Συχνές ερωτήσεις για την ανάκτηση δεδομένων

Το πρόγραμμα ανάκτησης δεδομένων παρέχει προστασία για την απώλεια δεδομένων σε προϊόντα που πληρούν τις προϋποθέσεις λόγω βλάβης του σκληρού δίσκου, ιών και προβλημάτων λογισμικού, για παράδειγμα.  

Ανατρέξτε στους συγκεκριμένους Όρους & Προϋποθέσεις για λεπτομέρειες και εξαιρέσεις στις επιλογές κάλυψης. 

Η κάλυψη του προγράμματος ανάκτησης δεδομένων ξεκινά την ημερομηνία αποστολής του προϊόντος. Θα παραμείνει ενεργή για 2 έως 3 έτη μετά από αυτή την ημερομηνία, ανάλογα με τη διάρκεια του προγράμματος που επιλέξατε για τη συσκευή σας. Για παράδειγμα, εάν επιλέξατε ένα 2ετές πρόγραμμα:

Ημερομηνία αποστολής και έναρξης του προγράμματος: 1/4/2022
Ημερομηνία λήξης του προγράμματος: 1/4/2024

Το προϊόν σας που πληροί τις απαιτήσεις είναι επιλέξιμο για μία εσωτερική προσπάθεια ανάκτησης δεδομένων που παρέχεται από την Ontrack®. Η Ontrack θα διενεργήσει ολόκληρη τη διαδικασία ανάκτησης δεδομένων από την αρχή μέχρι το τέλος:

 1. Υποβάλετε μία αίτηση στην Ontrack, για να ξεκινήσετε.
 2. Η Ontrack θα επιβεβαιώσει την αίτησή σας και θα παράσχει μία προπληρωμένη ετικέτα αποστολής.
 3. Χρησιμοποιήστε την προπληρωμένη ετικέτα αποστολής, για να στείλετε τη συσκευή σας στην Ontrack.
 4. Η Ontrack θα αξιολογήσει τη συσκευή σας για να καθορίσει ποια αρχεία μπορούν να ανακτηθούν.
 5. Θα επανεξετάσει και θα επαληθεύσει τα ανακτημένα αρχεία από την προσπάθεια ανάκτησης δεδομένων.
 6. Η Ontrack θα φορτώσει τα ανακτημένα αρχεία σας σε μία συσκευή αντικατάστασης.
 7. Η Ontrack θα σας αποστείλει τη συσκευή αντικατάστασης με τα ανακτημένα αρχεία σας. 

 

 

Για να υποβάλετε μία αίτηση στην Ontrack, θα πρέπει να παράσχετε τα παρακάτω στοιχεία:

 • Αριθμός παραγγελίας
 • Σειριακός αριθμός συσκευής
 • Ημερομηνία έναρξης προγράμματος
 • Ημερομηνία λήξης προγράμματος


Όλα τα απαιτούμενα στοιχεία μπορούν να αναζητηθούν στο μήνυμα email επιβεβαίωσης της αποστολής σας ή στην καρτέλα Προγράμματα εξυπηρέτησης του λογαριασμού σας.