นโยบายสนับสนุนวัฏจักรผลิตภัณฑ์


นโยบายสนับสนุนวัฏจักรผลิตภัณฑ์ของ Western Digital

วันที่มีผล:  15 ตุลาคม 2021 

นโยบายต่อไปนี้จะระบุระยะเวลาที่ Western Digital คาดว่าจะให้การสนับสนุนด้านซอฟต์แวร์แก่ผลิตภัณฑ์ที่เปิดตัวหลังวันที่มีผลบังคับใช้ นโยบายนี้แยกออกจากการรับประกันฮาร์ดแวร์ ระยะเวลาการสนับสนุนซอฟต์แวร์สำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์มี 3 แบบด้วยกัน นั่นคือ การอัปเดตมาตรฐาน, การอัปเดตแบบจำกัด และการสิ้นสุดการอัปเดต/การสนับสนุน ระยะเวลาการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละรายการจะผูกอยู่กับวันที่ที่มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์โดย Western Digital ไม่ใช่วันที่ที่คุณสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นั้น  

การอัปเดตมาตรฐาน: สูงสุด 8  ปีหลังจากที่ Western Digital ได้เปิดตัว ผลิตภัณฑ์นั้น เราจะให้การสนับสนุนซอฟต์แวร์แบบมาตรฐาน ซึ่ง ประกอบด้วย การอัปเดตด้วยฟีเจอร์ใหม่ๆ, แพตช์ความเข้ากันได้กับ  OS    เมื่อมีการเปิดตัวเวอร์ชันใหม่   หรือ การนำฟีเจอร์บางอย่างที่ไม่สามารถเข้ากันได้อีกออกไป,  การแก้ไขจุดบกพร่อง เพื่อแก้ไข ปัญหาที่ทราบ และการอัปเดตด้านการรักษาความปลอดภัย เพื่อแก้ไข ช่องโหว่ด้านความปลอดภัย 

การอัปเดตแบบจำกัด Western Digital จะให้การอัปเดตแบบจำกัด 8 ปีนับตั้งแต่มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์จนถึงต้นปีที่ 9 การแก้ไขจุดบกพร่อง การอัปเดตฟีเจอร์ใหม่ๆ และแพตช์ความเข้ากันได้กับ OS อาจสิ้นสุดลง แต่ Western Digital จะยังคงมอบการอัปเดตด้านการรักษาความปลอดภัยเพื่อแก้ไขปัญหาที่สำคัญ 

สิ้นสุดการอัปเดตและสิ้นสุดการสนับสนุน 9 ปีหลังการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ เราอาจยุติการอัปเดตทั้งหมด รวมถึงการอัปเดตด้านการรักษาความปลอดภัยของซอฟต์แวร์ที่สำคัญ นอกจากนี้ ในระยะสุดท้ายนี้ Western Digital จะยุติการสนับสนุนบริการคลาวด์สำหรับผลิตภัณฑ์ด้วย ถ้าฟีเจอร์ของผลิตภัณฑ์จำเป็นต้องอาศัยบริการคลาวด์จึงจะสามารถทำงานได้ ฟังก์ชันนั้นก็จะสิ้นสุดลงเช่นกัน  

ในตารางด้านล่าง คุณจะเห็นกำหนดเวลาการสนับสนุนที่วางแผนไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ (วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ - วันที่สิ้นสุดการสนับสนุน) และระยะเวลาการสนับสนุนในปัจจุบันสำหรับผลิตภัณฑ์นั้น หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์ที่เปิดตัวก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ของนโยบายนี้ อาจมีระยะเวลาการสนับสนุนที่แตกต่างไปจากนี้

เมื่อ ผลิตภัณฑ์หนึ่งๆ มีการเปลี่ยน ระยะเวลาการสนับสนุนใหม่ Western Digital จะ อัปเดต สถานะของผลิตภัณฑ์ในหน้านี้ หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายนี้ โปรดติดต่อเรา 

☑️ = การอัปเดตมาตรฐาน | ⏸ = การอัปเดตแบบจำกัด | ⏹️ = สิ้นสุดการอัปเดตและสิ้นสุดการสนับสนุน

ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อรุ่นผลิตภัณฑ์ กำหนดเวลาการสนับสนุนที่วางแผนไว้
(วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ - วันที่สิ้นสุดการสนับสนุน)
My Cloud Home ☑️ My Cloud Home ตุลาคม 2017 - ธันวาคม 2027
  ☑️ My Cloud Home Duo ตุลาคม 2017 - ธันวาคม 2027
ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อรุ่นผลิตภัณฑ์ กำหนดเวลาการสนับสนุนที่วางแผนไว้
(วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ - วันที่สิ้นสุดการสนับสนุน)
My Cloud ☑️ My Cloud EX2 Ultra กุมภาพันธ์ 2016 - ธันวาคม 2026
  ☑️ My Cloud EX4100 กุมภาพันธ์ 2015 - ธันวาคม 2026
  ☑️ My Cloud PR2100 มิถุนายน 2016 - ธันวาคม 2026
  ☑️ My Cloud PR4100 มิถุนายน 2016 - ธันวาคม 2026
  ⏹️ My Cloud (P/N: WDBCTLxxxxxxx-00) สิงหาคม 2013 - เมษายน 2022
  ☑️ My Cloud (P/N: WDBCTLxxxxxxx-10) ตุลาคม 2015 - ธันวาคม 2026
  ⏹️ My Cloud Mirror มีนาคม 2014 - เมษายน 2022
  ☑️ My Cloud Mirror Gen 2 กันยายน 2015 - ธันวาคม 2026
  ⏹️ My Cloud EX2 มีนาคม 2014 - เมษายน 2022
  ⏹️ My Cloud EX4 มีนาคม 2014 - เมษายน 2022
  ☑️ My Cloud EX2100 กุมภาพันธ์ 2015 - ธันวาคม 2026
  ☑️ My Cloud DL2100 กุมภาพันธ์ 2015 - ธันวาคม 2026
  ☑️ My Cloud DL4100 กุมภาพันธ์ 2015 - ธันวาคม 2026
WD Cloud ☑️ WD Cloud (ญี่ปุ่น) เมษายน 2015 - ธันวาคม 2026
ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อรุ่น กำหนดเวลาการสนับสนุนที่วางแผนไว้
(วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ - วันที่สิ้นสุดการสนับสนุน)
My Passport Wireless ⏹️ My Passport Wireless สิงหาคม 2014- สิงหาคม 2022
  ⏸ My Passport Wireless Pro มิถุนายน 2016 - ธันวาคม 2024
  ⏸ My Passport Wireless SSD ธันวาคม 2017 - ธันวาคม 2024
ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อรุ่น สถานะการสนับสนุน
My Book Live ⏹️ My Book Live สิ้นสุดการอัปเดตและสิ้นสุดการสนับสนุน
  ⏹️ My Book Live Duo สิ้นสุดการอัปเดตและสิ้นสุดการสนับสนุน
ผลิตภัณฑ์ ชื่อ สถานะการสนับสนุน
WD Sentinel ⏹️ WD Sentinel DX4000 สิ้นสุดการอัปเดตและสิ้นสุดการสนับสนุน
  ⏹️ WD Sentinel DX4200 สิ้นสุดการอัปเดตและสิ้นสุดการสนับสนุน
  ⏹️ WD Sentinel DS5100 สิ้นสุดการอัปเดตและสิ้นสุดการสนับสนุน
  ⏹️ WD Sentinel DS6100 สิ้นสุดการอัปเดตและสิ้นสุดการสนับสนุน
  ⏹️ WD Sentinel RX4100 สิ้นสุดการอัปเดตและสิ้นสุดการสนับสนุน
ผลิตภัณฑ์ ชื่อ สถานะการสนับสนุน
WD Arkeia ⏹️ WD Arkeia DA1300 สิ้นสุดการอัปเดตและสิ้นสุดการสนับสนุน
  ⏹️ WD Arkeia DA2300 สิ้นสุดการอัปเดตและสิ้นสุดการสนับสนุน
  ⏹️ WD Arkeia RA4300 สิ้นสุดการอัปเดตและสิ้นสุดการสนับสนุน
  ⏹️ WD Arkeia RA4300T สิ้นสุดการอัปเดตและสิ้นสุดการสนับสนุน
  ⏹️ WD Arkeia RA5300 สิ้นสุดการอัปเดตและสิ้นสุดการสนับสนุน
  ⏹️ WD Arkeia RA6300 สิ้นสุดการอัปเดตและสิ้นสุดการสนับสนุน
ผลิตภัณฑ์ ชื่อ สถานะการสนับสนุน
WD My Net ⏹️ My Net N600 สิ้นสุดการอัปเดตและสิ้นสุดการสนับสนุน
  ⏹️ My Net N750 สิ้นสุดการอัปเดตและสิ้นสุดการสนับสนุน
  ⏹️ My Net N900 สิ้นสุดการอัปเดตและสิ้นสุดการสนับสนุน
  ⏹️ My Net N900 Central สิ้นสุดการอัปเดตและสิ้นสุดการสนับสนุน
  ⏹️ My Net AC1300 สิ้นสุดการอัปเดตและสิ้นสุดการสนับสนุน
  ⏹️ My Net Switch สิ้นสุดการอัปเดตและสิ้นสุดการสนับสนุน
  ⏹️ My Net AC Bridge สิ้นสุดการอัปเดตและสิ้นสุดการสนับสนุน
  ⏹️ My Net WiFi Range Extender สิ้นสุดการอัปเดตและสิ้นสุดการสนับสนุน
WD Live Wire ⏹️ WD Live Wire สิ้นสุดการอัปเดตและสิ้นสุดการสนับสนุน
ผลิตภัณฑ์ ชื่อ สถานะการสนับสนุน
My Book World ⏹️ My Book World (Blue Rings) สิ้นสุดการอัปเดตและสิ้นสุดการสนับสนุน
  ⏹️ My Book World II (Blue Rings) สิ้นสุดการอัปเดตและสิ้นสุดการสนับสนุน
  ⏹️ My Book World (White Light) สิ้นสุดการอัปเดตและสิ้นสุดการสนับสนุน
  ⏹️ My Book World II (White Light) สิ้นสุดการอัปเดตและสิ้นสุดการสนับสนุน
WD Sharespace ⏹️ WD ShareSpace สิ้นสุดการอัปเดตและสิ้นสุดการสนับสนุน
WD NetCenter ⏹️ WD NetCenter สิ้นสุดการอัปเดตและสิ้นสุดการสนับสนุน
WD Media Center ⏹️ Dual Option Media Center สิ้นสุดการอัปเดตและสิ้นสุดการสนับสนุน
ตัวเลือกของ WD ⏹️ Dual Option Combo สิ้นสุดการอัปเดตและสิ้นสุดการสนับสนุน
  ⏹️ Dual Option USB สิ้นสุดการอัปเดตและสิ้นสุดการสนับสนุน
ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อรุ่นผลิตภัณฑ์ กำหนดเวลาการสนับสนุนที่วางแผนไว้
(วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ - วันที่สิ้นสุดการสนับสนุน)
ตระกูล Armor ☑️ G-DRIVE ArmorLock SSD กันยายน 2020 - กันยายน 2028