Αποθήκευση σε ζώνες

Υψηλότερες χωρητικότητες, χαμηλότερο συνολικό κόστος ιδιοκτησίας (TCO) & βελτιωμένη ποιότητα υπηρεσίας

H αυξανόμενη ζήτηση για χωρητικότητες αποθήκευσης κέντρων δεδομένων

Οι όγκοι των δεδομένων που παράγονται από επιχειρήσεις, μηχανήματα και περιεχόμενο που παράγεται από πελάτες συνεχίζουν να κατευθύνουν τη ζήτηση για χωρητικότητες αποθήκευσης κέντρων δεδομένων σε κλίμακα petabyte, exabyte, ακόμη και zettabyte. Σήμερα, η υποδομή για δεδομένα μεγάλης κλίμακας ήδη χρησιμοποιεί δεκάδες χιλιάδων μονάδες SSD και μονάδες HDD. H διαχείριση της ακραίας κλίμακας δεδομένων με οικονομικό τρόπο γίνεται γρήγορα μια απαίτηση.

Τα οφέλη της αποθήκευσης σε ζώνες για το Κέντρο Δεδομένων

Η αποθήκευση σε ζώνες είναι μια ανοικτή, βασισμένη σε πρότυπα πρωτοβουλία για την ενίσχυση των κέντρων δεδομένων για να προσαρμοστούν αποτελεσματικά στην εποχή της αποθήκευσης σε zettabyte. Υπάρχουν δύο τεχνολογίες πίσω από την αποθήκευση σε ζώνες: η Μαγνητική Εγγραφή Δεδομένων (SMR) στις μονάδες HDD και οι χώροι ονομάτων διαμοιρασμένοι σε ζώνες στις μονάδες SSD.

Οι συσκευές αποθήκευσης σε ζώνες, όπως οι μονάδες ZNS SSD διαιρούνται σε ζώνες, απλοποιώντας σημαντικά την αρχιτεκτονική των μονάδων δίσκου και ελαχιστοποιώντας την ανάγκη για περίπλοκη διαχείριση δεδομένων. Με μια ενοποιημένη στοίβα λογισμικού, η κεντρική συσκευή μπορεί να τοποθετήσει έξυπνα τα δεδομένα σε διαφορετικές ζώνες, παρέχοντας τα εξής βασικά οφέλη:

Αυξημένες χωρητικότητες

Υψηλότερη πυκνότητα αποθήκευσης για δεδομένα μεγάλης κλίμακας, καθώς δεν απαιτείται σχεδόν καθόλου υπερβολική εκχώρηση

Μειωμένο κόστος

Απαιτούνται σημαντικά μειωμένες ανάγκες για μνήμη DRAM και μικρότερη υποστήριξη για λογικές λειτουργίες

Βελτιωμένη ποιότητα υπηρεσιών

Με την απαίτηση για ελάχιστη συλλογή απορριμμάτων, ο ελεγκτής της συσκευής μπορεί να ανταποκρίνεται γρηγορότερα

Αυξημένη αντοχή

Καθώς τα δεδομένα δεν επανεγγράφονται συνεχώς, βελτιώνεται η αντοχή

Η εφαρμογή της Αποθήκευσης Ζώνης στην κεντρική συσκευή επιτρέπει στο λογισμικό και το υλισμικό του συστήματος να συνεργάζονται αποτελεσματικότερα, καταργώντας τα πολλαπλά (διπλά) επίπεδα εμμεσότητας που απαιτούνται για τη λογική και τη φυσική χαρτογράφηση μεταξύ της κεντρικής συσκευής και του ελεγκτή της μονάδας SSD και του συστήματος αρχείων στη συσκευή. Η ZNS επίσης μειώνει την ανάγκη για υπερεκχώρηση και καταργεί τα προβλήματα που σχετίζονται με το μέγεθος εγγραφής και τη μεταβλητότητα της ποιότητας των υπηρεσιών. Εν συντομία, η ZNS αντιμετωπίζει τα προβλήματα μεγάλης κλίμακας, της ποιότητας των υπηρεσιών και του συνολικού κόστους ιδιοκτησίας που παρεμποδίζουν τις συμβατικές μονάδες SSD.

H αποθήκευση σε ζώνες παρέχει τη δυνατότητα οικονομικής κλιμάκωσης της αποθήκευσης για την εποχή των zettabyte

Η αποθήκευση σε ζώνες συνίσταται από SMR για μονάδες HDD και από ZNS για μονάδες SSD. Οι Χώροι ονομάτων διαμοιρασμένοι σε ζώνες είναι μια προέκταση του προτύπου NVMe™. Αυτή η τεχνολογία μας επιτρέπει να προσφέρουμε μονάδες SSD που είναι διαμοιρασμένες σε ζώνες παρόμοια με τις μονάδες SMR HDD, επιτρέποντας έτσι στην αποθήκευση σε μονάδες HDD και SSD να θεωρηθούν σαν να ανήκουν σε μία τεχνολογία. Η αποθήκευση σε ζώνες αξιοποιεί τις τεχνολογίες SMR και ZNS και τα πρότυπα του ανοικτού κώδικα για τη βελτίωση της κλιμάκωσης αποθήκευσης του κέντρου δεδομένων.

