แพลตฟอร์มจัดเก็บข้อมูลสำหรับดาต้าเซนเตอร์

ขยายขนาดได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ด้วยผลิตภัณฑ์แพลตฟอร์มประสิทธิภาพสูงและมีความจุมหาศาล ทำให้ธุรกิจของคุณสามารถใช้ประโยชน์จากบิ๊กดาต้าและฟาสต์ดาต้าเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ รักษาสมดุลระหว่างประสิทธิภาพการทำงานกับความจุด้วยโครงสร้างพื้นฐานของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบกำหนดเองเพื่อให้คุณสามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากข้อมูล

แพลตฟอร์มดาต้าเซ็นเตอร์สำหรับบิ๊กดาต้า

เพิ่มข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยดาต้าให้สูงที่สุดและได้รับคุณค่าใหม่ๆ ด้วยแพลตฟอร์มอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลของ Western Digital ใช้ NVMe SSD ที่เร็วเป็นพิเศษร่วมกับระบบต่างๆ ที่มีแพลตฟอร์มจัดเก็บข้อมูล OpenFlex และดำเนินงานในระดับใหญ่ได้อย่างคุ้มค่าด้วยแพลตฟอร์มจัดเก็บข้อมูล Ultrastar

ดีไซน์ที่มีนวัตกรรมสำหรับแพลตฟอร์มอัจฉริยะ

ลดต้นทุนการทำความเย็นและยืดอายุใช้งานของไดรฟ์สำหรับดาต้าเซ็นเตอร์ของคุณด้วยนวัตกรรมการออกแบบ เช่น ArcticFlow และ IsoVibe นอกจากนี้ เรียนรู้ว่า NVMe-oF™ สามารถช่วยให้คุณแชร์ข้อมูลระหว่างเซิร์ฟเวอร์ต่างๆ บนเครือข่ายเดียวกันได้อย่างรวดเร็วได้อย่างไร

เทคโนโลยีการทำความเย็น ArcticFlow Thermal Zone

นวัตกรรมการทำความเย็นนี้ส่งผลให้ช่วยลดความเร็วของพัดลม ลดอาการสั่น ลดการใช้พลังงาน เครื่องทำงานเงียบลง และเพิ่มความเชื่อถือได้สูงสุด

เทคโนโลยี IsoVibe Vibration Isolation

แนวตัดที่พอดีในเบสบอร์ดจะช่วยยึดไดรฟ์ในโครงเครื่อง ช่วยกันแรงสั่นสะเทือนที่จะเข้ามากระทบ

NVMe-oF (NVMe-Over-Fabrics)

เปิดโอกาสให้สามารถใช้อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลบน NVMe ร่วมกันระหว่างโฮสต์ต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับ SSD ที่เชื่อมต่อแบบเฉพาะที่

ผลิตภัณฑ์เด่น

แพลตฟอร์มจัดเก็บข้อมูล Ultrastar Data102 3000

ความหนาแน่นสูงและมีความยืดหยุ่นเพื่อรักษาสมดุลระหว่างประสิทธิภาพการทำงานกับต้นทุน

แพลตฟอร์มจัดเก็บข้อมูล OpenFlex Data24 NVMe-oF

ประสิทธิภาพของแฟลช NVMe ในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่ใช้งานร่วมกันซึ่งมีเวลาแฝงต่ำ

เซิฟเวอร์เอดจ์แบบพกพา Ultrastar Edge

เซิร์ฟเวอร์เอดจ์ที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งช่วยให้สามารถรวบรวมและทำการวิเคราะห์ข้อมูลจากระยะไกล

ค้นหาโซลูชันอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับศูนย์ข้อมูลที่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณ