พลังอำนาจแห่ง Red

ประสิทธิภาพ ความเชื่อถือได้ และความจุที่เพิ่มความสามารถให้ NAS

ผลิตภัณฑ์เด่น

D30 Game Drive SSD

ขยายคลังเกม ปลดปล่อยเครื่องเล่นเกม

My Passport SSD

ไดรฟ์แบบพกพาที่ทำงานเร็วเท่ากับคุณ

wd-passport-ssds

ผลิตภัณฑ์เด่นเพิ่มเติม

D30 Game Drive for Xbox

สร้างไลบรารี Xbox ของคุณที่มีเกมถึง 300 เกม1

1. จำนวนเกมอิงตามขนาดเกมเฉลี่ยที่ 36 GB ต่อเกม จำนวนเกมจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับขนาดไฟล์ การฟอร์แมต โปรแกรม และปัจจัยอื่นๆ

D30 Game Drive SSD

ขยายคลังเกม ปลดปล่อยเครื่องเล่นเกม

ติดตาม WD