เมนูช่วยเหลือ

สินค้าส่งคืนและการยกเลิก

Western Digital Store ยอมรับการคืนสินค้าที่ซื้อไปโดยต้องดำเนินการภายใน 30 วันนับจากวันที่จัดส่ง เราจะคืนยอดเครดิตสำหรับผลิตภัณฑ์ที่พบว่ามีข้อบกพร่องหรือเสียหายเมื่อส่งถึงลูกค้าภายใน 30 วันนับจากวันที่จัดส่ง โปรดไปที่ฝ่ายบริการสนับสนุนของ Western Digital เพื่อประเมินว่าผลิตภัณฑ์ของคุณมีข้อบกพร่องหรือมีวิธีแก้ไขหรือไม่