ชิ้นส่วน#: {{currentSku}} My Passport for Mac
จาก WD

  • {{volumePrice.minQuantity}}+ {{volumePrice.amountFormatted}} /ต่อชิ้น
  • {{inventory.prices.maxQuantity}}+ ขอใบเสนอราคา

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.sale.amount, inventory.prices.sale.currency)}}

พร้อมวางจำหน่ายโดยประมาณ :

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.sale.amount, inventory.prices.sale.currency)}} / {{inventory.prices.sale.billingPlanName}}

มีสินค้าในสต็อก: {{inventory.stockLevel}} โปรดป้อนหมายเลขที่ถูกต้อง ไม่มีจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ขอ

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|

Price {{inventory.prices.list.amountFormatted}}

Actual Price {{inventory.prices.list.amountFormatted}}

Offer Price {{inventory.prices.sale.amountFormatted}}

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

พร้อมวางจำหน่ายโดยประมาณ :

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|

Price {{inventory.prices.list.amountFormatted}}

Actual Price {{inventory.prices.list.amountFormatted}}

Offer Price {{inventory.prices.sale.amountFormatted}} / {{inventory.prices.sale.billingPlanName}}

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

พร้อมวางจำหน่ายโดยประมาณ :
โปรดป้อนหมายเลขที่ถูกต้อง

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|
.product-img-carousel .splide__slide{ background-color: #f7f7f7!important; } .splide--nav>.splide__slider>.splide__track>.splide__list>.splide__slide.is-active, .splide--nav>.splide__track>.splide__list>.splide__slide.is-active{ border:none; } .slide-elements{ max-height:0; transition: all 0.6s ease-in-out; } .accordion-open .slide-elements{ max-height:600px; } #thumbnail-slider .splide__slide button { width:100%; height:100%; } product-bg-image { background-size:cover; background-position: center; background-repeat: no-repeat; } .product-image-thumbnail { background-position: center center; } .webp .splide__slide.is-active ._WDBA2D0020BBL-WESN-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/my-passport-for-mac-new/featured/My-passport-for-mac-feature1.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDBA2D0020BBL-WESN-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/my-passport-for-mac-new/featured/My-passport-for-mac-feature1.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDBA2D0020BBL-WESN-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/my-passport-for-mac-new/featured/My-passport-for-mac-feature1.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDBA2D0020BBL-WESN-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/my-passport-for-mac-new/featured/My-passport-for-mac-feature1.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDBA2D0020BBL-WESN-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/my-passport-for-mac-new/featured/My-passport-for-mac-feature1.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDBA2D0020BBL-WESN-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/my-passport-for-mac-new/featured/My-passport-for-mac-feature1.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDBA2D0020BBL-WESN-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/my-passport-for-mac-new/featured/My-passport-for-mac-feature2.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDBA2D0020BBL-WESN-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/my-passport-for-mac-new/featured/My-passport-for-mac-feature2.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDBA2D0020BBL-WESN-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/my-passport-for-mac-new/featured/My-passport-for-mac-feature2.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDBA2D0020BBL-WESN-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/my-passport-for-mac-new/featured/My-passport-for-mac-feature2.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDBA2D0020BBL-WESN-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/my-passport-for-mac-new/featured/My-passport-for-mac-feature2.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDBA2D0020BBL-WESN-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/my-passport-for-mac-new/featured/My-passport-for-mac-feature2.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDBA2D0020BBL-WESN-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/my-passport-for-mac-new/featured/My-passport-for-mac-feature3.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDBA2D0020BBL-WESN-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/my-passport-for-mac-new/featured/My-passport-for-mac-feature3.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDBA2D0020BBL-WESN-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/my-passport-for-mac-new/featured/My-passport-for-mac-feature3.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDBA2D0020BBL-WESN-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/my-passport-for-mac-new/featured/My-passport-for-mac-feature3.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDBA2D0020BBL-WESN-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/my-passport-for-mac-new/featured/My-passport-for-mac-feature3.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDBA2D0020BBL-WESN-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/my-passport-for-mac-new/featured/My-passport-for-mac-feature3.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDBA2D0020BBL-WESN-featuredAssets-bg-img-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/my-passport-for-mac-new/featured/My-passport-for-mac-feature4.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDBA2D0020BBL-WESN-featuredAssets-bg-img-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/my-passport-for-mac-new/featured/My-passport-for-mac-feature4.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDBA2D0020BBL-WESN-featuredAssets-bg-img-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/my-passport-for-mac-new/featured/My-passport-for-mac-feature4.