ชิ้นส่วน#: {{currentSku}} WD Elements™ SE SSD
จาก WD

  • {{volumePrice.minQuantity}}+ {{volumePrice.amountFormatted}} /ต่อชิ้น
  • {{inventory.prices.maxQuantity}}+ ขอใบเสนอราคา

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.sale.amount, inventory.prices.sale.currency)}}

พร้อมวางจำหน่ายโดยประมาณ :

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.sale.amount, inventory.prices.sale.currency)}} / {{inventory.prices.sale.billingPlanName}}

มีสินค้าในสต็อก: {{inventory.stockLevel}} โปรดป้อนหมายเลขที่ถูกต้อง ไม่มีจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ขอ

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|

Price {{inventory.prices.list.amountFormatted}}

Actual Price {{inventory.prices.list.amountFormatted}}

Offer Price {{inventory.prices.sale.amountFormatted}}

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

พร้อมวางจำหน่ายโดยประมาณ :

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|

Price {{inventory.prices.list.amountFormatted}}

Actual Price {{inventory.prices.list.amountFormatted}}

Offer Price {{inventory.prices.sale.amountFormatted}} / {{inventory.prices.sale.billingPlanName}}

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

พร้อมวางจำหน่ายโดยประมาณ :
โปรดป้อนหมายเลขที่ถูกต้อง

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|
.product-img-carousel .splide__slide{ background-color: #f7f7f7!important; } .splide--nav>.splide__slider>.splide__track>.splide__list>.splide__slide.is-active, .splide--nav>.splide__track>.splide__list>.splide__slide.is-active{ border:none; } .slide-elements{ max-height:0; transition: all 0.6s ease-in-out; } .accordion-open .slide-elements{ max-height:600px; } #thumbnail-slider .splide__slide button { width:100%; height:100%; } product-bg-image { background-size:cover; background-position: center; background-repeat: no-repeat; } .product-image-thumbnail { background-position: center center; } .webp .splide__slide.is-active ._WDBAYN4800ABK-WESN-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-elements-se-usb-3-0-ssd/featured/WD-ElementsSE-ExtDrv-SSD-Life-Img-person-desk-close-HR.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDBAYN4800ABK-WESN-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-elements-se-usb-3-0-ssd/featured/WD-ElementsSE-ExtDrv-SSD-Life-Img-person-desk-close-HR.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDBAYN4800ABK-WESN-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-elements-se-usb-3-0-ssd/featured/WD-ElementsSE-ExtDrv-SSD-Life-Img-person-desk-close-HR.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDBAYN4800ABK-WESN-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-elements-se-usb-3-0-ssd/featured/WD-ElementsSE-ExtDrv-SSD-Life-Img-person-desk-close-HR.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDBAYN4800ABK-WESN-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-elements-se-usb-3-0-ssd/featured/WD-ElementsSE-ExtDrv-SSD-Life-Img-person-desk-close-HR.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDBAYN4800ABK-WESN-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-elements-se-usb-3-0-ssd/featured/WD-ElementsSE-ExtDrv-SSD-Life-Img-person-desk-close-HR.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDBAYN4800ABK-WESN-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-elements-se-usb-3-0-ssd/featured/WD-ElementsSE-ExtDrv-SSD-Life-Img-closeup-2-HR.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDBAYN4800ABK-WESN-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-elements-se-usb-3-0-ssd/featured/WD-ElementsSE-ExtDrv-SSD-Life-Img-closeup-2-HR.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDBAYN4800ABK-WESN-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-elements-se-usb-3-0-ssd/featured/WD-ElementsSE-ExtDrv-SSD-Life-Img-closeup-2-HR.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDBAYN4800ABK-WESN-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-elements-se-usb-3-0-ssd/featured/WD-ElementsSE-ExtDrv-SSD-Life-Img-closeup-2-HR.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDBAYN4800ABK-WESN-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-elements-se-usb-3-0-ssd/featured/WD-ElementsSE-ExtDrv-SSD-Life-Img-closeup-2-HR.