Διαδίκτυο των πραγμάτων και ακροδικτυακή υπολογιστική

Εξαγάγετε πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο

Έως και 11,1 τρισεκατομμύρια ευρώ/έτος

Η αγορά του διαδικτύου των πραγμάτων θα έχει ένα συνολικό πιθανό οικονομικό αποτέλεσμα 3,9 τρισεκατομμυρίων ευρώ έως 11,1 τρισεκατομμυρίων ευρώ ανά έτος έως το 20251

507,5 ΖΒ έως το 2020

Έως το 2020, περισσότεροι από πέντε εκατομμύρια αισθητήρες και άλλες διαδικτυακές συσκευές θα χρησιμοποιούνται σε ολόκληρο τον πλανήτη και θα παράγουν τουλάχιστον 507,5 zettabyte δεδομένων2

47 δισεκατομμύρια έως το 2021

Εκτιμάται ότι θα υπάρχουν 47 δισεκατομμύρια συνδεδεμένες συσκευές έως το 20213

Αυτό που καθιστά δυνατά τα edge analytics σε πραγματικό χρόνο, όχι μόνο σήμερα, αλλά και στα επόμενα έτη, είναι η δυνατότητα υλοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης και της μηχανικής μάθησης (ML). Η τεχνητή νοημοσύνη και η μηχανική μάθηση γίνονται όλο και πιο περίπλοκες, ευέλικτες και εξεζητημένες για να παρέχουν τη δυνατότητα του edge analytics σε πραγματικό χρόνο, σε κομβικά σημεία και, μακροπρόθεσμα, στο cloud για την εξαγωγή μεγαλύτερης αξίας από όλα τα δεδομένα του διαδικτύου των πραγμάτων που συλλέγονται. Τα δεδομένα μπορούν να αποστέλλονται στο cloud, όπου η μηχανική μάθηση και η τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να εκπαιδευτούν για την παρακολούθηση των μοτίβων και την εξαγωγή πληροφοριών από σύνολα μεγάλων δεδομένων διαχρονικά.

ΠΗΓΗ: ΑΝΑΞΙΟΠΟΙΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ - ΕΞΑΓΟΝΤΑΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ EDGE ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ CLOUD, ΑΠΟ ΤΟΝ CHRISTOPHER BERGEY, WESTERN DIGITAL (ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ WESTERN DIGITAL, 6/5/18)

ΠΩΣ ΝΑ ΕΞΑΓΕΤΕ ΑΞΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΚΡΟΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Το διαδίκτυο των πραγμάτων κατευθύνει την ανάλυση σε πραγματικό χρόνο στην ακροδίκτυο

Για πολλές εφαρμογές του διαδικτύου των πραγμάτων, έχει γίνει σημαντική η διαλογή και η ανάλυση των δεδομένων στο σημείο παραγωγής τους, από τους αισθητήρες ενός αυτοκινήτου, τις κάμερες επιτήρησης, τα drone, τις προσωπικές συσκευές, τα ρομπότ, τις πύλες κ.λπ., καθώς και ο μετασχηματισμός τους στο ίδιο σημείο. Η δυνατότητα διεξαγωγής ανάλυσης σε πραγματικό χρόνο στο ακροδίκτυο μπορεί να βελτιώσει τις λειτουργικές αποδόσεις, να παρέχει ασφαλέστερη οδήγηση, να δημιουργήσει ασφαλέστερα περιβάλλοντα, να προβλέψει επικείμενη συντήρηση, να ταυτοποιήσει αγοραστικές συμπεριφορές πελατών και να παρέχει τη δυνατότητα για ένα πλήθος ευκαιριών.

Ο λανθάνων χρόνος δικτύου αποτελεί μια πρόκληση. Ο χρόνος αποθήκευσης και προώθησης των δεδομένων με συγχρονική αξία είναι πολύ μεγάλος. Η ακροδικτυακή αποθήκευση διαχειρίζεται τις καταγραφές των δεδομένων και παρέχει υπολογιστικές δυνατότητες που συσσωρεύονται αθροιστικά και αναλύουν αυτά τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για να προσφέρουν άμεσες και εφαρμόσιμες πληροφορίες στο επίπεδο των συσκευών.

Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΑΚΡΟΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Η ακροδικτυακή ανάλυση προσφέρει αξία σε πραγματικό χρόνο

Η τεχνητή νοημοσύνη, η μηχανική μάθηση, η αναγνώριση της εικόνας, της φωνής και των χειρονομιών και άλλες τεχνολογίες που αναπτύσσονται σε συσκευές στο ακροδίκτυο αλληλεπιδρούν με τα καταγεγραμμένα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για να προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες. Η πλήρης αφομοίωση της ανάλυσης μπορεί να μεταφερθεί στο cloud, όπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την περαιτέρω εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης για μηχανική μάθηση ή να αποθηκευτεί για μελλοντική χρήση. Η δυνατότητα πρόσβασης σε αυτές τις πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, μακροπρόθεσμα, δημιουργεί μια αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη επιχειρηματικότητα, λειτουργία ή περιβάλλον, παρέχοντας τη δυνατότητα για μεγαλύτερες ευκαιρίες για την αποκόμιση οικονομικών οφελών από τη διαδικτυακή εφαρμογή.

