ชิ้นส่วน#: {{currentSku}} WD_BLACK™ SN750 SE NVMe™ SSD
จากWestern Digital

  • {{volumePrice.minQuantity}}+ {{volumePrice.amountFormatted}} /ต่อชิ้น
  • {{inventory.prices.maxQuantity}}+ ขอใบเสนอราคา

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.sale.amount, inventory.prices.sale.currency)}}

พร้อมวางจำหน่ายโดยประมาณ :

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.sale.amount, inventory.prices.sale.currency)}} / {{inventory.prices.sale.billingPlanName}}

มีสินค้าในสต็อก: {{inventory.stockLevel}} โปรดป้อนหมายเลขที่ถูกต้อง ไม่มีจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ขอ

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|

Price {{inventory.prices.list.amountFormatted}}

Actual Price {{inventory.prices.list.amountFormatted}}

Offer Price {{inventory.prices.sale.amountFormatted}}

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

พร้อมวางจำหน่ายโดยประมาณ :

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|

Price {{inventory.prices.list.amountFormatted}}

Actual Price {{inventory.prices.list.amountFormatted}}

Offer Price {{inventory.prices.sale.amountFormatted}} / {{inventory.prices.sale.billingPlanName}}

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

พร้อมวางจำหน่ายโดยประมาณ :
โปรดป้อนหมายเลขที่ถูกต้อง

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|
.product-img-carousel .splide__slide{ background-color: #f7f7f7!important; } .splide--nav>.splide__slider>.splide__track>.splide__list>.splide__slide.is-active, .splide--nav>.splide__track>.splide__list>.splide__slide.is-active{ border:none; } .slide-elements{ max-height:0; transition: all 0.6s ease-in-out; } .accordion-open .slide-elements{ max-height:600px; } #thumbnail-slider .splide__slide button { width:100%; height:100%; } product-bg-image { background-size:cover; background-position: center; background-repeat: no-repeat; } .product-image-thumbnail { background-position: center center; } .webp .splide__slide.is-active ._WDS250G1B0E-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-black-sn750-se-nvme-ssd/featured/wd-black-sn750-se-nvme-ssd-feature1.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDS250G1B0E-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-black-sn750-se-nvme-ssd/featured/wd-black-sn750-se-nvme-ssd-feature1.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDS250G1B0E-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-black-sn750-se-nvme-ssd/featured/wd-black-sn750-se-nvme-ssd-feature1.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDS250G1B0E-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-black-sn750-se-nvme-ssd/featured/wd-black-sn750-se-nvme-ssd-feature1.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDS250G1B0E-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-black-sn750-se-nvme-ssd/featured/wd-black-sn750-se-nvme-ssd-feature1.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDS250G1B0E-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-black-sn750-se-nvme-ssd/featured/wd-black-sn750-se-nvme-ssd-feature1.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDS250G1B0E-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-black-sn750-se-nvme-ssd/featured/wd-black-sn750-se-nvme-ssd-feature2.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDS250G1B0E-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-black-sn750-se-nvme-ssd/featured/wd-black-sn750-se-nvme-ssd-feature2.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDS250G1B0E-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-black-sn750-se-nvme-ssd/featured/wd-black-sn750-se-nvme-ssd-feature2.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDS250G1B0E-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-black-sn750-se-nvme-ssd/featured/wd-black-sn750-se-nvme-ssd-feature2.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDS250G1B0E-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-black-sn750-se-nvme-ssd/featured/wd-black-sn750-se-nvme-ssd-feature2.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDS250G1B0E-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-black-sn750-se-nvme-ssd/featured/wd-black-sn750-se-nvme-ssd-feature2.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDS250G1B0E-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-black-sn750-se-nvme-ssd/featured/wd-black-sn750-se-nvme-ssd-feature3.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDS250G1B0E-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-black-sn750-se-nvme-ssd/featured/wd-black-sn750-se-nvme-ssd-feature3.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDS250G1B0E-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-black-sn750-se-nvme-ssd/featured/wd-black-sn750-se-nvme-ssd-feature3.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDS250G1B0E-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-black-sn750-se-nvme-ssd/featured/wd-black-sn750-se-nvme-ssd-feature3.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDS250G1B0E-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-black-sn750-se-nvme-ssd/featured/wd-black-sn750-se-nvme-ssd-feature3.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDS250G1B0E-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-black-sn750-se-nvme-ssd/featured/wd-black-sn750-se-nvme-ssd-feature3.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDS250G1B0E-featuredAssets-bg-img-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-black-sn750-se-nvme-ssd/featured/wd-black-sn750-se-nvme-ssd-feature4.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDS250G1B0E-featuredAssets-bg-img-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-black-sn750-se-nvme-ssd/featured/wd-black-sn750-se-nvme-ssd-feature4.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDS250G1B0E-featuredAssets-bg-img-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-black-sn750-se-nvme-ssd/featured/wd-black-sn750-se-nvme-ssd-feature4.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDS250G1B0E-featuredAssets-thumbnail-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-black-sn750-se-nvme-ssd/featured/wd-black-sn750-se-nvme-ssd-feature4.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDS250G1B0E-featuredAssets-thumbnail-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-black-sn750-se-nvme-ssd/featured/wd-black-sn750-se-nvme-ssd-feature4.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDS250G1B0E-featuredAssets-thumbnail-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-black-sn750-se-nvme-ssd/featured/wd-black-sn750-se-nvme-ssd-feature4.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDS500G1B0E-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-black-sn750-se-nvme-ssd/featured/wd-black-sn750-se-nvme-ssd-feature1.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDS500G1B0E-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-black-sn750-se-nvme-ssd/featured/wd-black-sn750-se-nvme-ssd-feature1.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDS500G1B0E-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-black-sn750-se-nvme-ssd/featured/wd-black-sn750-se-nvme-ssd-feature1.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDS500G1B0E-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-black-sn750-se-nvme-ssd/featured/wd-black-sn750-se-nvme-ssd-feature1.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDS500G1B0E-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-black-sn750-se-nvme-ssd/featured/wd-black-sn750-se-nvme-ssd-feature1.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDS500G1B0E-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-black-sn750-se-nvme-ssd/featured/wd-black-sn750-se-nvme-ssd-feature1.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDS500G1B0E-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-black-sn750-se-nvme-ssd/featured/wd-black-sn750-se-nvme-ssd-feature2.