เคร่งครัดและควบคุมเป็นอย่างดี

การควบคุมนั้นอยู่ที่การตัดสินใจ ดังนั้นจะแชร์น้อยหรือมาก หรือไม่แชร์เลย ก็ขึ้นอยู่กับคุณ และนั่นคือประเด็นสำคัญ