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDBA2D0020BBL-WESN-featuredAssets-thumbnail-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/my-passport-for-mac-new/featured/My-passport-for-mac-feature4.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDBA2D0020BBL-WESN-featuredAssets-thumbnail-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/my-passport-for-mac-new/featured/My-passport-for-mac-feature4.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDBA2D0020BBL-WESN-featuredAssets-thumbnail-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/my-passport-for-mac-new/featured/My-passport-for-mac-feature4.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDBA2D0020BBL-WESN-featuredAssets-bg-img-4{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/my-passport-for-mac-new/featured/My-passport-for-mac-feature5.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDBA2D0020BBL-WESN-featuredAssets-bg-img-4{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/my-passport-for-mac-new/featured/My-passport-for-mac-feature5.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDBA2D0020BBL-WESN-featuredAssets-bg-img-4{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/my-passport-for-mac-new/featured/My-passport-for-mac-feature5.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDBA2D0020BBL-WESN-featuredAssets-thumbnail-4{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/my-passport-for-mac-new/featured/My-passport-for-mac-feature5.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDBA2D0020BBL-WESN-featuredAssets-thumbnail-4{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/my-passport-for-mac-new/featured/My-passport-for-mac-feature5.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDBA2D0020BBL-WESN-featuredAssets-thumbnail-4{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/my-passport-for-mac-new/featured/My-passport-for-mac-feature5.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDBA2D0020BBL-WESN-video-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/my-passport-for-mac/feature/my-passport-for-mac-new-video.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDBA2D0020BBL-WESN-video-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/my-passport-for-mac/feature/my-passport-for-mac-new-video.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDBA2D0020BBL-WESN-video-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/my-passport-for-mac/feature/my-passport-for-mac-new-video.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDBA2D0020BBL-WESN-video-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/my-passport-for-mac/feature/my-passport-for-mac-new-video.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDBA2D0020BBL-WESN-video-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/my-passport-for-mac/feature/my-passport-for-mac-new-video.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDBA2D0020BBL-WESN-video-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/my-passport-for-mac/feature/my-passport-for-mac-new-video.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDBA2F0040BBL-WESN-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/my-passport-for-mac-new/featured/My-passport-for-mac-feature1.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDBA2F0040BBL-WESN-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/my-passport-for-mac-new/featured/My-passport-for-mac-feature1.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDBA2F0040BBL-WESN-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/my-passport-for-mac-new/featured/My-passport-for-mac-feature1.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDBA2F0040BBL-WESN-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/my-passport-for-mac-new/featured/My-passport-for-mac-feature1.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDBA2F0040BBL-WESN-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/my-passport-for-mac-new/featured/My-passport-for-mac-feature1.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDBA2F0040BBL-WESN-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/my-passport-for-mac-new/featured/My-passport-for-mac-feature1.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDBA2F0040BBL-WESN-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/my-passport-for-mac-new/featured/My-passport-for-mac-feature2.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDBA2F0040BBL-WESN-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/my-passport-for-mac-new/featured/My-passport-for-mac-feature2.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDBA2F0040BBL-WESN-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/my-passport-for-mac-new/featured/My-passport-for-mac-feature2.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDBA2F0040BBL-WESN-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/my-passport-for-mac-new/featured/My-passport-for-mac-feature2.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDBA2F0040BBL-WESN-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/my-passport-for-mac-new/featured/My-passport-for-mac-feature2.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDBA2F0040BBL-WESN-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/my-passport-for-mac-new/featured/My-passport-for-mac-feature2.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDBA2F0040BBL-WESN-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/my-passport-for-mac-new/featured/My-passport-for-mac-feature3.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDBA2F0040BBL-WESN-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/my-passport-for-mac-new/featured/My-passport-for-mac-feature3.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDBA2F0040BBL-WESN-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/my-passport-for-mac-new/featured/My-passport-for-mac-feature3.