Ανοιχτός κώδικας

Η Western Digital πιστεύει στην αξία του ανοικτού κώδικα ως χρήστης και συνεργάτης. Αναγνωρίζουμε τον σημαντικό ρόλο του ανοικτού κώδικα στην ανάπτυξη και την επιτυχία της σύγχρονης βιομηχανίας της τεχνολογίας, καθώς ενθαρρύνει την κοινότητα να καινοτομεί, να σχεδιάζει και να μοιράζεται από κοινού. Επίσης, η Western Digital θεωρεί τον ανοικτό κώδικα ως ουσιώδες αφετηρία σχεδιασμού της συνολικής εταιρικής και επιχειρηματικής στρατηγικής της.

Έργα ανοικτού κώδικα

Η Western Digital συνεισφέρει και υλοποιεί πολλά έργα ανοικτού κώδικα. Παρακάτω υπάρχουν ορισμένα παραδείγματα της εργασίας μας.

Πυρήνας Linux - Αποθήκευση σε ζώνες

Συνεισφέρουμε πολύ στον πυρήνα Linux, ιδιαίτερα στα υποσυστήματα που σχετίζονται με την αποθήκευση για την ενίσχυση των τεχνολογιών αποθήκευσης της επόμενης γενιάς. Ένα από τα πρόσφατα πεδία εστιασμού μας είναι η αποθήκευση σε ζώνες. Η αποθήκευση σε ζώνες είναι μια ανοικτή, βασισμένη σε πρότυπα πρωτοβουλία για την ενίσχυση των κέντρων δεδομένων να προσαρμοστούν αποτελεσματικά στην εποχή της αποθήκευσης σε zettabyte. Συναφές προϊόν: Μονάδα Ultrastar DC ZN540 NVMe ZNS SSD.

Sweet B

Η Sweet B είναι μια βιβλιοθήκη που υλοποιεί κρυπτογραφία ελλειπτικών καμπυλών (ECC) δημόσιου κλειδιού με τη χρήση των καμπυλών NIST P-256 και SECG secp256k1. Είναι ένα βασικό συστατικό στοιχείο της πλατφόρμας ασφαλείας μας ArmorLock Security Platform. Για την προώθηση της εμπιστοσύνης στη βιβλιοθήκη κρυπτογραφίας μας, καταστήσαμε τον κώδικά της ανοικτό και την υποβάλαμε σε έλεγχο από την εταιρεία έρευνας ασφάλειας Trail of Bits. Συναφές προϊόν:  Κρυπτογραφημένη μονάδα G-Technology ArmorLock Εncrypted NVMe™ SSD

Open Titan

To OpenTitan είναι το πρώτο έργο ανοικτού κώδικα που κατασκευάζει έναν διαφανή σχεδιασμό αναφοράς υψηλής ποιότητας και οδηγίες ενσωμάτωσης για chip ψηφιακής βάσης εμπιστοσύνης (RoT). Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία μας στις τεχνολογίες υποδομής δεδομένων και ανοικτού κώδικα, η Western Digital συνεργάζεται με συνεργάτες του οικοσυστήματος για τη βελτιστοποίηση του πλαισίου OpenTitan, προκειμένου να καλύψουμε τις ποικίλες απαιτήσεις ασφάλειας των περιπτώσεων χρήσης αποθήκευσης με επίκεντρο τα δεδομένα από τον πυρήνα έως το ακροδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων εφαρμογών μηχανικής μάθησης, smartphone και συνδεδεμένων συσκευών του διαδικτύου των πραγμάτων. Δείτε την ανάρτηση ιστολογίου μας για την περιγραφή των στόχων μας.

Western Digital Github

Η Western Digital διατηρεί επίσης ένα αρχείο καταγραφής για τα δικά της έργα. Ελάτε και δείτε το!

Οργανισμοί ανοικτού κώδικα

Είτε ως ιδρυτής, είτε ως μέλος, είτε ως υποστηρικτής, η Western Digital συνεργάζεται με την κοινότητα για την προώθηση του ανοικτού κώδικα.

Ίδρυμα RISC-V

Είμαστε ιδρυτικό μέλος του Ιδρύματος RISC-V, του επόπτη της αρχιτεκτονικής βιομηχανικού προτύπου (ISA) της RISC-V. Η αρχιτεκτονική βιομηχανικού προτύπου (ISA) της RISC-V είναι μια δωρεάν και ανοικτού κώδικα αρχιτεκτονική βιομηχανικού προτύπου που παρέχει τη δυνατότητα μιας νέας εποχής καινοτόμων επεξεργαστών μέσω μιας συνεργασίας ανοικτού προτύπου.

CHIPS Alliance

Είμαστε ιδρυτικό μέλος της CHIPS Alliance. Η CHIPS Alliance αναπτύσσει υψηλής ποιότητας σχεδιασμούς υλισμικού ανοικτού κώδικα που σχετίζονται με ψηφιακές συσκευές και συστοιχίες επιτόπια προγραμματιζόμενων πυλών (FPGA).

Ίδρυμα Linux

Είμαστε αργυρό μέλος του Ιδρύματος Linux. Το Ίδρυμα Linux παρέχει μια ουδέτερη, έμπιστη πλατφόρμα για προγραμματιστές για τη συγγραφή κώδικα, τη διαχείριση και τη ανάπτυξη ανοικτών τεχνολογικών έργων. Υπό την ομπρέλα του Ιδρύματος Linux υπάρχουν πολλά έργα στα οποία συνεργαζόμαστε.

