ชิ้นส่วน#: {{currentSku}} SanDisk Extreme® Portable SSD V2
จาก SanDisk

  • {{volumePrice.minQuantity}}+ {{volumePrice.amountFormatted}} /ต่อชิ้น
  • {{inventory.prices.maxQuantity}}+ ขอใบเสนอราคา

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.sale.amount, inventory.prices.sale.currency)}}

พร้อมวางจำหน่ายโดยประมาณ :

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.sale.amount, inventory.prices.sale.currency)}} / {{inventory.prices.sale.billingPlanName}}

มีสินค้าในสต็อก: {{inventory.stockLevel}} โปรดป้อนหมายเลขที่ถูกต้อง ไม่มีจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ขอ

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|

Price {{inventory.prices.list.amountFormatted}}

Actual Price {{inventory.prices.list.amountFormatted}}

Offer Price {{inventory.prices.sale.amountFormatted}}

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

พร้อมวางจำหน่ายโดยประมาณ :

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|

Price {{inventory.prices.list.amountFormatted}}

Actual Price {{inventory.prices.list.amountFormatted}}

Offer Price {{inventory.prices.sale.amountFormatted}} / {{inventory.prices.sale.billingPlanName}}

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

พร้อมวางจำหน่ายโดยประมาณ :
โปรดป้อนหมายเลขที่ถูกต้อง

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|
.product-img-carousel .splide__slide{ background-color: #f7f7f7!important; } .splide--nav>.splide__slider>.splide__track>.splide__list>.splide__slide.is-active, .splide--nav>.splide__track>.splide__list>.splide__slide.is-active{ border:none; } .slide-elements{ max-height:0; transition: all 0.6s ease-in-out; } .accordion-open .slide-elements{ max-height:600px; } #thumbnail-slider .splide__slide button { width:100%; height:100%; } product-bg-image { background-size:cover; background-position: center; background-repeat: no-repeat; } .product-image-thumbnail { background-position: center center; } .webp .splide__slide.is-active ._SDSSDE61-500G-G25-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-usb-3-2-ssd/featured/extreme-usb-3-2-ssd-kolsch-2.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDSSDE61-500G-G25-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-usb-3-2-ssd/featured/extreme-usb-3-2-ssd-kolsch-2.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDSSDE61-500G-G25-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-usb-3-2-ssd/featured/extreme-usb-3-2-ssd-kolsch-2.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDSSDE61-500G-G25-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-usb-3-2-ssd/featured/extreme-usb-3-2-ssd-kolsch-2.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDSSDE61-500G-G25-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-usb-3-2-ssd/featured/extreme-usb-3-2-ssd-kolsch-2.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDSSDE61-500G-G25-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-usb-3-2-ssd/featured/extreme-usb-3-2-ssd-kolsch-2.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDSSDE61-500G-G25-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-usb-3-2-ssd/featured/extreme-usb-3-2-ssd-kolsch-6.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDSSDE61-500G-G25-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-usb-3-2-ssd/featured/extreme-usb-3-2-ssd-kolsch-6.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDSSDE61-500G-G25-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-usb-3-2-ssd/featured/extreme-usb-3-2-ssd-kolsch-6.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDSSDE61-500G-G25-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-usb-3-2-ssd/featured/extreme-usb-3-2-ssd-kolsch-6.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDSSDE61-500G-G25-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-usb-3-2-ssd/featured/extreme-usb-3-2-ssd-kolsch-6.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDSSDE61-500G-G25-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-usb-3-2-ssd/featured/extreme-usb-3-2-ssd-kolsch-6.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDSSDE61-500G-G25-video-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-usb-3-2-ssd/featured/extreme-usb-3-2-ssd-video.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDSSDE61-500G-G25-video-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-usb-3-2-ssd/featured/extreme-usb-3-2-ssd-video.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDSSDE61-500G-G25-video-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-usb-3-2-ssd/featured/extreme-usb-3-2-ssd-video.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDSSDE61-500G-G25-video-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-usb-3-2-ssd/featured/extreme-usb-3-2-ssd-video.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDSSDE61-500G-G25-video-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-usb-3-2-ssd/featured/extreme-usb-3-2-ssd-video.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDSSDE61-500G-G25-video-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-usb-3-2-ssd/featured/extreme-usb-3-2-ssd-video.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDSSDE61-1T00-G25-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-usb-3-2-ssd/featured/extreme-usb-3-2-ssd-kolsch-2.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDSSDE61-1T00-G25-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-usb-3-2-ssd/featured/extreme-usb-3-2-ssd-kolsch-2.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDSSDE61-1T00-G25-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-usb-3-2-ssd/featured/extreme-usb-3-2-ssd-kolsch-2.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDSSDE61-1T00-G25-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-usb-3-2-ssd/featured/extreme-usb-3-2-ssd-kolsch-2.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDSSDE61-1T00-G25-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-usb-3-2-ssd/featured/extreme-usb-3-2-ssd-kolsch-2.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDSSDE61-1T00-G25-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-usb-3-2-ssd/featured/extreme-usb-3-2-ssd-kolsch-2.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDSSDE61-1T00-G25-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-usb-3-2-ssd/featured/extreme-usb-3-2-ssd-kolsch-6.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDSSDE61-1T00-G25-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-usb-3-2-ssd/featured/extreme-usb-3-2-ssd-kolsch-6.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDSSDE61-1T00-G25-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-usb-3-2-ssd/featured/extreme-usb-3-2-ssd-kolsch-6.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDSSDE61-1T00-G25-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-usb-3-2-ssd/featured/extreme-usb-3-2-ssd-kolsch-6.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDSSDE61-1T00-G25-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-usb-3-2-ssd/featured/extreme-usb-3-2-ssd-kolsch-6.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDSSDE61-1T00-G25-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-usb-3-2-ssd/featured/extreme-usb-3-2-ssd-kolsch-6.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDSSDE61-1T00-G25-video-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-usb-3-2-ssd/featured/extreme-usb-3-2-ssd-video.