ความจุของ Surveillance Card และเครื่องมือประเมินอายุการใช้งาน (Life Estimator Tool)

ข้อความแจ้งเตือน

รูปแบบวิดีโอ

คุณภาพของวิดีโอ

ซีนกิจกรรม

ความจุรวมทั้งสิ้นของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
(TB)*

* เครื่องมือประเมินความจุของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับกล้องวงจรปิดนี้มีขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการอธิบายให้เห็นภาพเท่านั้น ความจุรวมทั้งสิ้นของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลคำนวณโดยอิงตามพารามิเตอร์ที่ระบุในเครื่องมือ, อัตราการบีบอัดโดยทั่วไปที่กำหนดโดย Western Digital เท่านั้นสำหรับรูปแบบวิดีโอ MJPEG, H.264, H.265, และ H.265+ ที่ทำงานร่วมกับคุณภาพของวิดีโอและกิจกรรมในซีนนั้น และความลึกของสีอิงตามค่า 30 บิตสำหรับความละเอียด 4K ขึ้นไป รวมถึง 16 บิตสำหรับความละเอียดอื่นๆ ทั้งหมด ความจุที่จำเป็นของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับจำนวนกล้องทั้งหมดที่เชื่อมต่อจริง จำนวนวันที่กำหนด รูปแบบวิดีโอ อัตราการบีบอัด ความละเอียดของกล้อง เฟรมต่อวินาที ความลึกของสี ขีดความสามารถของระบบ ส่วนประกอบ ฮาร์ดแวร์ การกำหนดค่า การตั้งค่า และซอฟต์แวร์ รวมถึงปัจจัยอื่นๆ การพึ่งพาเครื่องมือนี้และเอาท์พุทของเครื่องมือถือเป็นความเสี่ยงของบุคคลภายนอกนั้นเอง ในการระบุถึงความจุในการจัดเก็บข้อมูล หนึ่งกิกะไบต์ (GB) = หนึ่งพันล้านไบต์ และหนึ่งเทราไบต์ (TB) = หนึ่งล้านล้านไบต์ ความจุที่ใช้งานได้รวมทั้งสิ้นของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลและอายุการใช้งานรวมทั้งสิ้นของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน