ชิ้นส่วน#: {{currentSku}} WD Green SN350 NVMe™ SSD
จากWestern Digital

  • {{volumePrice.minQuantity}}+ {{volumePrice.amountFormatted}} /ต่อชิ้น
  • {{inventory.prices.maxQuantity}}+ ขอใบเสนอราคา

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.sale.amount, inventory.prices.sale.currency)}}

พร้อมวางจำหน่ายโดยประมาณ :

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.sale.amount, inventory.prices.sale.currency)}} / {{inventory.prices.sale.billingPlanName}}

มีสินค้าในสต็อก: {{inventory.stockLevel}} โปรดป้อนหมายเลขที่ถูกต้อง ไม่มีจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ขอ

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|

Price {{inventory.prices.list.amountFormatted}}

Actual Price {{inventory.prices.list.amountFormatted}}

Offer Price {{inventory.prices.sale.amountFormatted}}

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

พร้อมวางจำหน่ายโดยประมาณ :

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|

Price {{inventory.prices.list.amountFormatted}}

Actual Price {{inventory.prices.list.amountFormatted}}

Offer Price {{inventory.prices.sale.amountFormatted}} / {{inventory.prices.sale.billingPlanName}}

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

พร้อมวางจำหน่ายโดยประมาณ :
โปรดป้อนหมายเลขที่ถูกต้อง

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|
.product-img-carousel .splide__slide{ background-color: #f7f7f7!important; } .splide--nav>.splide__slider>.splide__track>.splide__list>.splide__slide.is-active, .splide--nav>.splide__track>.splide__list>.splide__slide.is-active{ border:none; } .slide-elements{ max-height:0; transition: all 0.6s ease-in-out; } .accordion-open .slide-elements{ max-height:600px; } #thumbnail-slider .splide__slide button { width:100%; height:100%; } product-bg-image { background-size:cover; background-position: center; background-repeat: no-repeat; } .product-image-thumbnail { background-position: center center; } .webp .splide__slide.is-active ._WDS240G2G0C-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-green-sn350-nvme-ssd/gallery/new/wd-green-sn350-nvme-ssd.png.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDS240G2G0C-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-green-sn350-nvme-ssd/gallery/new/wd-green-sn350-nvme-ssd.png.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDS240G2G0C-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-green-sn350-nvme-ssd/gallery/new/wd-green-sn350-nvme-ssd.png.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDS240G2G0C-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-green-sn350-nvme-ssd/gallery/new/wd-green-sn350-nvme-ssd.png.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDS240G2G0C-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-green-sn350-nvme-ssd/gallery/new/wd-green-sn350-nvme-ssd.png.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDS240G2G0C-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-green-sn350-nvme-ssd/gallery/new/wd-green-sn350-nvme-ssd.png.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDS240G2G0C-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-green-sn350-nvme-ssd/featured/wd-green-sn350-nvme-ssd-feature5.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDS240G2G0C-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-green-sn350-nvme-ssd/featured/wd-green-sn350-nvme-ssd-feature5.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDS240G2G0C-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-green-sn350-nvme-ssd/featured/wd-green-sn350-nvme-ssd-feature5.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDS240G2G0C-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-green-sn350-nvme-ssd/featured/wd-green-sn350-nvme-ssd-feature5.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDS240G2G0C-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-green-sn350-nvme-ssd/featured/wd-green-sn350-nvme-ssd-feature5.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDS240G2G0C-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-green-sn350-nvme-ssd/featured/wd-green-sn350-nvme-ssd-feature5.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDS480G2G0C-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-green-sn350-nvme-ssd/gallery/new/wd-green-sn350-nvme-ssd.png.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDS480G2G0C-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-green-sn350-nvme-ssd/gallery/new/wd-green-sn350-nvme-ssd.png.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDS480G2G0C-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-green-sn350-nvme-ssd/gallery/new/wd-green-sn350-nvme-ssd.png.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDS480G2G0C-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-green-sn350-nvme-ssd/gallery/new/wd-green-sn350-nvme-ssd.png.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDS480G2G0C-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-green-sn350-nvme-ssd/gallery/new/wd-green-sn350-nvme-ssd.png.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDS480G2G0C-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-green-sn350-nvme-ssd/gallery/new/wd-green-sn350-nvme-ssd.png.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDS480G2G0C-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-green-sn350-nvme-ssd/featured/wd-green-sn350-nvme-ssd-feature5.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDS480G2G0C-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-green-sn350-nvme-ssd/featured/wd-green-sn350-nvme-ssd-feature5.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDS480G2G0C-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-green-sn350-nvme-ssd/featured/wd-green-sn350-nvme-ssd-feature5.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDS480G2G0C-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-green-sn350-nvme-ssd/featured/wd-green-sn350-nvme-ssd-feature5.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDS480G2G0C-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-green-sn350-nvme-ssd/featured/wd-green-sn350-nvme-ssd-feature5.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDS480G2G0C-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-green-sn350-nvme-ssd/featured/wd-green-sn350-nvme-ssd-feature5.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDS960G2G0C-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-green-sn350-nvme-ssd/gallery/new/wd-green-sn350-nvme-ssd.png.