Ίδρυμα FOSSi

Συνεργαζόμαστε με το Ίδρυμα FOSSi σε διάφορες πρωτοβουλίες που σχετίζονται με τη RISC-V και την CHIPS Alliance, συμπεριλαμβανομένου του έργου cocotb και του δείκτη αξιολόγησης Embench. Η αποστολή του Ιδρύματος FOSSi είναι η προώθηση και η ενίσχυση των δωρεάν και των ανοικτών σχεδιασμών ψηφιακού υλισμικού και των συναφών οικοσυστημάτων τους.

Δέσμευση Συνεργασίας GPL

Ως χρήστης και συνεργάτες σε πολλά έργα ανοικτού κώδικα που υφίστανται με την άδεια έκδοσης 2 της οικογένειας αδειών χρήσης GPL, αναγνωρίζουμε ότι η συμμόρφωση με τον ανοικτό κώδικα ενδέχεται να είναι δύσκολη και ότι ενδέχεται να οδηγήσει σε λάθη. Για την ανάπτυξη μιας κοινότητα ανοικτού κώδικα και την παροχή της άδειας σε όσους χρησιμοποιούν με καλή πίστη τις συνεισφορές μας υπό την άδεια GPL, δεσμευόμαστε ως προς τα εξής:

Πριν από την υποβολή ή τη συνέχιση της διεξαγωγής οποιασδήποτε δικαστικής πράξης ή απαίτησης (εκτός από Αμυντικά Μέτρα) που απορρέει από την καταγγελία της Άδειας Έγκρισης, η Western Digital δεσμεύεται να παραχωρήσει στο πρόσωπο ή τον φορέα («εσάς») που κατηγορείται ότι παραβίασε την Άδεια Έγκρισης, τους παρακάτω όρους που αφορούν στη θεραπεία και την αποκατάσταση, οι οποίοι υπάρχουν στην έκδοση 3 της άδειας GPL. Στην παρούσα χρήση του, ο όρος «Η παρούσα Άδεια» αναφέρεται στη συγκεκριμένη Άδεια Έγκρισης που τίθεται σε ισχύ.

Ωστόσο, εάν εσείς παύσετε κάθε παραβίαση της παρούσας Άδειας, τότε, η άδειά σας από έναν συγκεκριμένο κάτοχο πνευματικών δικαιωμάτων αποκαθίσταται (α) προσωρινά, εκτός και έως ότου ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων ρητά και οριστικά καταγγείλει την άδειά σας και (β) μόνιμα, εάν ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων παραλείψει να σας ειδοποιήσει για την παραβίαση με εύλογα μέσα εντός 60 ημερών μετά την παύση.

Επιπλέον, η άδειά σας από έναν συγκεκριμένο κάτοχο πνευματικών δικαιωμάτων αποκαθίσταται μόνιμα, εάν ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων σας ειδοποιήσει για την παραβίαση με εύλογα μέσα, εάν αυτή είναι η πρώτη φορά που λάβατε ειδοποίηση παραβίασης της παρούσας Άδειας (για οποιοδήποτε έργο) από τον εν λόγω κάτοχο πνευματικών δικαιωμάτων και προβείτε στη θεραπεία της παραβίασης εντός 30 ημερών μετά την παραλαβή της ειδοποίησης.

Η Western Digital θεωρεί την παρούσα Δέσμευση ως αμετάκλητη και δεσμευτική και εκτελεστή έναντι της Western Digital και των πληρεξουσίων ή των διαδόχων των πνευματικών δικαιωμάτων της Western Digital.

Η Western Digital δύναται να τροποποιήσει την παρούσα Δέσμευση, δημοσιεύοντας μια νέα έκδοση σε αυτή τη σελίδα ή σε μια διάδοχη τοποθεσία.

Ως «Άδεια Έγκρισης» νοείται η Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU, έκδοση 2 (GPLv2), η Ελάσσονα Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU, έκδοση 2.1 (LGPLv2.1) ή η Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης Βιβλιοθήκης GNU, έκδοση 2 (LGPLv2), όπως όλες έχουν δημοσιευτεί από το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού.

Ο όρος «Αμυντικά Μέτρα» νοείται ως μια δικαστική πράξη ή απαίτηση που η Western Digital κινεί εναντίον σας ως απόκριση σε προηγούμενη δικαστική πράξη ή απαίτηση που κινήθηκε από μέρους σας ή από συνεργάτη σας.

Ως «Western Digital» νοείται ως η Western Digital Corporation ή οι θυγατρικές της.

Κώδικας Δεοντολογία Συνεργατών

Αναγνωρίζουμε ότι ο ανοικτός κώδικας συντάσσεται από νόμιμες κοινότητες. Πιστεύουμε ότι μια νόμιμη κοινότητα αναπτύσσεται όταν όλοι οι συμμετέχοντες αντιμετωπίζονται και αντιμετωπίζουν αλλήλους με προσοχή και σεβασμό. Προς απόδειξη της δέσμευσής μας σε αυτή την ιδέα, υιοθετήσαμε τον Κώδικα Δεοντολογίας Συνεργατών που διέπει όλα τα έργα μας ανοικτού κώδικα και τη συμπεριφορά όλων των συνεργατών της Western Digital στα έργα μας και στην ευρύτερη κοινότητα του ανοικτού κώδικα.