การรับประกันแบบจำกัดความคุ้มครองสำหรับผลิตภัณฑ์ อุปโภค G-Technology เป็นแผนกหนึ่งของ HGST บริษัท Western Digital (“G-Technology”)

การรับประกันแบบจำกัดความคุ้มครองนี้ใช้บังคับกับผลิตภัณฑ์การจัดเก็บข้อมูล G-Technology ชิ้นใหม่ที่ผู้ซื้อคนแรกซื้อจากตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ G-Technology เพื่อใช้งานตามปกติ ไม่ใช่เพื่อการจำหน่ายต่อ G-Technology ขอรับประกันว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความคุ้มครองนี้ปราศจากข้อบกพร่องทั้งในด้านวัสดุและคุณภาพการผลิตเว้นแต่ในกรณีที่ได้ระบุไว้ด้านล่าง