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDS960G2G0C-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-green-sn350-nvme-ssd/gallery/new/wd-green-sn350-nvme-ssd.png.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDS960G2G0C-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-green-sn350-nvme-ssd/gallery/new/wd-green-sn350-nvme-ssd.png.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDS960G2G0C-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-green-sn350-nvme-ssd/gallery/new/wd-green-sn350-nvme-ssd.png.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDS960G2G0C-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-green-sn350-nvme-ssd/gallery/new/wd-green-sn350-nvme-ssd.png.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDS960G2G0C-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-green-sn350-nvme-ssd/gallery/new/wd-green-sn350-nvme-ssd.png.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDS960G2G0C-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-green-sn350-nvme-ssd/featured/wd-green-sn350-nvme-ssd-feature5.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDS960G2G0C-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-green-sn350-nvme-ssd/featured/wd-green-sn350-nvme-ssd-feature5.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDS960G2G0C-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-green-sn350-nvme-ssd/featured/wd-green-sn350-nvme-ssd-feature5.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDS960G2G0C-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-green-sn350-nvme-ssd/featured/wd-green-sn350-nvme-ssd-feature5.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDS960G2G0C-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-green-sn350-nvme-ssd/featured/wd-green-sn350-nvme-ssd-feature5.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDS960G2G0C-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-green-sn350-nvme-ssd/featured/wd-green-sn350-nvme-ssd-feature5.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDS100T3G0C-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-green-sn350-nvme-ssd/gallery/new/wd-green-sn350-nvme-ssd.png.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDS100T3G0C-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-green-sn350-nvme-ssd/gallery/new/wd-green-sn350-nvme-ssd.png.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDS100T3G0C-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-green-sn350-nvme-ssd/gallery/new/wd-green-sn350-nvme-ssd.png.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDS100T3G0C-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-green-sn350-nvme-ssd/gallery/new/wd-green-sn350-nvme-ssd.png.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDS100T3G0C-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-green-sn350-nvme-ssd/gallery/new/wd-green-sn350-nvme-ssd.png.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDS100T3G0C-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-green-sn350-nvme-ssd/gallery/new/wd-green-sn350-nvme-ssd.png.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDS100T3G0C-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-green-sn350-nvme-ssd/featured/wd-green-sn350-nvme-ssd-feature5.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDS100T3G0C-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-green-sn350-nvme-ssd/featured/wd-green-sn350-nvme-ssd-feature5.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDS100T3G0C-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-green-sn350-nvme-ssd/featured/wd-green-sn350-nvme-ssd-feature5.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDS100T3G0C-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-green-sn350-nvme-ssd/featured/wd-green-sn350-nvme-ssd-feature5.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDS100T3G0C-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-green-sn350-nvme-ssd/featured/wd-green-sn350-nvme-ssd-feature5.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDS100T3G0C-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-green-sn350-nvme-ssd/featured/wd-green-sn350-nvme-ssd-feature5.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDS200T3G0C-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-green-sn350-nvme-ssd/gallery/new/wd-green-sn350-nvme-ssd.png.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDS200T3G0C-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-green-sn350-nvme-ssd/gallery/new/wd-green-sn350-nvme-ssd.png.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDS200T3G0C-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-green-sn350-nvme-ssd/gallery/new/wd-green-sn350-nvme-ssd.png.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDS200T3G0C-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-green-sn350-nvme-ssd/gallery/new/wd-green-sn350-nvme-ssd.png.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDS200T3G0C-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-green-sn350-nvme-ssd/gallery/new/wd-green-sn350-nvme-ssd.png.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDS200T3G0C-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-green-sn350-nvme-ssd/gallery/new/wd-green-sn350-nvme-ssd.png.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDS200T3G0C-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-green-sn350-nvme-ssd/featured/wd-green-sn350-nvme-ssd-feature5.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDS200T3G0C-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-green-sn350-nvme-ssd/featured/wd-green-sn350-nvme-ssd-feature5.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDS200T3G0C-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-green-sn350-nvme-ssd/featured/wd-green-sn350-nvme-ssd-feature5.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDS200T3G0C-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-green-sn350-nvme-ssd/featured/wd-green-sn350-nvme-ssd-feature5.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDS200T3G0C-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-green-sn350-nvme-ssd/featured/wd-green-sn350-nvme-ssd-feature5.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDS200T3G0C-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-green-sn350-nvme-ssd/featured/wd-green-sn350-nvme-ssd-feature5.jpg.thumb.319.319.png); }

