ชิ้นส่วน#: {{currentSku}} การ์ด SanDisk Extreme® microSDXC™ UHS-I
จาก SanDisk

  • {{volumePrice.minQuantity}}+ {{volumePrice.amountFormatted}} /ต่อชิ้น
  • {{inventory.prices.maxQuantity}}+ ขอใบเสนอราคา

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.sale.amount, inventory.prices.sale.currency)}}

พร้อมวางจำหน่ายโดยประมาณ :

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.sale.amount, inventory.prices.sale.currency)}} / {{inventory.prices.sale.billingPlanName}}

มีสินค้าในสต็อก: {{inventory.stockLevel}} โปรดป้อนหมายเลขที่ถูกต้อง ไม่มีจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ขอ

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|

Price {{inventory.prices.list.amountFormatted}}

Actual Price {{inventory.prices.list.amountFormatted}}

Offer Price {{inventory.prices.sale.amountFormatted}}

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

พร้อมวางจำหน่ายโดยประมาณ :

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|

Price {{inventory.prices.list.amountFormatted}}

Actual Price {{inventory.prices.list.amountFormatted}}

Offer Price {{inventory.prices.sale.amountFormatted}} / {{inventory.prices.sale.billingPlanName}}

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

พร้อมวางจำหน่ายโดยประมาณ :
โปรดป้อนหมายเลขที่ถูกต้อง

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|
.product-img-carousel .splide__slide{ background-color: #f7f7f7!important; } .splide--nav>.splide__slider>.splide__track>.splide__list>.splide__slide.is-active, .splide--nav>.splide__track>.splide__list>.splide__slide.is-active{ border:none; } .slide-elements{ max-height:0; transition: all 0.6s ease-in-out; } .accordion-open .slide-elements{ max-height:600px; } #thumbnail-slider .splide__slide button { width:100%; height:100%; } product-bg-image { background-size:cover; background-position: center; background-repeat: no-repeat; } .product-image-thumbnail { background-position: center center; } .webp .splide__slide.is-active ._SDSQXAF-032G-GN6MA-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-uhs-i-microsd/featured/extreme-uhs-i-microsd-adapter.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDSQXAF-032G-GN6MA-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-uhs-i-microsd/featured/extreme-uhs-i-microsd-adapter.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDSQXAF-032G-GN6MA-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-uhs-i-microsd/featured/extreme-uhs-i-microsd-adapter.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDSQXAF-032G-GN6MA-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-uhs-i-microsd/featured/extreme-uhs-i-microsd-adapter.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDSQXAF-032G-GN6MA-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-uhs-i-microsd/featured/extreme-uhs-i-microsd-adapter.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDSQXAF-032G-GN6MA-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-uhs-i-microsd/featured/extreme-uhs-i-microsd-adapter.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDSQXAH-064G-GN6MA-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-uhs-i-microsd/featured/extreme-uhs-i-microsd-adapter.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDSQXAH-064G-GN6MA-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-uhs-i-microsd/featured/extreme-uhs-i-microsd-adapter.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDSQXAH-064G-GN6MA-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-uhs-i-microsd/featured/extreme-uhs-i-microsd-adapter.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDSQXAH-064G-GN6MA-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-uhs-i-microsd/featured/extreme-uhs-i-microsd-adapter.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDSQXAH-064G-GN6MA-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-uhs-i-microsd/featured/extreme-uhs-i-microsd-adapter.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDSQXAH-064G-GN6MA-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-uhs-i-microsd/featured/extreme-uhs-i-microsd-adapter.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDSQXAA-128G-GN6MA-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-uhs-i-microsd/featured/extreme-uhs-i-microsd-adapter.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDSQXAA-128G-GN6MA-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-uhs-i-microsd/featured/extreme-uhs-i-microsd-adapter.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDSQXAA-128G-GN6MA-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-uhs-i-microsd/featured/extreme-uhs-i-microsd-adapter.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDSQXAA-128G-GN6MA-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-uhs-i-microsd/featured/extreme-uhs-i-microsd-adapter.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDSQXAA-128G-GN6MA-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-uhs-i-microsd/featured/extreme-uhs-i-microsd-adapter.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDSQXAA-128G-GN6MA-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-uhs-i-microsd/featured/extreme-uhs-i-microsd-adapter.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDSQXAV-256G-GN6MA-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-uhs-i-microsd/featured/extreme-uhs-i-microsd-adapter.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDSQXAV-256G-GN6MA-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-uhs-i-microsd/featured/extreme-uhs-i-microsd-adapter.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDSQXAV-256G-GN6MA-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-uhs-i-microsd/featured/extreme-uhs-i-microsd-adapter.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDSQXAV-256G-GN6MA-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-uhs-i-microsd/featured/extreme-uhs-i-microsd-adapter.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDSQXAV-256G-GN6MA-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-uhs-i-microsd/featured/extreme-uhs-i-microsd-adapter.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDSQXAV-256G-GN6MA-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-uhs-i-microsd/featured/extreme-uhs-i-microsd-adapter.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDSQXAV-512G-GN6MA-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-uhs-i-microsd/featured/extreme-uhs-i-microsd-adapter.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDSQXAV-512G-GN6MA-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-uhs-i-microsd/featured/extreme-uhs-i-microsd-adapter.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDSQXAV-512G-GN6MA-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-uhs-i-microsd/featured/extreme-uhs-i-microsd-adapter.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDSQXAV-512G-GN6MA-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-uhs-i-microsd/featured/extreme-uhs-i-microsd-adapter.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDSQXAV-512G-GN6MA-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-uhs-i-microsd/featured/extreme-uhs-i-microsd-adapter.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDSQXAV-512G-GN6MA-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-uhs-i-microsd/featured/extreme-uhs-i-microsd-adapter.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDSQXAV-1T00-GN6MA-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-uhs-i-microsd/featured/extreme-uhs-i-microsd-adapter.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDSQXAV-1T00-GN6MA-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-uhs-i-microsd/featured/extreme-uhs-i-microsd-adapter.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDSQXAV-1T00-GN6MA-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-uhs-i-microsd/featured/extreme-uhs-i-microsd-adapter.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDSQXAV-1T00-GN6MA-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-uhs-i-microsd/featured/extreme-uhs-i-microsd-adapter.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDSQXAV-1T00-GN6MA-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-uhs-i-microsd/featured/extreme-uhs-i-microsd-adapter.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDSQXAV-1T00-GN6MA-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-uhs-i-microsd/featured/extreme-uhs-i-microsd-adapter.jpg.thumb.319.319.png); }

