Μονάδες SSD για κέντρα δεδομένων

Γρήγορη μεταφορά δεδομένων για γρήγορη λήψη αποφάσεων

Επιταχύνετε την πρόσβαση σε σημαντικά δεδομένα για φόρτους εργασίας και εφαρμογές απαιτητικές σε όγκο δεδομένων

Καθώς οι εφαρμογές μεγάλων δεδομένων και γρήγορων δεδομένων πολλαπλασιάζονται, υπερβαίνουν τα όρια των παραδοσιακών υποδομών. Οι τεχνολογίες γενικής χρήσης που μας εξυπηρετούσαν ικανοποιητικά στο παρελθόν, πλέον, έχουν φτάσει στα όριά τους. Αυτό που απαιτείται είναι αποθηκευτικός χώρος υψηλής απόδοσης που να συμβαδίζει με τις σημερινές επιχειρηματικές ανάγκες.

Επιτρέποντας ταχύτερη ευφυΐα και πρόσβαση σε σημαντικά δεδομένα, οι υψηλής απόδοσης NVMe™ SSD μας παρέχουν προβλεπόμενη απόδοση για φόρτους εργασίας συναλλαγών μεγάλου όγκου, ώστε να ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες ψηφιακές απαιτήσεις των επιχειρηματικών σας εφαρμογών. Αυτές οι μονάδες δίσκου εξαιρετικά χαμηλού λανθάνοντος χρόνου επιταχύνουν τους φόρτους εργασίας του κέντρου δεδομένων, ώστε να μπορείτε να επιτύχετε τα μέγιστα και να μετατρέψετε τα δεδομένα σας σε πρακτικές πληροφορίες για ολόκληρη την ομάδα σας.

Εκτός από τις μονάδες NVMe, βασικές τεχνολογίες και καινοτομίες, συμπεριλαμβανομένων των χώρων ονομάτων σε ζώνες ZNS (zoned namespaces) και της πύλης NAND, έχουν ενισχύσει την απόδοση όλου του χαρτοφυλακίου μας, ωφελώντας ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών εφαρμογών. Μάθετε περισσότερα για καθεμία από αυτές τις βασικές καινοτομίες παρακάτω.

Τεχνολογία NAND

Αξιοποιώντας δεκαετίες τεχνογνωσίας στη μνήμη flash NAND, οι καινοτομίες μας τόσο στην κάθετη όσο και στην πλευρική κλιμάκωση αποθήκευσης επιτρέπουν μεγαλύτερη χωρητικότητα σε μικρότερο μικροπλακίδιο με λιγότερα επίπεδα.

Τεχνολογία MVMe (Μη Πτητικής Μνήμης Express)

Σχεδιασμένη για υψηλές επιδόσεις, η NVMe είναι ένα πρωτόκολλο κατάλληλο για εξαιρετικά απαιτητικά και εντατικά υπολογιστικά οικοσυστήματα δεδομένων επιχειρήσεων, cloud και τεχνολογίας αιχμής.

Τεχνολογία Χώρων Ονομάτων σε Ζώνες ZNS (Zoned Namespaces)

Με ένα ενοποιημένο πλαίσιο λογισμικού, τα δεδομένα μπορούν να τοποθετηθούν έξυπνα τόσο σε μονάδες σκληρού δίσκου SMR όσο και σε ZNS SSD, για αύξηση της χωρητικότητας αποθήκευσης, μείωση του συνολικού κόστους ιδιοκτησίας (TCO) και βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών (QoS).

Επωφεληθείτε της επιχειρηματικής ευφυΐας καθοριστικής σημασίας, όταν τη χρειάζεστε, όπου τη χρειάζεστε. Επιλέξτε τις κατάλληλες SSD για το κέντρο δεδομένων σας, ευθυγραμμίζοντάς τες με φόρτους εργασίας και ροές εργασιών συγκεκριμένων εφαρμογών. Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα, για να ανακαλύψετε ποιες λύσεις σας εξυπηρετούν καλύτερα. Και αν οι απαιτήσεις σας δεν καλύπτονται ή είναι πιο περίπλοκες, μιλήστε με έναν από τους ειδικούς μας, για να βρείτε αυτές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.

  Μονάδα WD Gold Enterprise SSD
(Τυπική NVMe)
Μονάδα Ultrastar DC SN640
(Τυπική NVMe)
Μονάδα Ultrastar DC SN840
(Υψηλής απόδοσης NVMe)
Μονάδα Ultrastar DC ZN540
(Αποθήκευση σε ζώνες)
Yπολογιστές Εντατικής Yπολογιστικής (HPC) Yψηλής Aπόδοσης      
Κύρια Αποθήκευση σε Συστοιχίες εξολοκλήρου από Μονάδες Αποθήκευσης Flash      
Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων    
Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ), Μηχανική Μάθηση (ML)    
Συγκλίνουσα/Υπερσυγκλίνουσα Υποδομή
Επιγραμμική Επεξεργασία Συναλλαγών (OLTP)
Αναλυτική Επιγραμμική Επεξεργασία (OLAP)
Εικονικοποίηση  
Βάσεις Δεδομένων noSQL
Προσωρινή Αποθήκευση Περιεχομένου  
Αποθήκευση Αρχείου/Αντικειμένου  
Υπολογιστική σε cloud, Αποθήκευση σε cloud    

Προβεβλημένα προϊόντα

Μονάδα επιχειρηματικής κλάσης WD Gold Enterprise Class NVMe SSD

Βελτιωμένη απόκριση συστήματος και παραγωγικότητα της επιχείρησης.

Αγοράστε τώρα

Μονάδα Ultrastar DC SN640 Data Center SSD

Τυπική SSD για ευρεία εφαρμογή σε κέντρα δεδομένων συστημάτων πληροφορικής και cloud.

Μονάδα Ultrastar DC SN840 Data Center SSD

Σχεδιασμένη με σκοπό την κύρια αποθήκευση σε διακομιστές HPC και σε εξωτερικές συστοιχίες αποθήκευσης.

Αγοράστε τώρα

Μονάδα Ultrastar DC ZN540 Data Center NVMe ZNS SSD

Επιτρέπει τη βελτιστοποιημένη αποθήκευση μέσω εφαρμογών σε ένα πολύπλοκο περιβάλλον με πολλαπλούς χρήστες.

ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ

Κορυφαία ζητήματα για τις SSD για επιχειρήσεις

Η επιλογή της σωστής SSD για τη συγκεκριμένη εργασία σας μπορεί να είναι δύσκολη. Είστε σε θέση να περιηγηθείτε ανάμεσα στην γκάμα των μονάδων δίσκου επιχειρηματικής κλάσης που καλύπτουν το φάσμα της τιμής, της απόδοσης, του συντελεστή διαστάσεων, της αντοχής και της χωρητικότητας; Μάθετε για τους κορυφαίους παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την επιλογή μιας SSD για επιχειρήσεις.

Βρείτε τις λύσεις αποθήκευσης για κέντρα δεδομένων για τις ανάγκες σας