Κουλτούρα εμπιστοσύνης και διαφάνειας

Δεσμευόμαστε ολόψυχα για τη θετική εταιρική ιδιότητα του πολίτη σε όλες τις πτυχές της επιχείρησής μας. Είμαστε η Western Digital και ενδιαφερόμαστε.

ΔΙΑΡΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Οι νέοι στόχοι βιωσιμότητας ανεβάζουν τον πήχη ψηλά

Η Western Digital είναι ήδη ηγέτιδα σε ό,τι αφορά τη βιωσιμότητα. Ωστόσο, τώρα έχουμε μεγάλα σχέδια, για να κάνουμε τη διαφορά ακόμη μεγαλύτερη. Οι τέσσερις νέες, φιλόδοξες δεσμεύσεις βιωσιμότητάς μας θα έχουν έναν τεράστιο αντίκτυπο στις εργασίες, την ανάπτυξη των προϊόντων και τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και στο παγκόσμιο περιβαλλοντικό αποτύπωμά μας. Συνεχίζοντας με έμφαση στις εκπομπές ρύπων, δεσμευόμαστε στην εκτέλεση των εργασιών μας με 100% ανανεώσιμη  ενέργεια έως το 2030 και την επίτευξη καθαρά μηδενικών εκπομπών ρύπων στις εργασίες μας (Πλαίσιο 1 και 2) έως το 2032. Δεσμευόμαστε επίσης στην εκτροπή περισσότερο από το 95% των αποβλήτων μας από τις χωματερές και στη μείωση της άντλησης υδάτινων πόρων κατά 20%, και τα δύο έως το 2030. 

Σας ευχαριστούμε για τη συνεχή υποστήριξή σας, καθώς εργαζόμαστε για να χτίσουμε ένα καλύτερο μέλλον.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Έκθεση Βιωσιμότητας οικονομικού έτους 2023

Στη Western Digital, δεσμευόμαστε απόλυτα για την προστασία και την υποστήριξη των ανθρώπων μας, του περιβάλλοντος και των κοινοτήτων μας. Αυτή η δέσμευση αντικατοπτρίζεται στην έκθεσή μας για το οικονομικό έτος 2023, όπου μοιραζόμαστε τη στρατηγική μας με βάση τα δεδομένα και περιγράφουμε λεπτομερώς τα σημαντικά μας επιτεύγματα κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος. Στα αξιοσημείωτα σημεία περιλαμβάνονται η πρόοδος προς την επίτευξη των επιστημονικά τεκμηριωμένων στόχων μας, η ενεργός διαχείριση της εφοδιαστικής μας αλυσίδας, η προώθηση ενός εργασιακού χώρου χωρίς αποκλεισμούς, ο εθελοντισμός και η φιλανθρωπία με επίκεντρο την κοινότητα, καθώς και το παγκοσμίως ολοκληρωμένο πρόγραμμα δεοντολογίας και συμμόρφωσης.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η περιβαλλοντική βιωσιμότητα είναι ζωτικής σημασίας για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία μας, τόσο ως εταιρεία όσο και ως είδος.

Παρακολουθούμε ενεργά και ελαχιστοποιούμε τις περιβαλλοντικές μας επιπτώσεις, ώστε να μπορούμε να προστατεύσουμε τον κόσμο στον οποίο ζούμε όλοι μας.

ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Οι άνθρωποι είναι η ψυχή της εταιρείας μας.

Από τα ανθρώπινα δικαιώματα μέχρι την υγεία και την ασφάλεια και τη διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού, ακούμε τους ανθρώπους γύρω μας και προσπαθούμε να βελτιώσουμε τις ζωές και τα μέσα διαβίωσης.

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

Ως παγκόσμιος ηγέτης στην παραγωγή, η αλυσίδα εφοδιασμού μας είναι σημαντική και ουσιαστική.

Συνεργαζόμαστε στενά με τους προμηθευτές μας, για να τους βοηθήσουμε να ακολουθήσουν τα ίδια υψηλά πρότυπα που έχουμε για τις δικές μας δραστηριότητες.

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ

Η επιχειρηματική δραστηριότητα με τον σωστό τρόπο είναι βαθιά ριζωμένη στην κουλτούρα μας.

Καλλιεργούμε ένα περιβάλλον ηθικής συμπεριφοράς μέσω πολιτικών και πρακτικών που οδήγησαν στη δημόσια αναγνώριση της ισχυρής δέσμευσής μας για ακεραιότητα.

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ

Τα φιλανθρωπικά μας προγράμματα στοχεύουν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο.

Στη Western Digital ενδιαφερόμαστε! Η προσφορά και η ανταπόκριση στις ανάγκες των κοινοτήτων μας αποτελεί προτεραιότητα της εταιρείας και πιστεύουμε ότι μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα, όταν το κάνουμε μαζί!

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ

Η διασφάλιση της ακεραιότητας των πρακτικών μας για την προστασία και την ασφάλεια του ιδιωτικού απορρήτου είναι ουσιαστικής σημασίας για τη δέσμευσή μας απέναντι στους χρήστες.

Προσφέρουμε προϊόντα και υπηρεσίες που αποθηκεύουν και μεταφέρουν δεδομένα, κατανοώντας ότι η προστασία των δεδομένων είναι κρίσιμης σημασίας για τους χρήστες μας.

Βιβλιοθήκη πόρων