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDBAYN4800ABK-WESN-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-elements-se-usb-3-0-ssd/featured/WD-ElementsSE-ExtDrv-SSD-Life-Img-closeup-2-HR.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDBAYN4800ABK-WESN-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-elements-se-usb-3-0-ssd/featured/WD-ElementsSE-ExtDrv-SSD-Life-Img-handheld-HR.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDBAYN4800ABK-WESN-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-elements-se-usb-3-0-ssd/featured/WD-ElementsSE-ExtDrv-SSD-Life-Img-handheld-HR.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDBAYN4800ABK-WESN-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-elements-se-usb-3-0-ssd/featured/WD-ElementsSE-ExtDrv-SSD-Life-Img-handheld-HR.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDBAYN4800ABK-WESN-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-elements-se-usb-3-0-ssd/featured/WD-ElementsSE-ExtDrv-SSD-Life-Img-handheld-HR.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDBAYN4800ABK-WESN-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-elements-se-usb-3-0-ssd/featured/WD-ElementsSE-ExtDrv-SSD-Life-Img-handheld-HR.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDBAYN4800ABK-WESN-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-elements-se-usb-3-0-ssd/featured/WD-ElementsSE-ExtDrv-SSD-Life-Img-handheld-HR.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDBAYN4800ABK-WESN-featuredAssets-bg-img-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-elements-se-usb-3-0-ssd/featured/Elements-SE-SSD-Whatsin-the-box.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDBAYN4800ABK-WESN-featuredAssets-bg-img-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-elements-se-usb-3-0-ssd/featured/Elements-SE-SSD-Whatsin-the-box.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDBAYN4800ABK-WESN-featuredAssets-bg-img-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-elements-se-usb-3-0-ssd/featured/Elements-SE-SSD-Whatsin-the-box.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDBAYN4800ABK-WESN-featuredAssets-thumbnail-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-elements-se-usb-3-0-ssd/featured/Elements-SE-SSD-Whatsin-the-box.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDBAYN4800ABK-WESN-featuredAssets-thumbnail-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-elements-se-usb-3-0-ssd/featured/Elements-SE-SSD-Whatsin-the-box.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDBAYN4800ABK-WESN-featuredAssets-thumbnail-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-elements-se-usb-3-0-ssd/featured/Elements-SE-SSD-Whatsin-the-box.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDBAYN0010BBK-WESN-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-elements-se-usb-3-0-ssd/featured/WD-ElementsSE-ExtDrv-SSD-Life-Img-person-desk-close-HR.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDBAYN0010BBK-WESN-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-elements-se-usb-3-0-ssd/featured/WD-ElementsSE-ExtDrv-SSD-Life-Img-person-desk-close-HR.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDBAYN0010BBK-WESN-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-elements-se-usb-3-0-ssd/featured/WD-ElementsSE-ExtDrv-SSD-Life-Img-person-desk-close-HR.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDBAYN0010BBK-WESN-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-elements-se-usb-3-0-ssd/featured/WD-ElementsSE-ExtDrv-SSD-Life-Img-person-desk-close-HR.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDBAYN0010BBK-WESN-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-elements-se-usb-3-0-ssd/featured/WD-ElementsSE-ExtDrv-SSD-Life-Img-person-desk-close-HR.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDBAYN0010BBK-WESN-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-elements-se-usb-3-0-ssd/featured/WD-ElementsSE-ExtDrv-SSD-Life-Img-person-desk-close-HR.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDBAYN0010BBK-WESN-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-elements-se-usb-3-0-ssd/featured/WD-ElementsSE-ExtDrv-SSD-Life-Img-closeup-2-HR.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDBAYN0010BBK-WESN-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-elements-se-usb-3-0-ssd/featured/WD-ElementsSE-ExtDrv-SSD-Life-Img-closeup-2-HR.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDBAYN0010BBK-WESN-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-elements-se-usb-3-0-ssd/featured/WD-ElementsSE-ExtDrv-SSD-Life-Img-closeup-2-HR.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDBAYN0010BBK-WESN-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-elements-se-usb-3-0-ssd/featured/WD-ElementsSE-ExtDrv-SSD-Life-Img-closeup-2-HR.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDBAYN0010BBK-WESN-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-elements-se-usb-3-0-ssd/featured/WD-ElementsSE-ExtDrv-SSD-Life-Img-closeup-2-HR.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDBAYN0010BBK-WESN-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-elements-se-usb-3-0-ssd/featured/WD-ElementsSE-ExtDrv-SSD-Life-Img-closeup-2-HR.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDBAYN0010BBK-WESN-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-elements-se-usb-3-0-ssd/featured/WD-ElementsSE-ExtDrv-SSD-Life-Img-handheld-HR.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDBAYN0010BBK-WESN-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-elements-se-usb-3-0-ssd/featured/WD-ElementsSE-ExtDrv-SSD-Life-Img-handheld-HR.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDBAYN0010BBK-WESN-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-elements-se-usb-3-0-ssd/featured/WD-ElementsSE-ExtDrv-SSD-Life-Img-handheld-HR.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDBAYN0010BBK-WESN-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-elements-se-usb-3-0-ssd/featured/WD-ElementsSE-ExtDrv-SSD-Life-Img-handheld-HR.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDBAYN0010BBK-WESN-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-elements-se-usb-3-0-ssd/featured/WD-ElementsSE-ExtDrv-SSD-Life-Img-handheld-HR.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDBAYN0010BBK-WESN-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-elements-se-usb-3-0-ssd/featured/WD-ElementsSE-ExtDrv-SSD-Life-Img-handheld-HR.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDBAYN0010BBK-WESN-featuredAssets-bg-img-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-elements-se-usb-3-0-ssd/featured/Elements-SE-SSD-Whatsin-the-box.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDBAYN0010BBK-WESN-featuredAssets-bg-img-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-elements-se-usb-3-0-ssd/featured/Elements-SE-SSD-Whatsin-the-box.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDBAYN0010BBK-WESN-featuredAssets-bg-img-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-elements-se-usb-3-0-ssd/featured/Elements-SE-SSD-Whatsin-the-box.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDBAYN0010BBK-WESN-featuredAssets-thumbnail-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-elements-se-usb-3-0-ssd/featured/Elements-SE-SSD-Whatsin-the-box.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDBAYN0010BBK-WESN-featuredAssets-thumbnail-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-elements-se-usb-3-0-ssd/featured/Elements-SE-SSD-Whatsin-the-box.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDBAYN0010BBK-WESN-featuredAssets-thumbnail-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-elements-se-usb-3-0-ssd/featured/Elements-SE-SSD-Whatsin-the-box.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDBAYN0020BBK-WESN-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-elements-se-usb-3-0-ssd/featured/WD-ElementsSE-ExtDrv-SSD-Life-Img-person-desk-close-HR.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDBAYN0020BBK-WESN-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-elements-se-usb-3-0-ssd/featured/WD-ElementsSE-ExtDrv-SSD-Life-Img-person-desk-close-HR.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDBAYN0020BBK-WESN-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-elements-se-usb-3-0-ssd/featured/WD-ElementsSE-ExtDrv-SSD-Life-Img-person-desk-close-HR.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDBAYN0020BBK-WESN-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-elements-se-usb-3-0-ssd/featured/WD-ElementsSE-ExtDrv-SSD-Life-Img-person-desk-close-HR.