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDS500G1B0E-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-black-sn750-se-nvme-ssd/featured/wd-black-sn750-se-nvme-ssd-feature2.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDS500G1B0E-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-black-sn750-se-nvme-ssd/featured/wd-black-sn750-se-nvme-ssd-feature2.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDS500G1B0E-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-black-sn750-se-nvme-ssd/featured/wd-black-sn750-se-nvme-ssd-feature2.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDS500G1B0E-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-black-sn750-se-nvme-ssd/featured/wd-black-sn750-se-nvme-ssd-feature2.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDS500G1B0E-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-black-sn750-se-nvme-ssd/featured/wd-black-sn750-se-nvme-ssd-feature2.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDS500G1B0E-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-black-sn750-se-nvme-ssd/featured/wd-black-sn750-se-nvme-ssd-feature3.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDS500G1B0E-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-black-sn750-se-nvme-ssd/featured/wd-black-sn750-se-nvme-ssd-feature3.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDS500G1B0E-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-black-sn750-se-nvme-ssd/featured/wd-black-sn750-se-nvme-ssd-feature3.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDS500G1B0E-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-black-sn750-se-nvme-ssd/featured/wd-black-sn750-se-nvme-ssd-feature3.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDS500G1B0E-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-black-sn750-se-nvme-ssd/featured/wd-black-sn750-se-nvme-ssd-feature3.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDS500G1B0E-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-black-sn750-se-nvme-ssd/featured/wd-black-sn750-se-nvme-ssd-feature3.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDS500G1B0E-featuredAssets-bg-img-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-black-sn750-se-nvme-ssd/featured/wd-black-sn750-se-nvme-ssd-feature4.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDS500G1B0E-featuredAssets-bg-img-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-black-sn750-se-nvme-ssd/featured/wd-black-sn750-se-nvme-ssd-feature4.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDS500G1B0E-featuredAssets-bg-img-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-black-sn750-se-nvme-ssd/featured/wd-black-sn750-se-nvme-ssd-feature4.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDS500G1B0E-featuredAssets-thumbnail-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-black-sn750-se-nvme-ssd/featured/wd-black-sn750-se-nvme-ssd-feature4.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDS500G1B0E-featuredAssets-thumbnail-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-black-sn750-se-nvme-ssd/featured/wd-black-sn750-se-nvme-ssd-feature4.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDS500G1B0E-featuredAssets-thumbnail-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-black-sn750-se-nvme-ssd/featured/wd-black-sn750-se-nvme-ssd-feature4.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDS100T1B0E-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-black-sn750-se-nvme-ssd/featured/wd-black-sn750-se-nvme-ssd-feature1.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDS100T1B0E-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-black-sn750-se-nvme-ssd/featured/wd-black-sn750-se-nvme-ssd-feature1.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDS100T1B0E-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-black-sn750-se-nvme-ssd/featured/wd-black-sn750-se-nvme-ssd-feature1.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDS100T1B0E-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-black-sn750-se-nvme-ssd/featured/wd-black-sn750-se-nvme-ssd-feature1.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDS100T1B0E-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-black-sn750-se-nvme-ssd/featured/wd-black-sn750-se-nvme-ssd-feature1.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDS100T1B0E-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-black-sn750-se-nvme-ssd/featured/wd-black-sn750-se-nvme-ssd-feature1.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDS100T1B0E-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-black-sn750-se-nvme-ssd/featured/wd-black-sn750-se-nvme-ssd-feature2.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDS100T1B0E-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-black-sn750-se-nvme-ssd/featured/wd-black-sn750-se-nvme-ssd-feature2.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDS100T1B0E-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-black-sn750-se-nvme-ssd/featured/wd-black-sn750-se-nvme-ssd-feature2.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDS100T1B0E-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-black-sn750-se-nvme-ssd/featured/wd-black-sn750-se-nvme-ssd-feature2.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDS100T1B0E-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-black-sn750-se-nvme-ssd/featured/wd-black-sn750-se-nvme-ssd-feature2.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDS100T1B0E-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-black-sn750-se-nvme-ssd/featured/wd-black-sn750-se-nvme-ssd-feature2.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDS100T1B0E-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-black-sn750-se-nvme-ssd/featured/wd-black-sn750-se-nvme-ssd-feature3.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDS100T1B0E-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-black-sn750-se-nvme-ssd/featured/wd-black-sn750-se-nvme-ssd-feature3.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDS100T1B0E-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-black-sn750-se-nvme-ssd/featured/wd-black-sn750-se-nvme-ssd-feature3.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDS100T1B0E-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-black-sn750-se-nvme-ssd/featured/wd-black-sn750-se-nvme-ssd-feature3.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDS100T1B0E-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-black-sn750-se-nvme-ssd/featured/wd-black-sn750-se-nvme-ssd-feature3.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDS100T1B0E-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-black-sn750-se-nvme-ssd/featured/wd-black-sn750-se-nvme-ssd-feature3.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDS100T1B0E-featuredAssets-bg-img-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-black-sn750-se-nvme-ssd/featured/wd-black-sn750-se-nvme-ssd-feature4.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDS100T1B0E-featuredAssets-bg-img-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-black-sn750-se-nvme-ssd/featured/wd-black-sn750-se-nvme-ssd-feature4.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDS100T1B0E-featuredAssets-bg-img-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-black-sn750-se-nvme-ssd/featured/wd-black-sn750-se-nvme-ssd-feature4.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDS100T1B0E-featuredAssets-thumbnail-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-black-sn750-se-nvme-ssd/featured/wd-black-sn750-se-nvme-ssd-feature4.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDS100T1B0E-featuredAssets-thumbnail-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-black-sn750-se-nvme-ssd/featured/wd-black-sn750-se-nvme-ssd-feature4.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDS100T1B0E-featuredAssets-thumbnail-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-black-sn750-se-nvme-ssd/featured/wd-black-sn750-se-nvme-ssd-feature4.jpg.thumb.319.319.png); }

