ชิ้นส่วน#: {{currentSku}} WD Blue SA510 SATA SSD แบบเคสขนาด 2.5 นิ้ว/7 มม.
จากWestern Digital

 • {{volumePrice.minQuantity}}+ {{volumePrice.amountFormatted}} /ต่อชิ้น
 • {{inventory.prices.maxQuantity}}+ ขอใบเสนอราคา

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.sale.amount, inventory.prices.sale.currency)}}

พร้อมวางจำหน่ายโดยประมาณ :

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.sale.amount, inventory.prices.sale.currency)}} / {{inventory.prices.sale.billingPlanName}}

มีสินค้าในสต็อก: {{inventory.stockLevel}} โปรดป้อนหมายเลขที่ถูกต้อง ไม่มีจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ขอ

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|

Price {{inventory.prices.list.amountFormatted}}

Actual Price {{inventory.prices.list.amountFormatted}}

Offer Price {{inventory.prices.sale.amountFormatted}}

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

พร้อมวางจำหน่ายโดยประมาณ :

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|

Price {{inventory.prices.list.amountFormatted}}

Actual Price {{inventory.prices.list.amountFormatted}}

Offer Price {{inventory.prices.sale.amountFormatted}} / {{inventory.prices.sale.billingPlanName}}

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

พร้อมวางจำหน่ายโดยประมาณ :
โปรดป้อนหมายเลขที่ถูกต้อง

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|
.product-img-carousel .splide__slide{ background-color: #f7f7f7!important; } .splide--nav>.splide__slider>.splide__track>.splide__list>.splide__slide.is-active, .splide--nav>.splide__track>.splide__list>.splide__slide.is-active{ border:none; } .slide-elements{ max-height:0; transition: all 0.6s ease-in-out; } .accordion-open .slide-elements{ max-height:600px; } #thumbnail-slider .splide__slide button { width:100%; height:100%; } product-bg-image { background-size:cover; background-position: center; background-repeat: no-repeat; } .product-image-thumbnail { background-position: center center; } .webp .splide__slide.is-active ._WDS250G3B0A-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-2-5-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-2-5-ssd-feature1.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDS250G3B0A-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-2-5-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-2-5-ssd-feature1.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDS250G3B0A-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-2-5-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-2-5-ssd-feature1.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDS250G3B0A-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-2-5-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-2-5-ssd-feature1.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDS250G3B0A-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-2-5-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-2-5-ssd-feature1.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDS250G3B0A-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-2-5-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-2-5-ssd-feature1.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDS250G3B0A-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-2-5-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-2-5-ssd-feature2.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDS250G3B0A-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-2-5-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-2-5-ssd-feature2.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDS250G3B0A-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-2-5-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-2-5-ssd-feature2.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDS250G3B0A-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-2-5-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-2-5-ssd-feature2.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDS250G3B0A-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-2-5-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-2-5-ssd-feature2.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDS250G3B0A-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-2-5-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-2-5-ssd-feature2.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDS250G3B0A-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-2-5-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-2-5-ssd-feature3.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDS250G3B0A-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-2-5-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-2-5-ssd-feature3.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDS250G3B0A-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-2-5-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-2-5-ssd-feature3.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDS250G3B0A-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-2-5-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-2-5-ssd-feature3.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDS250G3B0A-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-2-5-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-2-5-ssd-feature3.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDS250G3B0A-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-2-5-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-2-5-ssd-feature3.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDS500G3B0A-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-2-5-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-2-5-ssd-feature1.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDS500G3B0A-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-2-5-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-2-5-ssd-feature1.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDS500G3B0A-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-2-5-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-2-5-ssd-feature1.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDS500G3B0A-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-2-5-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-2-5-ssd-feature1.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDS500G3B0A-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-2-5-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-2-5-ssd-feature1.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDS500G3B0A-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-2-5-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-2-5-ssd-feature1.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDS500G3B0A-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-2-5-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-2-5-ssd-feature2.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDS500G3B0A-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-2-5-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-2-5-ssd-feature2.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDS500G3B0A-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-2-5-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-2-5-ssd-feature2.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDS500G3B0A-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-2-5-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-2-5-ssd-feature2.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDS500G3B0A-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-2-5-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-2-5-ssd-feature2.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDS500G3B0A-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-2-5-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-2-5-ssd-feature2.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDS500G3B0A-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-2-5-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-2-5-ssd-feature3.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDS500G3B0A-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-2-5-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-2-5-ssd-feature3.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDS500G3B0A-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-2-5-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-2-5-ssd-feature3.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDS500G3B0A-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-2-5-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-2-5-ssd-feature3.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDS500G3B0A-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-2-5-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-2-5-ssd-feature3.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDS500G3B0A-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-2-5-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-2-5-ssd-feature3.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDS100T3B0A-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-2-5-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-2-5-ssd-feature1.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDS100T3B0A-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-2-5-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-2-5-ssd-feature1.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDS100T3B0A-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-2-5-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-2-5-ssd-feature1.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDS100T3B0A-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-2-5-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-2-5-ssd-feature1.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDS100T3B0A-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-2-5-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-2-5-ssd-feature1.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDS100T3B0A-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-2-5-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-2-5-ssd-feature1.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDS100T3B0A-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-2-5-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-2-5-ssd-feature2.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDS100T3B0A-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-2-5-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-2-5-ssd-feature2.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDS100T3B0A-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-2-5-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-2-5-ssd-feature2.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDS100T3B0A-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-2-5-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-2-5-ssd-feature2.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDS100T3B0A-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-2-5-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-2-5-ssd-feature2.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDS100T3B0A-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-2-5-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-2-5-ssd-feature2.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDS100T3B0A-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-2-5-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-2-5-ssd-feature3.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDS100T3B0A-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-2-5-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-2-5-ssd-feature3.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDS100T3B0A-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-2-5-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-2-5-ssd-feature3.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDS100T3B0A-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-2-5-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-2-5-ssd-feature3.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDS100T3B0A-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-2-5-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-2-5-ssd-feature3.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDS100T3B0A-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-2-5-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-2-5-ssd-feature3.jpg.thumb.319.319.png); }