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDBAYN0020BBK-WESN-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-elements-se-usb-3-0-ssd/featured/WD-ElementsSE-ExtDrv-SSD-Life-Img-person-desk-close-HR.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDBAYN0020BBK-WESN-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-elements-se-usb-3-0-ssd/featured/WD-ElementsSE-ExtDrv-SSD-Life-Img-person-desk-close-HR.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDBAYN0020BBK-WESN-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-elements-se-usb-3-0-ssd/featured/WD-ElementsSE-ExtDrv-SSD-Life-Img-closeup-2-HR.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDBAYN0020BBK-WESN-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-elements-se-usb-3-0-ssd/featured/WD-ElementsSE-ExtDrv-SSD-Life-Img-closeup-2-HR.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDBAYN0020BBK-WESN-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-elements-se-usb-3-0-ssd/featured/WD-ElementsSE-ExtDrv-SSD-Life-Img-closeup-2-HR.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDBAYN0020BBK-WESN-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-elements-se-usb-3-0-ssd/featured/WD-ElementsSE-ExtDrv-SSD-Life-Img-closeup-2-HR.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDBAYN0020BBK-WESN-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-elements-se-usb-3-0-ssd/featured/WD-ElementsSE-ExtDrv-SSD-Life-Img-closeup-2-HR.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDBAYN0020BBK-WESN-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-elements-se-usb-3-0-ssd/featured/WD-ElementsSE-ExtDrv-SSD-Life-Img-closeup-2-HR.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDBAYN0020BBK-WESN-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-elements-se-usb-3-0-ssd/featured/WD-ElementsSE-ExtDrv-SSD-Life-Img-handheld-HR.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDBAYN0020BBK-WESN-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-elements-se-usb-3-0-ssd/featured/WD-ElementsSE-ExtDrv-SSD-Life-Img-handheld-HR.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDBAYN0020BBK-WESN-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-elements-se-usb-3-0-ssd/featured/WD-ElementsSE-ExtDrv-SSD-Life-Img-handheld-HR.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDBAYN0020BBK-WESN-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-elements-se-usb-3-0-ssd/featured/WD-ElementsSE-ExtDrv-SSD-Life-Img-handheld-HR.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDBAYN0020BBK-WESN-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-elements-se-usb-3-0-ssd/featured/WD-ElementsSE-ExtDrv-SSD-Life-Img-handheld-HR.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDBAYN0020BBK-WESN-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-elements-se-usb-3-0-ssd/featured/WD-ElementsSE-ExtDrv-SSD-Life-Img-handheld-HR.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDBAYN0020BBK-WESN-featuredAssets-bg-img-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-elements-se-usb-3-0-ssd/featured/Elements-SE-SSD-Whatsin-the-box.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDBAYN0020BBK-WESN-featuredAssets-bg-img-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-elements-se-usb-3-0-ssd/featured/Elements-SE-SSD-Whatsin-the-box.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDBAYN0020BBK-WESN-featuredAssets-bg-img-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-elements-se-usb-3-0-ssd/featured/Elements-SE-SSD-Whatsin-the-box.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDBAYN0020BBK-WESN-featuredAssets-thumbnail-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-elements-se-usb-3-0-ssd/featured/Elements-SE-SSD-Whatsin-the-box.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDBAYN0020BBK-WESN-featuredAssets-thumbnail-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-elements-se-usb-3-0-ssd/featured/Elements-SE-SSD-Whatsin-the-box.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDBAYN0020BBK-WESN-featuredAssets-thumbnail-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-elements-se-usb-3-0-ssd/featured/Elements-SE-SSD-Whatsin-the-box.jpg.thumb.319.319.png); }