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDSSDE61-1T00-G25-video-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-usb-3-2-ssd/featured/extreme-usb-3-2-ssd-video.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDSSDE61-1T00-G25-video-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-usb-3-2-ssd/featured/extreme-usb-3-2-ssd-video.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDSSDE61-1T00-G25-video-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-usb-3-2-ssd/featured/extreme-usb-3-2-ssd-video.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDSSDE61-1T00-G25-video-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-usb-3-2-ssd/featured/extreme-usb-3-2-ssd-video.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDSSDE61-1T00-G25-video-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-usb-3-2-ssd/featured/extreme-usb-3-2-ssd-video.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDSSDE61-2T00-G25-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-usb-3-2-ssd/featured/extreme-usb-3-2-ssd-kolsch-2.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDSSDE61-2T00-G25-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-usb-3-2-ssd/featured/extreme-usb-3-2-ssd-kolsch-2.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDSSDE61-2T00-G25-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-usb-3-2-ssd/featured/extreme-usb-3-2-ssd-kolsch-2.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDSSDE61-2T00-G25-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-usb-3-2-ssd/featured/extreme-usb-3-2-ssd-kolsch-2.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDSSDE61-2T00-G25-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-usb-3-2-ssd/featured/extreme-usb-3-2-ssd-kolsch-2.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDSSDE61-2T00-G25-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-usb-3-2-ssd/featured/extreme-usb-3-2-ssd-kolsch-2.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDSSDE61-2T00-G25-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-usb-3-2-ssd/featured/extreme-usb-3-2-ssd-kolsch-6.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDSSDE61-2T00-G25-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-usb-3-2-ssd/featured/extreme-usb-3-2-ssd-kolsch-6.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDSSDE61-2T00-G25-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-usb-3-2-ssd/featured/extreme-usb-3-2-ssd-kolsch-6.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDSSDE61-2T00-G25-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-usb-3-2-ssd/featured/extreme-usb-3-2-ssd-kolsch-6.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDSSDE61-2T00-G25-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-usb-3-2-ssd/featured/extreme-usb-3-2-ssd-kolsch-6.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDSSDE61-2T00-G25-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-usb-3-2-ssd/featured/extreme-usb-3-2-ssd-kolsch-6.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDSSDE61-2T00-G25-video-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-usb-3-2-ssd/featured/extreme-usb-3-2-ssd-video.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDSSDE61-2T00-G25-video-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-usb-3-2-ssd/featured/extreme-usb-3-2-ssd-video.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDSSDE61-2T00-G25-video-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-usb-3-2-ssd/featured/extreme-usb-3-2-ssd-video.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDSSDE61-2T00-G25-video-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-usb-3-2-ssd/featured/extreme-usb-3-2-ssd-video.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDSSDE61-2T00-G25-video-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-usb-3-2-ssd/featured/extreme-usb-3-2-ssd-video.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDSSDE61-2T00-G25-video-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-usb-3-2-ssd/featured/extreme-usb-3-2-ssd-video.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDSSDE61-4T00-G25-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-usb-3-2-ssd/featured/extreme-usb-3-2-ssd-kolsch-2.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDSSDE61-4T00-G25-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-usb-3-2-ssd/featured/extreme-usb-3-2-ssd-kolsch-2.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDSSDE61-4T00-G25-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-usb-3-2-ssd/featured/extreme-usb-3-2-ssd-kolsch-2.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDSSDE61-4T00-G25-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-usb-3-2-ssd/featured/extreme-usb-3-2-ssd-kolsch-2.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDSSDE61-4T00-G25-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-usb-3-2-ssd/featured/extreme-usb-3-2-ssd-kolsch-2.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDSSDE61-4T00-G25-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-usb-3-2-ssd/featured/extreme-usb-3-2-ssd-kolsch-2.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDSSDE61-4T00-G25-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-usb-3-2-ssd/featured/extreme-usb-3-2-ssd-kolsch-6.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDSSDE61-4T00-G25-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-usb-3-2-ssd/featured/extreme-usb-3-2-ssd-kolsch-6.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDSSDE61-4T00-G25-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-usb-3-2-ssd/featured/extreme-usb-3-2-ssd-kolsch-6.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDSSDE61-4T00-G25-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-usb-3-2-ssd/featured/extreme-usb-3-2-ssd-kolsch-6.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDSSDE61-4T00-G25-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-usb-3-2-ssd/featured/extreme-usb-3-2-ssd-kolsch-6.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDSSDE61-4T00-G25-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-usb-3-2-ssd/featured/extreme-usb-3-2-ssd-kolsch-6.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDSSDE61-4T00-G25-video-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-usb-3-2-ssd/featured/extreme-usb-3-2-ssd-video.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDSSDE61-4T00-G25-video-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-usb-3-2-ssd/featured/extreme-usb-3-2-ssd-video.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDSSDE61-4T00-G25-video-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-usb-3-2-ssd/featured/extreme-usb-3-2-ssd-video.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDSSDE61-4T00-G25-video-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-usb-3-2-ssd/featured/extreme-usb-3-2-ssd-video.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDSSDE61-4T00-G25-video-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-usb-3-2-ssd/featured/extreme-usb-3-2-ssd-video.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDSSDE61-4T00-G25-video-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-usb-3-2-ssd/featured/extreme-usb-3-2-ssd-video.jpg.thumb.319.319.png); }

อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่แข็งแกร่งซึ่ง’สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของคุณ

พร้อมสำหรับการผจญภัย ในชีวิตคุณ’ SSD พกพา SanDisk Extreme® สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของคุณและช่วยเร่งทุกการเคลื่อนไหว ด้วยความเร็วที่มากกว่ารุ่นก่อนหน้าถึงเกือบ 2 เท่า!

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ทรงพลังแต่พกพาสะดวก
ประสิทธิภาพของโซลิดสเตต NVMe™ ที่รวดเร็วโดยมีความเร็วในการอ่านสูงสุด 1,050 MB/s2 และความเร็วในการเขียนสูงสุด 1,000 MB/s2 ในไดรฟ์แบบพกพาความจุสูง’ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งในการสร้างสรรค์เนื้อหาที่น่าทึ่งหรือถ่ายฟุตเทจที่น่าสนใจ

แข็งแกร่งเพียงพอที่จะพกพาไปทุกที่
ไดรฟ์ที่ทนทานนี้สามารถทนทานต่อการตกหล่นที่ระดับสูงสองเมตร และกันน้ำและฝุ่นได้ตามมาตรฐาน IP555 จึงพกพาได้อย่างสบายใจ

เดินทางอย่างไร้กังวล 
วางใจได้เป็นพิเศษเพราะมาพร้อมการรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขนาน 5 ปี3 และเคสซิลิคอนที่ทนทานเพื่อให้ลุคแบบพรีเมียมพร้อมเพิ่มการปกป้องให้กับด้านนอกของไดรฟ์ของคุณ’

ไปได้ทุกที่ที่คุณไป
ใช้ห่วงคล้องกุญแจที่พกสะดวกเพื่อต่อไดรฟ์เข้ากับห่วงเข็มขัดหรือเป้สะพายหลังของคุณเพื่อความปลอดภัยสูงสุดเมื่อคุณ’ออกไปท่องโลก

ล็อกไฟล์ของคุณให้ปลอดภัย
ช่วยเก็บรักษาเนื้อหาส่วนตัวของคุณเอาไว้ให้ปลอดภัย พร้อมด้วยการป้องกันด้วยรหัสผ่านที่มีการเข้ารหัสฮาร์ดแวร์ 256 บิต4

อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลระดับมืออาชีพ
จาก SanDisk® แบรนด์ที่ช่างภาพมืออาชีพทั่วโลกต่างวางใจในอุปกรณ์นี้สำหรับการจัดเก็บภาพถ่ายและฟุตเทจที่ดีที่สุดของพวกเขา

ข้อมูลจำเพาะโดยละเอียด

ความจุ
500 GB
อินเทอร์เฟซ
USB 3.2 Gen 2
คอนเน็กเตอร์
USB-C
ความสามารถใช้งานร่วมกัน
  • USB 3.2 Gen 2 (10Gb/s), USB 3.0, USB 2.0
ขนาด (L x W x H)
8.95mm x 52.42mm x 100.54mm
ภายในกล่อง
  • Extreme Portable SSD
  • สาย USB-C ต่อกับ USB-C
  • อะแดปเตอร์ USB-C กับ USB-A
  • คู่มือความปลอดภัยและการรับประกัน
.slide-elements{ max-height:0; transition: all 0.6s ease-in-out; } .accordion-open .slide-elements{ max-height:600px; margin-bottom:22px; } .pts-accordion-btn:after { content: ''; background: white; height: 10px; width: 22px; position: absolute; }

หมายเลขผลิตภัณฑ์

500 GB
SDSSDE61-500G-G25
1 TB
SDSSDE61-1T00-G25
2 TB
SDSSDE61-2T00-G25
4 TB
SDSSDE61-4T00-G25
500 GB
SDSSDE61-500G-G25
1 TB
SDSSDE61-1T00-G25
2 TB
SDSSDE61-2T00-G25
4 TB
SDSSDE61-4T00-G25

การจัดอันดับและรีวิว

การเปิดเผยข้อมูล