Ενισχύοντας την ισχύ και τις δυνατότητες των δεδομένων του ακροδικτύου

Η Western Digital προσφέρει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο προϊόντων από συσκευές έως συστήματα και πλατφόρμες, σχεδιασμένες για να ενισχύουν την ισχύ και τις δυνατότητες των δεδομένων που κατευθύνονται από το διαδίκτυο των πραγμάτων και από την ακροδικτυακή υπολογιστική

Οι ειδικοί του διαδικτύου των πραγμάτων συμφωνούν

Σύμφωνα με την ABI Research, μία από τις σημαντικότερες τάσεις του διαδικτύου των πραγμάτων (ή του συνδεδεμένου πλανήτη - του διαδικτύου των πάντων - συνολικά) είναι η μετατόπιση της ισορροπίας μεταξύ της ακροδικτυακής υπολογιστικής και του υπολογιστικού νέφους. Η πρώιμη περίοδος του διαδικτύου των πραγμάτων και του εννοιολογικού προδρόμου του, της μηχανής με μηχανή (M2M), χαρακτηρίζεται από τον σημαντικό ρόλο των πλαφορμών του cloud ως παραγόντων ανάπτυξης των εφαρμογών. Τα ευφυή συστήματα έχουν βασιστεί κατά κύριο λόγο στο cloud για την ευφυΐα τους και οι συσκευές από τις οποίες αποτελούνται είναι σχετικά απλές. Η παλιά συνθήκη σήμερα έχει υποστεί τριγμούς, καθώς οι υπολογιστικές δυνατότητες στο επίπεδο του ακροδικτύου εξελίσσονται γρηγορότερα από αυτές στο επίπεδο του cloud.

ΠΗΓΗ: ΑΚΡΟΔΙΚΤΥΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ, ABI RESEARCH, 2015

Σας βοηθάμε να ανακαλύψετε μια λύση που καλύπτει τις ανάγκες σας

Δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις
Η παρούσα ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, δηλώσεων που αφορούν το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων και της τεχνολογίας μας, των χωρητικοτήτων, των δυνατοτήτων και των εφαρμογών και της προώθησης των προϊόντων μας, των στρατηγικών και των ευκαιριών ανάπτυξής μας και των αγοραστικών τάσεων. Οι παρούσες δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις υπόκεινται στους κινδύνους και στις αμφισημίες που ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα τα πραγματικά αποτελέσματα να διαφέρουν ουσιωδώς από αυτά που εκφράζονται ή που υπονοούνται από τις δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις. Οι κίνδυνοι και η αμφισημίες αναλύονται πληρέστερα στις δηλώσεις της Western Digital Corporation στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, συμπεριλαμβανομένης της πιο πρόσφατα υποβληθείσας περιοδικής έκθεσης, στην οποία επιστήνουμε την προσοχή σας. Οι αναγνώστες συνιστάται να μην επαφίενται στις παρούσες δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις και αποποιούμαστε κάθε ευθύνη ενημέρωσης των παρουσών δηλώσεων για μελλοντικές εκτιμήσεις με σκοπό την ταυτοποίηση συνακόλουθων συμβάντων ή συνθηκών, εκτός εάν απαιτείται από τον νόμο.

Γνωστοποιήσεις
1. Πηγή: Ξεκλειδώνοντας τις δυνατότητες του διαδικτύου των πραγμάτων από τους James Manyika, Michael Chui, Peter Bisson, Jonathan Woetzel, Richard Dobbs, Jacques Bughin, και Dan Aharon (McKinsey Global Institute, Ιούνιος 2015)
2. Πηγή: Ακροδικτυακή υπολογιστική: Ένας σύντομος οδηγός από τη Mary Shacklett (TechRepublic, 21 Ιουνίου 2017)
3. Πηγή: Οι αριθμοί του διαδικτύου των πραγμάτων διαφέρουν σημαντικά: συσκευές και δαπάνες το 2020 από τον Dennis Knacke (We Speak IoT, 6/10/17)
4. Πηγή: Η Gartner εκτιμά ότι 8,4 δισεκατομμύρια συνδεδεμένα «αντικείμενα» θα χρησιμοποιούνται το 2017, έως 31 τοις εκατό περισσότερα από ό,τι το 2016, Δελτίο τύπου (Gartner, 7/2/17)
5. Πηγή: Δείκτης οπτικής δικτύωσης της Cisco: Πρόγνωση και Μεθοδολογία, 2016-2021 (Cisco, 15/9/17)