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDBA2F0040BBL-WESN-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/my-passport-for-mac-new/featured/My-passport-for-mac-feature3.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDBA2F0040BBL-WESN-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/my-passport-for-mac-new/featured/My-passport-for-mac-feature3.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDBA2F0040BBL-WESN-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/my-passport-for-mac-new/featured/My-passport-for-mac-feature3.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDBA2F0040BBL-WESN-featuredAssets-bg-img-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/my-passport-for-mac-new/featured/My-passport-for-mac-feature4.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDBA2F0040BBL-WESN-featuredAssets-bg-img-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/my-passport-for-mac-new/featured/My-passport-for-mac-feature4.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDBA2F0040BBL-WESN-featuredAssets-bg-img-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/my-passport-for-mac-new/featured/My-passport-for-mac-feature4.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDBA2F0040BBL-WESN-featuredAssets-thumbnail-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/my-passport-for-mac-new/featured/My-passport-for-mac-feature4.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDBA2F0040BBL-WESN-featuredAssets-thumbnail-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/my-passport-for-mac-new/featured/My-passport-for-mac-feature4.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDBA2F0040BBL-WESN-featuredAssets-thumbnail-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/my-passport-for-mac-new/featured/My-passport-for-mac-feature4.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDBA2F0040BBL-WESN-featuredAssets-bg-img-4{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/my-passport-for-mac-new/featured/My-passport-for-mac-feature5.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDBA2F0040BBL-WESN-featuredAssets-bg-img-4{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/my-passport-for-mac-new/featured/My-passport-for-mac-feature5.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDBA2F0040BBL-WESN-featuredAssets-bg-img-4{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/my-passport-for-mac-new/featured/My-passport-for-mac-feature5.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDBA2F0040BBL-WESN-featuredAssets-thumbnail-4{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/my-passport-for-mac-new/featured/My-passport-for-mac-feature5.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDBA2F0040BBL-WESN-featuredAssets-thumbnail-4{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/my-passport-for-mac-new/featured/My-passport-for-mac-feature5.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDBA2F0040BBL-WESN-featuredAssets-thumbnail-4{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/my-passport-for-mac-new/featured/My-passport-for-mac-feature5.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDBA2F0040BBL-WESN-video-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/my-passport-for-mac/feature/my-passport-for-mac-new-video.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDBA2F0040BBL-WESN-video-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/my-passport-for-mac/feature/my-passport-for-mac-new-video.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDBA2F0040BBL-WESN-video-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/my-passport-for-mac/feature/my-passport-for-mac-new-video.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDBA2F0040BBL-WESN-video-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/my-passport-for-mac/feature/my-passport-for-mac-new-video.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDBA2F0040BBL-WESN-video-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/my-passport-for-mac/feature/my-passport-for-mac-new-video.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDBA2F0040BBL-WESN-video-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/my-passport-for-mac/feature/my-passport-for-mac-new-video.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDBA2F0050BBL-WESN-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/my-passport-for-mac-new/featured/My-passport-for-mac-feature1.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDBA2F0050BBL-WESN-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/my-passport-for-mac-new/featured/My-passport-for-mac-feature1.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDBA2F0050BBL-WESN-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/my-passport-for-mac-new/featured/My-passport-for-mac-feature1.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDBA2F0050BBL-WESN-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/my-passport-for-mac-new/featured/My-passport-for-mac-feature1.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDBA2F0050BBL-WESN-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/my-passport-for-mac-new/featured/My-passport-for-mac-feature1.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDBA2F0050BBL-WESN-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/my-passport-for-mac-new/featured/My-passport-for-mac-feature1.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDBA2F0050BBL-WESN-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/my-passport-for-mac-new/featured/My-passport-for-mac-feature2.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDBA2F0050BBL-WESN-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/my-passport-for-mac-new/featured/My-passport-for-mac-feature2.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDBA2F0050BBL-WESN-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/my-passport-for-mac-new/featured/My-passport-for-mac-feature2.