Επιστροφές και ακυρώσεις

Με την επιφύλαξη των παρακάτω εξαιρέσεων, προϊόντα που έχουν αγοραστεί διαδικτυακά απευθείας από τη Western Digital μπορούν να επιστραφούν εντός 30 ημερών από την ημερομηνία αποστολής.

Μόνο προϊόντα που αγοράστηκαν διαδικτυακά απευθείας από τη Western Digital μπορούν να επιστραφούν. Προϊόντα που έχουν αγοραστεί από εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή πρέπει να επιστρέφονται στον μεταπωλητή και θα υπόκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις του μεταπωλητή.

Εξαιρέσεις: (i) Λογισμικό, το οποίο διατέθηκε σε εσάς με την αποστολή συνδέσμου για λήψη ή κλειδιού άδειας χρήσης μέσω email ή άλλης ηλεκτρονικής μεθόδου παράδοσης ή για το οποίο σας έχουν παρασχεθεί οδηγίες για λήψη (μεταξύ άλλων και από πλατφόρμα τρίτου μέρους) και (ii) τυχόν προϊόντα που σας ενημερώνουμε ότι δεν μπορούν να επιστραφούν.

Για να ξεκινήσετε ένα αίτημα επιστροφής, επισκεφθείτε την ενότητα Επιστροφές & Ακυρώσεις. Θα πρέπει να παράσχετε τη διεύθυνση email και τον αριθμό της παραγγελίας σας για να ξεκινήσετε.

Αφού υποβάλετε το αίτημα επιστροφής σας, η Western Digital θα δημιουργήσει μία προπληρωμένη ετικέτα αποστολής που θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε για να επιστρέψετε τα αντικείμενά σας. Τα επιστρεφόμενα αντικείμενα πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση, στην αρχική ή σε παρεμφερή συσκευασία με το δελτίο συσκευασίας και όλα τα εξαρτήματα και τα εγχειρίδια που περιλαμβάνονταν. Εάν δεν τηρηθούν οι παραπάνω προϋποθέσεις, η επιστροφή σας θα θεωρηθεί ημιτελής. Η συσκευασία θα σας επιστραφεί χωρίς επιστροφή χρημάτων. Δεν θα κάνουμε δεκτά ούτε θα επεξεργαστούμε αιτήματα επιστροφής χωρίς έγκυρο Αριθμό Επιστροφής. Επισκεφθείτε την ενότητα Επιστροφές & Ακυρώσεις για να ελέγξετε την κατάσταση του αιτήματος επιστροφής σας ανά πάσα στιγμή.

Η Western Digital πρέπει να παραλάβει τα επιστρεφόμενα αντικείμενα εντός 10 ημερών από την έκδοση Αριθμού Επιστροφής. Ο Αριθμός Επιστροφής είναι έγκυρος για 10 ημέρες και λήγει την 11η ημέρα μετά την ημερομηνία έκδοσής του, οπότε και κανένα επιστρεφόμενο αντικείμενο δεν θα γίνεται δεκτό.