Υπηρεσίες εγγύησης

Πολιτική εγγύησης

Παγκόσμια πολιτική εγγύησης και περιορισμοί

Κατάσταση εγγύησης

Παρουσιάζει βλάβες η μονάδα δίσκου; Ελέγξτε την κατάσταση της εγγύησής σας

Οδηγίες συσκευασίας

Παρουσιάζει βλάβες η μονάδα δίσκου; Ελέγξτε την κατάσταση της εγγύησής σας

Θέλετε ανάκτηση δεδομένων;

Επικοινωνήστε με τους συνεργάτες μας στην ανάκτηση δεδομένων

Δημιουργία αντικατάστασης βάσει εγγύησης

Δημιουργήστε RMA

Κατάσταση αντικατάστασης βάσει εγγύησης

Παρακολουθήστε το RMA σας