-2-ssd/featured/armorlock-usb-3-2-ssd-3.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDPS41A-002T-SBANB-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/armorlock-usb-3-2-ssd/featured/armorlock-usb-3-2-ssd-3.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDPS41A-002T-SBANB-featuredAssets-bg-img-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/armorlock-usb-3-2-ssd/featured/armorlock-usb-3-2-ssd-4.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDPS41A-002T-SBANB-featuredAssets-bg-img-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/armorlock-usb-3-2-ssd/featured/armorlock-usb-3-2-ssd-4.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDPS41A-002T-SBANB-featuredAssets-bg-img-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/armorlock-usb-3-2-ssd/featured/armorlock-usb-3-2-ssd-4.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDPS41A-002T-SBANB-featuredAssets-thumbnail-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/armorlock-usb-3-2-ssd/featured/armorlock-usb-3-2-ssd-4.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDPS41A-002T-SBANB-featuredAssets-thumbnail-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/armorlock-usb-3-2-ssd/featured/armorlock-usb-3-2-ssd-4.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDPS41A-002T-SBANB-featuredAssets-thumbnail-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/armorlock-usb-3-2-ssd/featured/armorlock-usb-3-2-ssd-4.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDPS41A-004T-SBANB-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/armorlock-usb-3-2-ssd/featured/armorlock-usb-3-2-ssd-1.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDPS41A-004T-SBANB-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/armorlock-usb-3-2-ssd/featured/armorlock-usb-3-2-ssd-1.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDPS41A-004T-SBANB-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/armorlock-usb-3-2-ssd/featured/armorlock-usb-3-2-ssd-1.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDPS41A-004T-SBANB-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/armorlock-usb-3-2-ssd/featured/armorlock-usb-3-2-ssd-1.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDPS41A-004T-SBANB-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/armorlock-usb-3-2-ssd/featured/armorlock-usb-3-2-ssd-1.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDPS41A-004T-SBANB-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/armorlock-usb-3-2-ssd/featured/armorlock-usb-3-2-ssd-1.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDPS41A-004T-SBANB-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/armorlock-usb-3-2-ssd/featured/armorlock-usb-3-2-ssd-2.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDPS41A-004T-SBANB-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/armorlock-usb-3-2-ssd/featured/armorlock-usb-3-2-ssd-2.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDPS41A-004T-SBANB-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/armorlock-usb-3-2-ssd/featured/armorlock-usb-3-2-ssd-2.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDPS41A-004T-SBANB-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/armorlock-usb-3-2-ssd/featured/armorlock-usb-3-2-ssd-2.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDPS41A-004T-SBANB-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/armorlock-usb-3-2-ssd/featured/armorlock-usb-3-2-ssd-2.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDPS41A-004T-SBANB-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/armorlock-usb-3-2-ssd/featured/armorlock-usb-3-2-ssd-2.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDPS41A-004T-SBANB-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/armorlock-usb-3-2-ssd/featured/armorlock-usb-3-2-ssd-3.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDPS41A-004T-SBANB-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/armorlock-usb-3-2-ssd/featured/armorlock-usb-3-2-ssd-3.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDPS41A-004T-SBANB-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/armorlock-usb-3-2-ssd/featured/armorlock-usb-3-2-ssd-3.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDPS41A-004T-SBANB-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/armorlock-usb-3-2-ssd/featured/armorlock-usb-3-2-ssd-3.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDPS41A-004T-SBANB-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/armorlock-usb-3-2-ssd/featured/armorlock-usb-3-2-ssd-3.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDPS41A-004T-SBANB-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/armorlock-usb-3-2-ssd/featured/armorlock-usb-3-2-ssd-3.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDPS41A-004T-SBANB-featuredAssets-bg-img-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/armorlock-usb-3-2-ssd/featured/armorlock-usb-3-2-ssd-4.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDPS41A-004T-SBANB-featuredAssets-bg-img-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/armorlock-usb-3-2-ssd/featured/armorlock-usb-3-2-ssd-4.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDPS41A-004T-SBANB-featuredAssets-bg-img-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/armorlock-usb-3-2-ssd/featured/armorlock-usb-3-2-ssd-4.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDPS41A-004T-SBANB-featuredAssets-thumbnail-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/armorlock-usb-3-2-ssd/featured/armorlock-usb-3-2-ssd-4.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDPS41A-004T-SBANB-featuredAssets-thumbnail-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/armorlock-usb-3-2-ssd/featured/armorlock-usb-3-2-ssd-4.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDPS41A-004T-SBANB-featuredAssets-thumbnail-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/armorlock-usb-3-2-ssd/featured/armorlock-usb-3-2-ssd-4.jpg.thumb.319.319.png); }

นวัตกรรมรักษาความปลอดภัยรุ่นใหม่ ช่วยให้ง่ายขึ้นไปอีกขั้น

เราสร้าง G-DRIVE ArmorLock SSD และแอปจากขั้นพื้นฐานด้วยเทคโนโลยีที่มอบการปกป้องข้อมูลแบบใหม่ซึ่งสามารถทำได้ง่ายอย่างน่าทึ่งและไม่ทำให้คุณช้าลง ใช้แอปเพื่อปลดล็อกและควบคุมว่าใครสามารถจะเข้าถึงไดรฟ์คุณได้บ้าง – โดยไม่ต้องใช้รหัสผ่าน ประสิทธิภาพระดับมืออาชีพและแข็งแกร่งเป็นพิเศษเพื่อมอบความทนทานที่คุณไว้วางใจได้ นี่คือนวัตกรรมรักษาความปลอดภัยรุ่นใหม่ ช่วยให้ง่ายขึ้นไปอีกขั้น

