Χωρίς συμβιβασμούς και έχοντας τον έλεγχο.

Ο έλεγχος σχετίζεται με την επιλογή. Οπότε, μπορείτε να κοινοποιήσετε λίγα ή πολλά. Ή τίποτα απολύτως. Είναι στο χέρι σας. Και αυτό ακριβώς είναι το νόημα.