Επαναπιστοποιημένο

Δοκιμασμένο και πιστοποιημένο ότι πληροί τα πρότυπα Western Digital, σε προσιτή τιμή.