Η καινοτομία στη Western Digital

Η Western Digital είναι κορυφαία καινοτόμος στον κλάδο της αποθήκευσης δεδομένων. Οι καινοτομίες και οι τεχνολογίες μας επηρεάζουν τις ζωές δισεκατομμυρίων ανθρώπων καθημερινά.

Οι Τεχνικοί Τομείς που εστιάζουμε

Εργαζόμαστε με τεχνολογίες αιχμής στους ακόλουθους τέσσερις κύριους τεχνικούς τομείς, καθώς και σε διάφορους μικρότερους.

Ανοιχτός κώδικας

Η Western Digital πιστεύει στην αξία του ανοικτού κώδικα ως χρήστης και συνεργάτης. Είτε ως ιδρυτές, είτε ως μέλη, είτε ως υποστηρικτές συνεργαζόμαστε με τους συνεργάτες του οικοσυστήματος και με την ευρύτερη κοινότητα για την προώθηση του ανοικτού κώδικα.

Αποθήκευση σε ζώνες

Οι μονάδες ZNS SSD και SMR HDD παρέχουν οικονομικά αποδοτική κλίμακα για κέντρα δεδομένων και παρόχους cloud.

Μηχανική Μάθηση και Τεχνητή Νοημοσύνη

Λύσεις με βάση το ακροδίκτυο για εξαγωγή συμπερασμάτων μηχανικής μάθησης, διακωδικοποίηση βίντεο και προσαρμοσμένη επιτάχυνση.

Μη-πτητική μνήμη

Οι καινοτομίες στη μη πτητική μνήμη με χαμηλό λανθάνοντα χρόνο ενισχύονται από υλικά αιχμής και την έρευνα των συσκευών σε νανοκλίμακα.

Η Συμβολή μας στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα

Τεχνικές Δημοσιεύσεις

Οι τεχνικές μας δημοσιεύσεις επικεντρώνονται στην ανάπτυξη υλικών, διεργασιών και συσκευών που κατευθύνονται προς την τεχνολογία κελιών μνήμης και περιλαμβάνουν τις τρέχουσες και τις μελλοντικές μεθόδους αποθήκευσης πληροφοριών.

Κάνουμε, επίσης, δημοσιεύσεις για την ανάπτυξη και τη διερεύνηση συστημάτων, λογισμικού και τεχνικών επόμενης γενιάς, που σχετίζονται με τον τρόπο αποτελεσματικής αποθήκευσης, ασφάλειας και χρήσης δεδομένων τόσο σε συσκευές αποθήκευσης όσο και σε κέντρα δεδομένων, καθώς και με τον τρόπο με τον οποίο εξάγεται αξία από τα δεδομένα.

Ακαδημαϊκές Συνεργασίες

Πιστεύουμε ότι ο ακαδημαϊκός χώρος αποτελεί πηγή νέων ανακαλύψεων και συμβάλλουμε στην ακαδημαϊκή κοινότητα με την παραγωγή νέων ιδεών, την επινόηση εφευρέσεων, τη χρηματοδότηση ερευνητικών έργων και την εξερεύνηση του αγνώστου από κοινού.

Συνεργαζόμαστε τόσο με ακαδημαϊκούς οργανισμούς όσο και με συνεργάτες του οικοσυστήματος της βιομηχανίας σε ορισμένους ερευνητικούς τομείς για την απόκτηση νέων γνώσεων. Εφαρμόζουμε αυτή τη γνώση σε νέες λύσεις και προϊόντα προς όφελος της ζωής δισεκατομμυρίων ανθρώπων.

Εργαστήριο Νανοκλίμακας της Western Digital

Ο ερευνητικός οργανισμός της Western Digital έχει δημιουργήσει το εργαστήριο νανοκλίμακας, το οποίο είναι μοναδικό στη βιομηχανία αποθήκευσης και μνήμης.

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ

Εργαστήριο Νανοκλίμακας της Western Digital

Το εργαστήριο νανοκλίμακας της Western Digital επιτρέπει στους μηχανικούς να βλέπουν την αποθήκευση σε κλίμακα 5.000 φορές μικρότερη από ένα ερυθρό αιμοσφαίριο.

Ιστορία Καινοτομιών

Μια ιστορία καινοτομίας

Ένα χρονοδιάγραμμα των γεγονότων που οδήγησαν στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα ως Western Digital.

Ελάτε μαζί μας στο ταξίδι μας προς την καινοτομία