ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ RAID

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ RAID

Το RAID είναι ακρώνυμο και σημαίνει Redundant Array of Independent Disks (πλεονάζουσα συστοιχία ανεξάρτητων δίσκων). Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία RAID σε κάποιο σύστημα αποθήκευσης, μπορείτε να συνδέσετε στο σύστημα δύο ή περισσότερες μονάδες σκληρού δίσκου ώστε να λειτουργούν ως μία γρήγορη μονάδα μεγάλου τόμου ή να τις ρυθμίσετε ως μία μονάδα συστήματος που θα χρησιμοποιείται για την αυτόματη και στιγμιαία δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων (ή τον κατοπτρισμό) των δεδομένων σας για να έχετε αντίγραφα ασφαλείας σε πραγματικό χρόνο.

RAID 0 - ΑΠΟΔΟΣΗ

Η λειτουργία RAID 0 παρέχει λωριδοποίηση των δίσκων σε όλες τις μονάδες δίσκου στην ομάδα των μονάδων RAID. Η λειτουργία RAID 0 δεν παρέχει πλεονάζοντα δεδομένα αλλά προσφέρει τις καλύτερες επιδόσεις από κάθε άλλο επίπεδο RAID. Η λειτουργία RAID 0 διανέμει τα δεδομένα σε μικρότερα τμήματα και λωριδοποιεί τα τμήματα των δεδομένων σε κάθε μονάδα δίσκου στην ομάδα των μονάδων.

RAID 1 - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ρυθμίστε το σύστημα σε λειτουργία προστασίας δεδομένων (γνωστή και ως λειτουργία κατοπτρισμού ή RAID 1) και η χωρητικότητα διαιρείται στη μέση. Μισή από τη χωρητικότητα χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των δεδομένων σας και η άλλη μισή χρησιμοποιείται για να δημιουργηθεί ένα ακριβές αντίγραφο. Εάν μια μονάδα σκληρού δίσκου χαλάσει τα δεδομένα σας είναι προστατευμένα επειδή υπάρχουν ακριβή αντίγραφα.

RAID 5 - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

Για συστήματα με τρεις ή περισσότερες μονάδες συνιστούμε να ρυθμίσετε το σύστημα σε χρήση της λειτουργίας RAID 5. Έτσι έχετε το καλύτερο και από τις δύο πλευρές: γρήγορη απόδοση με λωριδοποίηση των δεδομένων σε όλους τους δίσκους και προστασία των δεδομένων αφιερώνοντας το 1/4 κάθε μονάδας σε ανοχή σφάλματος, αφήνοντας τα υπόλοιπα 3/4 της χωρητικότητας του συστήματος διαθέσιμα για αποθήκευση δεδομένων.

RAID 10 - Υψηλή αξιοπιστία και απόδοση

Η λειτουργία RAID 10 ή RAID 1+0 διαθέτει πολύ υψηλούς δείχτες (I/O) με τη λωριδοποίηση (κατοπτρισμένων) τμημάτων RAID 1. Η λειτουργία RAID είναι καλή για κρίσιμες επιχειρησιακές λύσεις διαχείρισης βάσεων δεδομένων που απαιτούν μέγιστη απόδοση και υψηλή ανεκτικότητα σε σφάλματα. Ένα σύστημα που είναι ρυθμισμένο σε RAID 10 μπορεί να αποδώσει τη μισή χωρητικότητα από όλους τους δίσκους στη συστοιχία.

JBOD & ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ

Η λειτουργία JBOD είναι η χρήση μίας ή περισσότερων μονάδων σκληρού δίσκου όχι σε διάρθρωση RAID αλλά με διαχείρισή τους ως χωριστών λογικών τόμων. Η δυνατότητα διεύρυνσης είναι ο συνδυασμός των μονάδων σκληρού δίσκου γραμμικά με σκοπό τη δημιουργία ενός μεγάλου λογικού τόμου. Το πλεονέκτημα χρήσης αυτής της λειτουργίας είναι ότι μπορείτε να προσθέσετε περισσότερες μονάδες σκληρού δίσκου χωρίς να χρειάζεται να αναδιαμορφώσετε το σύστημα.