พกพาสะดวก พร้อมประสิทธิภาพการทำงานที่วางใจได้

ประสิทธิภาพการทำงานสูงในราคาย่อมเยา พร้อมดีไซน์ขนาดกะทัดรัดที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์การเดินทางของคุณ คุณภาพที่วางใจได้จากแบรนด์ที่คุณเชื่อถือ ยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วย WD Elements™ SE SSD

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ประสิทธิภาพการทำงานของ SSD แบบพกพา
เร่งประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยความเร็วที่มากกว่า HDD แบบพกพาถึง 3 เท่า3

ใช้เวลารอน้อยลง และมีเวลาทำสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้น
ความเร็วในการอ่านสูงสุด 400 MB/s2 ช่วยให้คุณสามารถย้ายไฟล์ขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว คุณจึงทำทุกอย่างได้เสร็จสิ้นตามต้องการ

เก็บรักษาไฟล์ที่สำคัญที่สุดของคุณติดตัวไว้ตลอดเวลา
ดีไซน์กะทัดรัดและสามารถทนต่อการตกหล่นที่ระดับความสูงไม่เกิน 2 เมตร จึงเป็นไดรฟ์ที่เหมาะอย่างยิ่งไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตาม

ปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของคุณ
ไม่ว่าคุณจะกำลังทำงานหรือสร้างสรรค์ความบันเทิง WD Elements™ SE SSD จะช่วยให้คุณสามารถควบคุมเนื้อหาทั้งหมดของคุณบนแล็ปท็อป เดสก์ท็อป และอุปกรณ์อื่นๆ

พลังแห่งความสะดวกสบาย
ผสานรวมไดรฟ์เข้ากับขั้นตอนการทำงานของคุณได้อย่างราบรื่นด้วยฟังก์ชันเสียบและใช้งานได้เลย จึงพร้อมใช้งานทันทีเมื่อนำออกจากกล่อง

วางใจได้มากขึ้นเป็นพิเศษ
WD Elements™ SE SSD ที่ทนทานและวางใจได้ยังคงสืบทอดมรดกแห่งคุณค่าของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่มีชื่อเสียงของ Western Digital และยังรองรับด้วยการรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขนาน 3 ปี

ข้อมูลจำเพาะโดยละเอียด

ความจุ
480 GB
อินเทอร์เฟซ
USB 3.0
ความสามารถใช้งานร่วมกัน
  • Windows® 10+
  • macOS 11+

ระบบ exFAT ที่ฟอร์แมตแล้วเพื่อให้เข้ากันได้กับ Windows และ Mac อาจต้องทำการฟอร์แมตใหม่เพื่อใช้กับระบบปฏิบัติการอื่น

ขนาด (L x W x H)
64.5mm x 64.5mm x 8.72mm
ภายในกล่อง
  • SSD แบบพกพา
  • สาย USB 3.0
  • คู่มือความปลอดภัยและการรับประกัน


 

.slide-elements{ max-height:0; transition: all 0.6s ease-in-out; } .accordion-open .slide-elements{ max-height:600px; margin-bottom:22px; } .pts-accordion-btn:after { content: ''; background: white; height: 10px; width: 22px; position: absolute; }

หมายเลขผลิตภัณฑ์

480 GB
WDBAYN4800ABK-WESN
1 TB
WDBAYN0010BBK-WESN
2 TB
WDBAYN0020BBK-WESN
480 GB
WDBAYN4800ABK-WESN
1 TB
WDBAYN0010BBK-WESN
2 TB
WDBAYN0020BBK-WESN

การจัดอันดับและรีวิว

การเปิดเผยข้อมูล

  1. 1 GB = 1 พันล้านไบต์และ 1 TB = หนึ่งล้านล้านไบต์ ความจุในการใช้งานจริงอาจน้อยกว่านี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 
  2. 1 MB/s = 1 ล้านไบต์ต่อวินาที อ้างอิงจากการทดสอบภายใน ประสิทธิภาพการทำงานอาจต่ำกว่านี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์โฮสต์ เงื่อนไขการใช้งาน ความจุของไดรฟ์ และปัจจัยอื่นๆ
  3. อิงตามผลลัพธ์จากการทดสอบภายในเมื่อเปรียบเทียบกับ  WD Elements HDD ความจุ 1 TB (WDBUZG0010BBK)