ก้าวนำเกมของคุณด้วย NVMe™ SSD

ยกระดับประสบการณ์การเล่นเกมทั้งหมดของคุณด้วย WD_BLACK™ SN750 SE NVMe™ SSD ยกระดับสู่เทคโนโลยี PCIe® Gen42 (สามารถใช้ได้กับรุ่นเก่าคือ PCIe Gen3) พร้อม SSD ที่มอบความเร็วอ่านสูงสุด 3,600 MB/s3 เพื่อช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของอุปกรณ์เล่นเกมของคุณ —และประสิทธิภาพของคุณ ขจัดเวลาโหลดของคุณเพื่อให้คุณมีเวลาพิชิตคู่แข่งได้มากขึ้น WD_BLACK Dashboard ตรวจติดตามสภาวะไดรฟ์ของคุณ ขณะเดียวกันก็ปรับปรุงประสิทธิภาพสูงสุดของโหมดการเล่นเกม (มีให้บริการในช่วงปลายฤดูร้อน ปี 2021) แม้แต่เมื่อคุณกำลังแชทกับเพื่อนหรือสตรีมเกมสนุกๆ นอกจากนี้ ประสิทธิภาพทั้งหมดนี้ยังรองรับด้วยการรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขนาน 5 ปี เพื่อให้คุณสามารถเล่นเกมได้อย่างมั่นใจ5

