Προβεβλημένα προϊόντα

Αξίζει να εξοικονομούμε

Μειώνουμε την ενέργεια, τα υλικά συσκευασίας και τη σπατάλη, σώζοντας τον πλανήτη.

Αγοράστε τα προβεβλημένα επαγγελματικά προϊόντα

Μονάδα G-RAID 2

Αποθήκευση υψηλών επιδόσεων σε διπλή μονάδα δίσκου

Κατάλληλη αποθήκευση για επιχειρήσεις

Από τις μικρές ομάδες έως τα τμήματα πληροφορικής μιας εταιρείας, οι εσωτερικές μονάδες μας HDD διαχειρίζονται σημαντικούς φόρτους εργασίας, ώστε να μπορείτε να κάνετε το καλύτερο δυνατό.

Shop our Personal & Professional Storage Brands