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

รหัสผ่านคือสิ่งตกค้างแห่งอดีต
การจดจำรหัสผ่าน การป้อนรหัส และการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ทำให้คุณต้องช้าลง ด้วยเทคโนโลยี ArmorLock มือถือของคุณคือกุญแจ เราได้ยกระดับการพิสูจน์ยืนยันตัวตนทางชีวภาพของมือถือของคุณ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายเพียงแค่แตะที่ปุ่ม

ควบคุมการเข้าถึง
ควบคุมได้ง่ายๆ ว่าใครจะสามารถเข้าถึงไดรฟ์ของคุณด้วยการทำงานอย่างราบรื่นและปลอดภัย หากต้องการส่ง G-DRIVE ArmorLock SSD ไปยังผู้ใช้ในสถานที่อื่น ก่อนที่จะจัดส่ง เพียงแค่ให้อนุญาตการเข้าถึงอย่างปลอดภัยไปที่ไดรฟ์นั้นโดยใช้อีเมลหรือบริการส่งข้อความที่คุณใช้งานบ่อย

การจัดการไดรฟ์อย่างมีประสิทธิภาพสูง
ด้วยแอป ArmorLock คุณจะสามารถฟอร์แมตไดรฟ์ของคุณได้อย่างรวดเร็วเพื่อใช้งานระบบไฟล์ต่างๆ ที่เข้ากันได้ตามที่คุณเลือก เมื่อไม่จำเป็นต้องเข้าถึงเนื้อหาของคุณแล้ว ให้ใช้ฟีเจอร์ Secure Erase เพื่อลบไดรฟ์นั้นทิ้งอย่างมั่นใจเพียงแค่แตะที่ปุ่ม หากคุณกังวลว่าคุณลืม G-DRIVE ArmorLock SSD ไว้ที่ไหนสักที่ แอปนี้จะแสดงให้คุณเห็นบนแผนที่ว่าคุณใช้แอปครั้งสุดท้ายที่ไหน

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระดับเกรดสูง
G-DRIVE ArmorLock SSD ได้รับการล็อกไว้อย่างสมบูรณ์เมื่อนำออกจากกล่อง โดยปิดการเข้าถึงจนกว่าไดรฟ์จะถูกปลดล็อกโดยใช้แอป เมื่อเปิดไดรฟ์ ไดรฟ์จะล็อกตัวเองโดยอัตโนมัติ เพื่อให้เนื้อหาทั้งหมดไม่สามารถเข้าถึงได้ G-DRIVE ArmorLock SSD สร้างขึ้นด้วยการเข้ารหัสฮาร์ดแวร์ AES-XTS 256 บิตและการจัดการที่สำคัญบน NIST P-256 Elliptic Curve เพื่อการปกป้องข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ทำให้ความเร็วลดลง

ประสิทธิภาพในระดับโปร
G-DRIVE ArmorLock SSD สร้างขึ้นด้วยการกระจายความร้อน และออกแบบโครงสร้างอลูมิเนียมที่ช่วยให้เย็นจึงเป็นการระบายความร้อนจากไดรฟ์ภายใน วิธีนี้จะช่วยลดปัญหาการบีบอัดเพื่อให้คุณได้รับความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลระดับโปรที่สูงสุดถึง 1000 MB/s สำหรับความเร็วในการอ่านและ 1000 MB/s สำหรับความเร็วในการเขียนตลอดกระบวนการถ่ายโอนข้อมูล2

ความทนทานสุดแกร่ง 
G-DRIVE ArmorLock SSD มีความแข็งแกร่งทนทานในระดับมืออาชีพเพื่อให้คุณวางใจได้ ส่งต่อและไว้วางใจได้เพราะอุปกรณ์นี้ทนต่อการตกหล่นที่ระดับสูงไม่เกิน 3 เมตร3 ทนแรงกระแทกได้ถึง 1,000 ปอนด์ และกันฝุ่นกันน้ำได้ตามมาตรฐาน IP67

ข้อมูลจำเพาะโดยละเอียด

ความจุ
1 TB
อินเทอร์เฟซ
USB 3.2 Gen 2
คอนเน็กเตอร์
USB-C
ความสามารถใช้งานร่วมกัน

ระบบ

 • macOS 10.15+
 • Windows® 10+

 

แอป

 • macOS 10.15+
 • iOS 13.2+
 • Android™ 9+
ขนาด (L x W x H)
134.37mm x 81.53mm x 18.54mm
ภายในกล่อง
 • G-DRIVE ArmorLock SSD
 • สาย USB-C™
 • สาย USB-C ต่อกับ USB-A
 • คู่มือการเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ
.slide-elements{ max-height:0; transition: all 0.6s ease-in-out; } .accordion-open .slide-elements{ max-height:600px; margin-bottom:22px; } .pts-accordion-btn:after { content: ''; background: white; height: 10px; width: 22px; position: absolute; }

หมายเลขผลิตภัณฑ์

1 TB
SDPS41A-001T-SBANB
2 TB
SDPS41A-002T-SBANB
4 TB
SDPS41A-004T-SBANB
1 TB
SDPS41A-001T-SBANB
2 TB
SDPS41A-002T-SBANB
4 TB
SDPS41A-004T-SBANB