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

รอน้อยลง เล่นเกมได้มากขึ้น
ความเร็วในการอ่านตามลำดับสูงสุด 3,600 MB/s3 เพื่อเร่งระบบ เกม และลดเวลาการโหลด ดังนั้นคุณจึงสามารถกลับเข้าสู่เกมได้เร็วขึ้นกว่าที่เคย

การเล่นเกมรุ่นต่อไป
พิชิตคู่แข่งด้วยเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูล PCIe® Gen42 เพื่อปลดปล่อยความเร็วขั้นสุดและประสิทธิภาพในการคว้าชัย (และยังสามารถใช้ได้กับรุ่นเก่าคือ PCIe Gen3)

ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดที่ต่อเนื่อง
WD_BLACK™ Dashboard ช่วยคุณดูแลรักษาสภาวะของไดรฟ์ด้วยโหมดการเล่นเกมที่เลือกได้ (มีให้บริการในช่วงปลายฤดูร้อนปี 2021) เพื่อช่วยให้คุณและไดรฟ์ของคุณมีประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดอย่างต่อเนื่อง

จัดเก็บได้เพิ่มขึ้น
มีความจุให้เลือกหลายขนาดจนถึง 1 TB1WD_BLACK™ SN750 SE NVMe™ SSD ช่วยให้คุณมีพื้นที่จัดเก็บเพียงพอสำหรับเกมล่าสุดและการอัพเดตใหม่ๆ ในอนาคต

เล่นได้นานขึ้น
WD_BLACK™ SN750 SE NVMe™ SSD ใช้พลังงานน้อยลงถึง 30%4 เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้า เพื่อให้คุณอยู่ในเกมได้นานขึ้นกว่าจะต้องชาร์จแบตครั้งต่อไป

การรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขนาน 5 ปี
ไดรฟ์ WD_BLACK™ SN750 SE NVMe™ SSD มาพร้อมการรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขนาน 5 ปี5 ดังนั้นคุณจึงสามารถมุ่งเน้นที่การเอาชนะคู่แข่ง

ข้อมูลจำเพาะโดยละเอียด

ความจุ
250 GB
อินเทอร์เฟซ
PCIe Gen4
คอนเน็กเตอร์
M.2
Sequential Read Performance
3200MB/s
Sequential Write Performance
1000MB/s
ขนาด (L x W x H)
80.15mm x 22.15mm x 2.38mm
ความสามารถใช้งานร่วมกัน

ข้อกำหนดของระบบ

  • คอมพิวเตอร์ที่มีพอร์ต M.2 (M-key) สามารถรองรับฟอร์มแฟคเตอร์ M.2 2280
  • Windows® 10 หรือ Windows 8.1

หมายเหตุ: ‭ความเข้ากันได้อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการของผู้ใช้

ภายในกล่อง
  • WD_BLACK™ NVMe SSD
.slide-elements{ max-height:0; transition: all 0.6s ease-in-out; } .accordion-open .slide-elements{ max-height:600px; margin-bottom:22px; } .pts-accordion-btn:after { content: ''; background: white; height: 10px; width: 22px; position: absolute; }

หมายเลขผลิตภัณฑ์

250 GB
WDS250G1B0E
500 GB
WDS500G1B0E
1 TB
WDS100T1B0E
250 GB
WDS250G1B0E
500 GB
WDS500G1B0E
1 TB
WDS100T1B0E

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์

Western Digital Dashboard

The Western Digital Dashboard helps users maintain peak performance of the Western Digital SSD in Windows operating systems with a user-friendly graphical interface for the user. The Western Digital Dashboard includes tools for analysis of the disk (including the disk model, capacity, firmware version, and SMART attributes) and firmware updates.

Learn more

การจัดอันดับและรีวิว

การเปิดเผยข้อมูล