Διαδίκτυο των πραγμάτων και ακροδικτυακή υπολογιστική

Εξαγάγετε πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο

Έως και 11,1 τρισεκατομμύρια ευρώ/έτος

Η αγορά του διαδικτύου των πραγμάτων θα έχει ένα συνολικό πιθανό οικονομικό αποτέλεσμα 3,9 τρισεκατομμυρίων ευρώ έως 11,1 τρισεκατομμυρίων ευρώ ανά έτος έως το 20251

507,5 ΖΒ έως το 2020

Έως το 2020, περισσότεροι από πέντε εκατομμύρια αισθητήρες και άλλες διαδικτυακές συσκευές θα χρησιμοποιούνται σε ολόκληρο τον πλανήτη και θα παράγουν τουλάχιστον 507,5 zettabyte δεδομένων2

47 δισεκατομμύρια έως το 2021

Εκτιμάται ότι θα υπάρχουν 47 δισεκατομμύρια συνδεδεμένες συσκευές έως το 20213

Αυτό που καθιστά δυνατά τα edge analytics σε πραγματικό χρόνο, όχι μόνο σήμερα, αλλά και στα επόμενα έτη, είναι η δυνατότητα υλοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης και της μηχανικής μάθησης (ML). Η τεχνητή νοημοσύνη και η μηχανική μάθηση γίνονται όλο και πιο περίπλοκες, ευέλικτες και εξεζητημένες για να παρέχουν τη δυνατότητα του edge analytics σε πραγματικό χρόνο, σε κομβικά σημεία και, μακροπρόθεσμα, στο cloud για την εξαγωγή μεγαλύτερης αξίας από όλα τα δεδομένα του διαδικτύου των πραγμάτων που συλλέγονται. Τα δεδομένα μπορούν να αποστέλλονται στο cloud, όπου η μηχανική μάθηση και η τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να εκπαιδευτούν για την παρακολούθηση των μοτίβων και την εξαγωγή πληροφοριών από σύνολα μεγάλων δεδομένων διαχρονικά.

ΠΗΓΗ: ΑΝΑΞΙΟΠΟΙΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ - ΕΞΑΓΟΝΤΑΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ EDGE ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ CLOUD, ΑΠΟ ΤΟΝ CHRISTOPHER BERGEY, WESTERN DIGITAL (ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ WESTERN DIGITAL, 6/5/18)

ΠΩΣ ΝΑ ΕΞΑΓΕΤΕ ΑΞΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΚΡΟΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Το διαδίκτυο των πραγμάτων κατευθύνει την ανάλυση σε πραγματικό χρόνο στην ακροδίκτυο

Για πολλές εφαρμογές του διαδικτύου των πραγμάτων, έχει γίνει σημαντική η διαλογή και η ανάλυση των δεδομένων στο σημείο παραγωγής τους, από τους αισθητήρες ενός αυτοκινήτου, τις κάμερες επιτήρησης, τα drone, τις προσωπικές συσκευές, τα ρομπότ, τις πύλες κ.λπ., καθώς και ο μετασχηματισμός τους στο ίδιο σημείο. Η δυνατότητα διεξαγωγής ανάλυσης σε πραγματικό χρόνο στο ακροδίκτυο μπορεί να βελτιώσει τις λειτουργικές αποδόσεις, να παρέχει ασφαλέστερη οδήγηση, να δημιουργήσει ασφαλέστερα περιβάλλοντα, να προβλέψει επικείμενη συντήρηση, να ταυτοποιήσει αγοραστικές συμπεριφορές πελατών και να παρέχει τη δυνατότητα για ένα πλήθος ευκαιριών.

Ο λανθάνων χρόνος δικτύου αποτελεί μια πρόκληση. Ο χρόνος αποθήκευσης και προώθησης των δεδομένων με συγχρονική αξία είναι πολύ μεγάλος. Η ακροδικτυακή αποθήκευση διαχειρίζεται τις καταγραφές των δεδομένων και παρέχει υπολογιστικές δυνατότητες που συσσωρεύονται αθροιστικά και αναλύουν αυτά τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για να προσφέρουν άμεσες και εφαρμόσιμες πληροφορίες στο επίπεδο των συσκευών.

Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΑΚΡΟΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Η ακροδικτυακή ανάλυση προσφέρει αξία σε πραγματικό χρόνο

Η τεχνητή νοημοσύνη, η μηχανική μάθηση, η αναγνώριση της εικόνας, της φωνής και των χειρονομιών και άλλες τεχνολογίες που αναπτύσσονται σε συσκευές στο ακροδίκτυο αλληλεπιδρούν με τα καταγεγραμμένα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για να προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες. Η πλήρης αφομοίωση της ανάλυσης μπορεί να μεταφερθεί στο cloud, όπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την περαιτέρω εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης για μηχανική μάθηση ή να αποθηκευτεί για μελλοντική χρήση. Η δυνατότητα πρόσβασης σε αυτές τις πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, μακροπρόθεσμα, δημιουργεί μια αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη επιχειρηματικότητα, λειτουργία ή περιβάλλον, παρέχοντας τη δυνατότητα για μεγαλύτερες ευκαιρίες για την αποκόμιση οικονομικών οφελών από τη διαδικτυακή εφαρμογή.

Ενισχύοντας την ισχύ και τις δυνατότητες των δεδομένων του ακροδικτύου

Η Western Digital προσφέρει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο προϊόντων από συσκευές έως συστήματα και πλατφόρμες, σχεδιασμένες για να ενισχύουν την ισχύ και τις δυνατότητες των δεδομένων που κατευθύνονται από το διαδίκτυο των πραγμάτων και από την ακροδικτυακή υπολογιστική