Φιλανθρωπία

Στη Western Digital ενδιαφερόμαστε! Δίνουμε προτεραιότητα στην προσφορά και στην ανταπόκριση στις ανάγκες των κοινοτήτων μας και πιστεύουμε ότι μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα, όταν το κάνουμε μαζί! Τα φιλανθρωπικά μας προγράμματα στοχεύουν στο να έχουν σημαντικό αντίκτυπο, εστιάζοντας στις προσπάθειές μας. Έμφαση δίνεται στην εκπαίδευση STEM (Επιστήμη, τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά) για την υποεκπροσωπούμενη και υποεξυπηρετούμενη νεολαία, στην ανακούφιση από την πείνα και σε περιβαλλοντικά ζητήματα.

Βιβλιοθήκη πόρων