Ηγεσία

Διαθέτουμε μια αφοσιωμένη και ενθουσιώδη ομάδα ηγετών, οι οποίοι όχι μόνο καθοδηγούν τη στρατηγική και τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες, αλλά συμβάλλουν και στην έμπνευση της παγκόσμιας ομάδας μας να οραματίζονται συνεχώς τις δυνατότητες των δεδομένων.

Εκτελεστικά Στελέχη

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδροι των Επιτροπών

Δραστηριότητες δημόσιας πολιτικής στις ΗΠΑ

Η πολιτική της Western Digital είναι να συμμετέχει σε νομοθετικές, κανονιστικές και δημόσιες πολιτικές υποθέσεις, όπως κρίνεται από τη διοίκηση και το Διοικητικό Συμβούλιο ότι είναι προς το συμφέρον της Εταιρείας. Ωστόσο, η Εταιρεία δεν διαθέτει ούτε υποστηρίζει κάποια επιτροπή πολιτικής δράσης και δεν χρησιμοποιεί εταιρικά κεφάλαια ή πόρους για δωρεές σε τοπικές, πολιτειακές ή εθνικές εκλογές, προς υποστήριξη υποψηφίων, πολιτικών κομμάτων, μη υποψήφιων οργανώσεων, οργανώσεων που ορίζονται από την Παράγραφο 501(c)(4) ή την Παράγραφο 527 του Κώδικα Εγχώριων Εσόδων των ΗΠΑ, είτε προς υποστήριξη τοπικών ή πολιτειακών μέτρων ψηφοφορίας. Η Εταιρεία δεν πραγματοποιεί ανεξάρτητες πολιτικές δαπάνες με εταιρικά κεφάλαια ή πόρους. **https://www.westerndigital.com/company/corporate-responsibility/us-public-policy-activities**