ยกระดับความคิดสร้างสรรค์ของคุณ

ฟื้นฟูชีวิตใหม่ให้พีซีของคุณ เพื่อที่คุณจะสามารถทำงานได้เพิ่มขึ้นและขยายศักยภาพในการสร้างสรรค์งานของคุณ WD Blue SA510 SATA SSD ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับมืออาชีพ ผู้สร้างสรรค์เนื้อหา และเอดิเตอร์ โดยมาพร้อมซอฟต์แวร์การสำรองข้อมูลและการป้องกันทางไซเบอร์ Acronis® True Image™ for Western Digital3 รวมทั้งสิทธิ์การทดลองใช้งาน Dropbox® Professional ฟรีสามเดือน4

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

 1. 1 GB = 1 พันล้านไบต์และ 1 TB = 1 ล้านล้านไบต์ ความจุในการใช้งานจริงอาจน้อยกว่านี้ ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน
 2. อิงตามความเร็วในการอ่าน 1 MB/s = 1 ล้านไบต์ต่อวินาที อ้างอิงจากการทดสอบภายใน ประสิทธิภาพการทำงานอาจต่ำกว่านี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์โฮสต์ เงื่อนไขการใช้งาน ความจุของไดรฟ์ และปัจจัยอื่นๆ
 3. ต้องดาวน์โหลดและติดตั้ง รวมสิทธิ์การใช้งานนาน 5 ปี แลกใช้สิทธิ์ภายใน 90 วันนับจากซื้อผลิตภัณฑ์ ไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนออื่นๆ ได้ ข้อเสนอนี้ มีระยะเวลาจำกัด โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของ Western Digital ข้อเสนออาจเปลี่ยนแปลงได้
 4. ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ข้อเสนอนี้ต้องแลกภายในวันที่ 30 กันยายน 2023 หรือจนกว่าโค้ดแลกจะหมด จำกัดข้อเสนอต่อ 1 บัญชี Dropbox ใหม่ ภายใต้ การยอมรับข้อกำหนดการใช้งานของ Dropbox สำหรับบัญชีที่มีอยู่แล้ว จะมีข้อจำกัดบางประการ โปรดดูรายละเอียดที่ เว็บไซต์ Dropbox Western Digital ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือ ยุติข้อเสนอนี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่แจ้งล่วงหน้า ข้อเสนอนี้อาจไม่มีในบางประเทศ
 5. IOPS - การทำงานอินพุต/เอาท์พุตต่อวินาที

ข้อมูลจำเพาะโดยละเอียด

ความจุ
250 GB
อินเทอร์เฟซ
SATA III
ขนาด (L x W x H)
100.2mm x 69.85mm x 7mm
Sequential Read Performance
555MB/s
Sequential Write Performance
440MB/s
.slide-elements{ max-height:0; transition: all 0.6s ease-in-out; } .accordion-open .slide-elements{ max-height:600px; margin-bottom:22px; } .pts-accordion-btn:after { content: ''; background: white; height: 10px; width: 22px; position: absolute; }

หมายเลขผลิตภัณฑ์

250 GB
WDS250G3B0A
500 GB
WDS500G3B0A
1 TB
WDS100T3B0A
250 GB
WDS250G3B0A
500 GB
WDS500G3B0A
1 TB
WDS100T3B0A

การจัดอันดับและรีวิว

การเปิดเผยข้อมูล

 1. 1 GB = 1 พันล้านไบต์และ 1 TB = 1 ล้านล้านไบต์ ความจุในการใช้งานจริงอาจน้อยกว่านี้ ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน
 2. อิงตามความเร็วในการอ่าน 1 MB/s = 1 ล้านไบต์ต่อวินาที อ้างอิงจากการทดสอบภายใน ประสิทธิภาพการทำงานอาจต่ำกว่านี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์โฮสต์ เงื่อนไขการใช้งาน ความจุของไดรฟ์ และปัจจัยอื่นๆ
 3. ต้องดาวน์โหลดและติดตั้ง รวมสิทธิ์การใช้งานนาน 5 ปี แลกใช้สิทธิ์ภายใน 90 วันนับจากซื้อผลิตภัณฑ์ ไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนออื่นๆ ได้ ข้อเสนอนี้ มีระยะเวลาจำกัด โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของ Western Digital ข้อเสนออาจเปลี่ยนแปลงได้
 4. ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ข้อเสนอนี้ต้องแลกภายในวันที่ 30 กันยายน 2023 หรือจนกว่าโค้ดแลกจะหมด จำกัดข้อเสนอต่อ 1 บัญชี Dropbox ใหม่ ภายใต้ การยอมรับข้อกำหนดการใช้งานของ Dropbox สำหรับบัญชีที่มีอยู่แล้ว จะมีข้อจำกัดบางประการ โปรดดูรายละเอียดที่ เว็บไซต์ Dropbox Western Digital ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือ ยุติข้อเสนอนี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่แจ้งล่วงหน้า ข้อเสนอนี้อาจไม่มีในบางประเทศ
 5. IOPS - การทำงานอินพุต/เอาท์พุตต่อวินาที