ชิ้นส่วน#: {{currentSku}} การ์ด SanDisk Ultra® SDHC™ UHS-I และการ์ด SDXC™ UHS-I
จาก SanDisk

  • {{volumePrice.minQuantity}}+ {{volumePrice.amountFormatted}} /ต่อชิ้น
  • {{inventory.prices.maxQuantity}}+ ขอใบเสนอราคา

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.sale.amount, inventory.prices.sale.currency)}}

พร้อมวางจำหน่ายโดยประมาณ :

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.sale.amount, inventory.prices.sale.currency)}} / {{inventory.prices.sale.billingPlanName}}

มีสินค้าในสต็อก: {{inventory.stockLevel}} โปรดป้อนหมายเลขที่ถูกต้อง ไม่มีจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ขอ

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|

Price {{inventory.prices.list.amountFormatted}}

Actual Price {{inventory.prices.list.amountFormatted}}

Offer Price {{inventory.prices.sale.amountFormatted}}

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

พร้อมวางจำหน่ายโดยประมาณ :

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|

Price {{inventory.prices.list.amountFormatted}}

Actual Price {{inventory.prices.list.amountFormatted}}

Offer Price {{inventory.prices.sale.amountFormatted}} / {{inventory.prices.sale.billingPlanName}}

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

พร้อมวางจำหน่ายโดยประมาณ :
โปรดป้อนหมายเลขที่ถูกต้อง

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|
.product-img-carousel .splide__slide{ background-color: #f7f7f7!important; } .splide--nav>.splide__slider>.splide__track>.splide__list>.splide__slide.is-active, .splide--nav>.splide__track>.splide__list>.splide__slide.is-active{ border:none; } .slide-elements{ max-height:0; transition: all 0.6s ease-in-out; } .accordion-open .slide-elements{ max-height:600px; } #thumbnail-slider .splide__slide button { width:100%; height:100%; } product-bg-image { background-size:cover; background-position: center; background-repeat: no-repeat; } .product-image-thumbnail { background-position: center center; } .webp .splide__slide.is-active ._SDSDUNC-016G-GN6IN-video-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/ultra-uhs-i-sd-120/ultra-uhs-i-sd-120-video.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDSDUNC-016G-GN6IN-video-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/ultra-uhs-i-sd-120/ultra-uhs-i-sd-120-video.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDSDUNC-016G-GN6IN-video-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/ultra-uhs-i-sd-120/ultra-uhs-i-sd-120-video.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDSDUNC-016G-GN6IN-video-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/ultra-uhs-i-sd-120/ultra-uhs-i-sd-120-video.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDSDUNC-016G-GN6IN-video-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/ultra-uhs-i-sd-120/ultra-uhs-i-sd-120-video.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDSDUNC-016G-GN6IN-video-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/ultra-uhs-i-sd-120/ultra-uhs-i-sd-120-video.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDSDUN4-032G-GN6IN-video-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/ultra-uhs-i-sd-120/ultra-uhs-i-sd-120-video.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDSDUN4-032G-GN6IN-video-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/ultra-uhs-i-sd-120/ultra-uhs-i-sd-120-video.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDSDUN4-032G-GN6IN-video-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/ultra-uhs-i-sd-120/ultra-uhs-i-sd-120-video.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDSDUN4-032G-GN6IN-video-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/ultra-uhs-i-sd-120/ultra-uhs-i-sd-120-video.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDSDUN4-032G-GN6IN-video-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/ultra-uhs-i-sd-120/ultra-uhs-i-sd-120-video.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDSDUN4-032G-GN6IN-video-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/ultra-uhs-i-sd-120/ultra-uhs-i-sd-120-video.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDSDUN4-064G-GN6IN-video-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/ultra-uhs-i-sd-120/ultra-uhs-i-sd-120-video.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDSDUN4-064G-GN6IN-video-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/ultra-uhs-i-sd-120/ultra-uhs-i-sd-120-video.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDSDUN4-064G-GN6IN-video-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/ultra-uhs-i-sd-120/ultra-uhs-i-sd-120-video.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDSDUN4-064G-GN6IN-video-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/ultra-uhs-i-sd-120/ultra-uhs-i-sd-120-video.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDSDUN4-064G-GN6IN-video-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/ultra-uhs-i-sd-120/ultra-uhs-i-sd-120-video.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDSDUN4-064G-GN6IN-video-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/ultra-uhs-i-sd-120/ultra-uhs-i-sd-120-video.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDSDUN4-128G-GN6IN-video-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/ultra-uhs-i-sd-120/ultra-uhs-i-sd-120-video.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDSDUN4-128G-GN6IN-video-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/ultra-uhs-i-sd-120/ultra-uhs-i-sd-120-video.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDSDUN4-128G-GN6IN-video-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/ultra-uhs-i-sd-120/ultra-uhs-i-sd-120-video.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDSDUN4-128G-GN6IN-video-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/ultra-uhs-i-sd-120/ultra-uhs-i-sd-120-video.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDSDUN4-128G-GN6IN-video-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/ultra-uhs-i-sd-120/ultra-uhs-i-sd-120-video.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDSDUN4-128G-GN6IN-video-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/ultra-uhs-i-sd-120/ultra-uhs-i-sd-120-video.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDSDUN4-256G-GN6IN-video-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/ultra-uhs-i-sd-120/ultra-uhs-i-sd-120-video.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDSDUN4-256G-GN6IN-video-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/ultra-uhs-i-sd-120/ultra-uhs-i-sd-120-video.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDSDUN4-256G-GN6IN-video-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/ultra-uhs-i-sd-120/ultra-uhs-i-sd-120-video.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDSDUN4-256G-GN6IN-video-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/ultra-uhs-i-sd-120/ultra-uhs-i-sd-120-video.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDSDUN4-256G-GN6IN-video-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/ultra-uhs-i-sd-120/ultra-uhs-i-sd-120-video.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDSDUN4-256G-GN6IN-video-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/ultra-uhs-i-sd-120/ultra-uhs-i-sd-120-video.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDSDUN4-512G-GN6IN-video-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/ultra-uhs-i-sd-120/ultra-uhs-i-sd-120-video.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDSDUN4-512G-GN6IN-video-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/ultra-uhs-i-sd-120/ultra-uhs-i-sd-120-video.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDSDUN4-512G-GN6IN-video-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/ultra-uhs-i-sd-120/ultra-uhs-i-sd-120-video.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDSDUN4-512G-GN6IN-video-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/ultra-uhs-i-sd-120/ultra-uhs-i-sd-120-video.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDSDUN4-512G-GN6IN-video-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/ultra-uhs-i-sd-120/ultra-uhs-i-sd-120-video.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDSDUN4-512G-GN6IN-video-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/ultra-uhs-i-sd-120/ultra-uhs-i-sd-120-video.jpg.thumb.319.319.png); }

อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่สร้างขึ้นเพื่อบันทึกช่วงเวลาที่สำคัญ

ถ่ายภาพและวิดีโอ Full HD ได้ดียิ่งขึ้น3 ด้วยกล้องเล็งแล้วถ่ายขนาดกะทัดรัดไปจนถึงระดับกลาง ด้วยความจุสูงสุด 512 GB1 จึงมีพื้นที่จัดเก็บรูปถ่ายได้มากมายและวิดีโอ Full HD’

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ไม่พลาดทุกช่วงเวลา’
การ์ด SanDisk Ultra® SD ทำงานได้เร็วและมีประสิทธิภาพเหนือชั้นในการบันทึกวิดีโอ เพื่อให้คุณสามารถบันทึกภาพช่วงเวลาที่สำคัญในทันทีที่เกิดขึ้น

มีเวลามากขึ้น เก็บความทรงจำได้มากขึ้น
ประหยัดเวลาด้วยความเร็วสูงเป็นพิเศษเพื่อช่วยให้คุณสามารถโอนย้ายรูปถ่ายและวิดีโอ Full HD ได้อย่างรวดเร็ว –โอนย้ายรูปถ่ายได้สูงสุด 875 รูปภายในหนึ่งนาที8

ถ่ายภาพต่อเนื่อง
มอบพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสูงสุด 512 GB1 เพื่อให้คุณสามารถถ่ายภาพจำนวนมากและบันทึกวิดีโอ Full HD (1080p)3 ได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องเปลี่ยนการ์ด

ไม่พลาดทุกช่วงเวลา’
การ์ด SanDisk Ultra® SD ทำงานได้เร็วและมีประสิทธิภาพเหนือชั้นในการบันทึกวิดีโอ UHS-I พิเศษเพื่อให้คุณสามารถบันทึกภาพช่วงเวลาที่สำคัญในทันทีที่เกิดขึ้น

กันน้ำ สามารถทนต่ออุณหภูมิที่ร้อนจัด/เย็นจัด และอื่นๆ
การ์ด SanDisk Ultra® SDHC™ และการ์ด SDXC™ UHS-I ผ่านการทดสอบความทนทาน เพื่อปกป้องความทรงจำอันล้ำค่าของคุณ’ โดยการ์ดนี้มีคุณสมบัติ—กันน้ำ กันกระแทก ป้องกันรังสีเอ็กซเรย์ และสามารถทนต่ออุณหภูมิที่ร้อนจัด/เย็นจัด5

เข้ากันได้กับตัวอ่านการ์ด SanDisk SD™ UHS-I
ใช้ร่วมกับตัวอ่านการ์ด SanDisk SD™ UHS-I 7เพื่อให้คุณสามารถโอนย้ายไฟล์ได้อย่างรวดเร็ว

ข้อมูลจำเพาะโดยละเอียด

ความจุ
16 GB
ความสามารถใช้งานร่วมกัน
  • เข้ากันได้กับอุปกรณ์ SDHC/SDXC และ SDHC-I/SDXC-I
ขนาด (L x W x H)
2.17mm x 23.91mm x 31.92mm
Sequential Read Performance
Up to 80 MB/s
.slide-elements{ max-height:0; transition: all 0.6s ease-in-out; } .accordion-open .slide-elements{ max-height:600px; margin-bottom:22px; } .pts-accordion-btn:after { content: ''; background: white; height: 10px; width: 22px; position: absolute; }

หมายเลขผลิตภัณฑ์

16 GB
SDSDUNC-016G-GN6IN
32 GB
SDSDUN4-032G-GN6IN
64 GB
SDSDUN4-064G-GN6IN
128 GB
SDSDUN4-128G-GN6IN
256 GB
SDSDUN4-256G-GN6IN
512 GB
SDSDUN4-512G-GN6IN
16 GB
SDSDUNC-016G-GN6IN
32 GB
SDSDUN4-032G-GN6IN
64 GB
SDSDUN4-064G-GN6IN
128 GB
SDSDUN4-128G-GN6IN
256 GB
SDSDUN4-256G-GN6IN
512 GB
SDSDUN4-512G-GN6IN