N  A  S  H  E  R  O  E  S

สืบสาน WD Red ที่เป็นมรดกล้ำค่า

ขยายการเติบโต ความจุ และความเร็วของคุณ

มอบความเร็วที่เหลือเชื่อ

SSD ที่แคชได้อย่างรวดเร็วและปรับปรุงให้มีความทนทานเป็นพิเศษและสามารถตอบสนองได้รวดเร็วในสภาพแวดล้อมการทำงานตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

ทลายขีดจำกัดด้วยความจุ 22 TB