ใช้งานคอมพิวเตอร์ของคุณต่อ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

WD Green™ SN350 NVMe™ SSD สามารถปลุกชีวิตคอมพิวเตอร์เครื่องเก่าเพื่อการใช้งานประจำวันของคุณ ไม่ว่าคุณจะกำลังเรียน ช้อปปิ้ง แชทกับเพื่อนหรือท่องเน็ต ไดรฟ์นี้ก็สามารถช่วยให้เครื่้องทำงานเร็วขึ้นถึงสี่เท่า2 เมื่อเทียบกับไดรฟ์ SATA เพราะถูกออกแบบมาให้ไม่มีชิ้นส่วนใดที่เคลื่อนที่ SSD จึงสามารถกันกระแทกเพื่อช่วยปกป้องข้อมูลสำคัญของคุณจากแรงกระแทกหรือการทำตกโดยไม่ได้ตั้งใจ ฟอร์มแฟคเตอร์ M.2 2280 ที่บางเฉียบช่วยให้อัปเกรดได้รวดเร็วและง่ายดายสำหรับคอมพิวเตอร์รุ่นใดก็ได้ที่มีช่องเสียบ NVMe ทั้งยังมี Western Digital® SSD Dashboard คุณจึงสามารถติดตามสภาวะของไดรฟ์ได้อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความสบายใจ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

คุณสามารถเข้าถึงประสิทธิภาพของ NVMe™ ได้แล้ว
สัมผัสประสิทธิภาพการทำงานที่รวดเร็วด้วยเทคโนโลยี NVMe™ ที่คุ้มค่า ซึ่งเหนือกว่าไดรฟ์ SATA แบบเก่า

ช่วยปกป้องข้อมูลของคุณ
เพราะไม่มีชิ้นส่วนใดที่เคลื่อนที่ ไดรฟ์โซลิดสเตตจึงช่วยปกป้องข้อมูลของคุณจากการกระแทกหรือการทำตกโดยไม่ได้ตั้งใจ

การอัปเกรดที่รวดเร็ว
อัปเกรดระบบของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยฟอร์มแฟคเตอร์ M.2 2280 ที่บางเฉียบ เพียงแค่คุณมีช่องเสียบ NVMe™ และใช้เวลาเพียง 10 นาที

ตรวจติดตามสภาวะของไดรฟ์คุณ
Western Digital® SSD Dashboard คือซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลดได้ฟรีเพื่อช่วยตรวจติดตามประสิทธิภาพการทำงานในปัจจุบัน เนื้อที่ที่เหลืออยู่ อุณหภูมิและอื่นๆ เพื่อช่วยให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด

มีพื้นที่มากขึ้นเพื่อจัดเก็บสิ่งที่สำคัญ
WD Green™ SN350 NVMe™ SSD มอบความจุในขนาดต่างๆ จนถึง 2TB1

มั่นใจในสิ่งที่คุณเลือก
Western Digital คือชื่อที่คุณสามารถเชื่อใจได้ ด้วยการรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขนาน 3 ปี คุณจึงสามารถวางใจได้ที่เลือก WD Green™ SN350 NVMe™ SSD