Με ένα ενοποιημένο πλαίσιο λογισμικού, τα δεδομένα μπορούν να τοποθετηθούν έξυπνα τόσο σε μονάδες σκληρού δίσκου SMR όσο και σε ZNS SSD, για αύξηση της χωρητικότητας αποθήκευσης, μείωση του συνολικού κόστους ιδιοκτησίας (TCO) και βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών (QoS). Με την αποθήκευση σε ζώνες, οι πάροχοι κέντρων δεδομένων και cloud μπορούν να κλιμακώσουν την αποθήκευση αποτελεσματικότερα για την εποχή των zettabyte.

Συμβατική

Τοποθέτηση δεδομένων με εργαλεία ελέγχου της συσκευής

Ζώνης

Οι εφαρμογές ελέγχουν την τοποθέτηση δεδομένων σε ζώνες

Η επίτευξη αυξημένων χωρητικοτήτων μέσω της αποθήκευσης σε ζώνες

Προβαλλόμενα άρθρα

Εκδήλωση

Συναντήστε την Ομάδα Συνεργασίας Λύσεων Αποθήκευσης

Η ομάδα συνεργασίας λύσεων αποθήκευσης παρουσιάζει τακτικά τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στις αρχιτεκτονικές αποθήκευσης. Ταυτόχρονη εκδήλωση στο διαδίκτυο και το bay area.

Μάθετε περισσότερα

Ιστολόγιο

Έγκριση της ZNS

Διαβάστε σχετικά με το πρότυπο της αποθήκευσης ζώνης. Η ZNS εγκρίθηκε από το NVM Express Consortium.

Μάθετε περισσότερα

Βίντεο

Εισαγωγή στην αποθήκευση σε ζώνες

Μάθετε πώς η αποθήκευση σε ζώνες παρέχει τη δυνατότητα στα κέντρα δεδομένων για προσαρμόσιμη αποθήκευση, βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών και μείωση του συνολικού κόστους ιδιοκτησίας. Μία εισαγωγή στις τεχνολογίες πίσω από την αποθήκευση σε ζώνες: τη Μαγνητική Εγγραφή Δεδομένων (SMR) στις μονάδες HDD και των Χώρων ονομάτων διαμοιρασμένων σε ζώνες στις μονάδες SSD.

Μάθετε περισσότερα

Βίντεο

Χώροι ονομάτων διαμοιρασμένοι σε ζώνες (ZNS): Αποφεύγοντας τη δυσλειτουργία εμπλοκής της διεπαφής στις μονάδες σκληρού δίσκου στερεάς κατάστασης βασισμένες στη μνήμη flash

Μάθετε πώς οι χώροι ονομάτων διαμοιρασμένοι σε ζώνες αποτελούν μια νέα διαβάθμιση λειτουργικότητας μεταξύ της κεντρικής συσκευής και της μονάδας σκληρού δίσκου στερεάς κατάστασης, που, όταν υιοθετείται επιτρέπει υψηλότερη απόδοση αλλά και χαμηλότερο κόστος ανά byte.

Μάθετε περισσότερα

Δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις
Η παρούσα ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, δηλώσεων που αφορούν το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων και της τεχνολογίας μας, των χωρητικοτήτων, των δυνατοτήτων και των εφαρμογών και της προώθησης των προϊόντων μας, των στρατηγικών και των ευκαιριών ανάπτυξής μας και των αγοραστικών τάσεων. Οι παρούσες δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις υπόκεινται στους κινδύνους και στις αμφισημίες που ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα τα πραγματικά αποτελέσματα να διαφέρουν ουσιωδώς από αυτά που εκφράζονται ή που υπονοούνται από τις δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις. Οι κίνδυνοι και οι αμφισημίες αναλύονται πληρέστερα στις δηλώσεις της Western Digital Corporation στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, συμπεριλαμβανομένης της πιο πρόσφατα υποβληθείσας περιοδικής έκθεσης, στην οποία εφιστούμε την προσοχή σας. Οι αναγνώστες συνιστάται να μην επαφίενται στις παρούσες δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις και αποποιούμαστε κάθε ευθύνη ενημέρωσης των παρουσών δηλώσεων για μελλοντικές εκτιμήσεις με σκοπό την ταυτοποίηση συνακόλουθων συμβάντων ή συνθηκών, εκτός εάν απαιτείται από τον νόμο.

Γνωστοποιήσεις
1. Πηγή 1: Τι είναι η αποθήκευση σε ζώνες και γιατί είναι σημαντική από τον William G. Wong (Electronic Design, 20/9/2020)
2. Πηγή 2: Το επόμενο βήμα στην εξέλιξη της μονάδας SSD: Παρουσίαση των ων NVMe χώρων ονομάτων διαμοιρασμένων σε ζώνες από τον Billy Tallis (AnandTech.com, 6/8/2020)