เร็วพอสำหรับทุกกิจกรรมของคุณ

การ์ดหน่วยความจำ SanDisk Extreme® microSDXC™ ช่วยให้คุณประหยัดเวลาในการถ่ายโอนข้อมูลจากสื่อบันทึก ด้วยความเร็วในการอ่านสูงสุด 190 MB/s9 ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี SanDisk® QuickFlow™10 (64GB - 1TB) จับคู่กับ SanDisk® Professional PRO-READER SD และ microSD™ เพื่อให้บรรลุความเร็วสูงสุด (มีจำหน่ายแยกต่างหาก) ด้วยความเร็วในการเขียนสูงสุด 130 MB/s9 จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับสมาร์ทโฟน Android™ กล้องแอ็คชั่น หรือโดรนของคุณ การ์ด microSD™ ที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถรองรับการบันทึกวิดีโอ 4K UHD, วิดีโอ Full HD2 และรูปถ่ายความละเอียดสูง นอกจากนี้ ยังได้รับการจัดอันดับในระดับ A2 คุณจึงได้รับประสิทธิภาพการใช้งานอันรวดเร็วเพื่อรับประสบการณ์การใช้สมาร์ทโฟนที่พิเศษสุด7

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ประหยัดเวลาในการถ่ายโอนเนื้อหา
ด้วยเทคโนโลยี SanDisk® QuickFlow™ 10 (64 GB - 1 TB)  การ์ดนี้ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยการถ่ายโอนข้อมูลจากสื่อบันทึกได้อย่างรวดเร็ว ด้วยความเร็วในการอ่านสูงสุด 190 MB/s9 จับคู่กับการ์ด SanDisk® Professional PRO-READER SD และ microSD™ เพื่อบรรลุความเร็วสูงสุด (มีจำหน่ายแยกต่างหาก)

ความเร็วในการเขียนสูงสุดถึง 130 MB/s
เหมาะสำหรับการถ่ายภาพเคลื่อนไหวหรือวิดีโอ 4K UHD2 ด้วยความเร็วในการเขียนสูงสุด 130 MB/s9 การ์ด SanDisk Extreme®PRO microSDXC™UHS-I จะช่วยให้คุณถ่ายภาพได้เร็วขึ้นและมากขึ้น

เหมาะสำหรับการถ่ายวิดีโอ 4K UHD2
เหมาะสำหรับบันทึกภาพการผจญภัยกลางแจ้ง ทริปสุดสัปดาห์ หรือกิจกรรมกีฬาได้โดยไม่มีเฟรมใดตกหล่น ด้วยความจุสูงถึง 1 TB 1 ทำให้การ์ด SanDisk Extreme® PRO microSD™ UHS-I ช่วยให้คุณถ่ายวิดีโอ 4K UHD2 และ Full HD ได้โดยไม่สะดุดด้วย UHS Speed Class 3 (U3) และวิดีโอ Speed Class 30 (V30)5

โหลดแอปได้เร็วกว่าด้วย A2
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแอปเพื่อการใช้งานมือถือที่ยอดเยี่ยมด้วยข้อมูลจำเพาะระดับ A2 ของการ์ด SanDisk Extreme® microSD7

ดีไซน์ที่ทนทานสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
การ์ด SanDisk Extreme® microSDHC™ และ microSDXC™ UHS-I มีคุณสมบัติในการป้องกันการกระแทก ทนทานต่ออุณหภูมิร้อนจัดหรือเย็นจัด กันน้ำ กันรังสีเอ็กซ์4 คุณจึงเพลิดเพลินกับการผจญภัยของคุณได้โดยไม่ต้องกังวลกับความทนทานของการ์ดหน่วยความจำ

ข้อมูลจำเพาะโดยละเอียด