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDBA2F0050BBL-WESN-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/my-passport-for-mac-new/featured/My-passport-for-mac-feature2.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDBA2F0050BBL-WESN-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/my-passport-for-mac-new/featured/My-passport-for-mac-feature2.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDBA2F0050BBL-WESN-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/my-passport-for-mac-new/featured/My-passport-for-mac-feature2.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDBA2F0050BBL-WESN-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/my-passport-for-mac-new/featured/My-passport-for-mac-feature3.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDBA2F0050BBL-WESN-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/my-passport-for-mac-new/featured/My-passport-for-mac-feature3.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDBA2F0050BBL-WESN-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/my-passport-for-mac-new/featured/My-passport-for-mac-feature3.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDBA2F0050BBL-WESN-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/my-passport-for-mac-new/featured/My-passport-for-mac-feature3.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDBA2F0050BBL-WESN-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/my-passport-for-mac-new/featured/My-passport-for-mac-feature3.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDBA2F0050BBL-WESN-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/my-passport-for-mac-new/featured/My-passport-for-mac-feature3.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDBA2F0050BBL-WESN-featuredAssets-bg-img-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/my-passport-for-mac-new/featured/My-passport-for-mac-feature4.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDBA2F0050BBL-WESN-featuredAssets-bg-img-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/my-passport-for-mac-new/featured/My-passport-for-mac-feature4.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDBA2F0050BBL-WESN-featuredAssets-bg-img-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/my-passport-for-mac-new/featured/My-passport-for-mac-feature4.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDBA2F0050BBL-WESN-featuredAssets-thumbnail-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/my-passport-for-mac-new/featured/My-passport-for-mac-feature4.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDBA2F0050BBL-WESN-featuredAssets-thumbnail-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/my-passport-for-mac-new/featured/My-passport-for-mac-feature4.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDBA2F0050BBL-WESN-featuredAssets-thumbnail-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/my-passport-for-mac-new/featured/My-passport-for-mac-feature4.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDBA2F0050BBL-WESN-featuredAssets-bg-img-4{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/my-passport-for-mac-new/featured/My-passport-for-mac-feature5.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDBA2F0050BBL-WESN-featuredAssets-bg-img-4{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/my-passport-for-mac-new/featured/My-passport-for-mac-feature5.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDBA2F0050BBL-WESN-featuredAssets-bg-img-4{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/my-passport-for-mac-new/featured/My-passport-for-mac-feature5.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDBA2F0050BBL-WESN-featuredAssets-thumbnail-4{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/my-passport-for-mac-new/featured/My-passport-for-mac-feature5.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDBA2F0050BBL-WESN-featuredAssets-thumbnail-4{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/my-passport-for-mac-new/featured/My-passport-for-mac-feature5.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDBA2F0050BBL-WESN-featuredAssets-thumbnail-4{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/my-passport-for-mac-new/featured/My-passport-for-mac-feature5.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDBA2F0050BBL-WESN-video-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/my-passport-for-mac/feature/my-passport-for-mac-new-video.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDBA2F0050BBL-WESN-video-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/my-passport-for-mac/feature/my-passport-for-mac-new-video.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDBA2F0050BBL-WESN-video-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/my-passport-for-mac/feature/my-passport-for-mac-new-video.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDBA2F0050BBL-WESN-video-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/my-passport-for-mac/feature/my-passport-for-mac-new-video.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDBA2F0050BBL-WESN-video-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/my-passport-for-mac/feature/my-passport-for-mac-new-video.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDBA2F0050BBL-WESN-video-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/my-passport-for-mac/feature/my-passport-for-mac-new-video.jpg.thumb.319.319.png); }

ทุกการเดินทางต้องมีพาสปอร์ต

ไดรฟ์ My Passport™ for Mac เป็นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบพกพาที่ไว้วางใจได้ และสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของคุณที่ต้องเดินทางอยู่เสมอ เข้ากันได้กับ USB-C™ ฮาร์ด ไดรฟ์ภายนอก My Passport for Mac มาพร้อมความสามารถในการเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีล่าสุดในปัจจุบัน มีพื้นที่จัดเก็บ จัดระบบ และแชร์รูปถ่าย วิดีโอ เพลง และเอกสารทั้งหมดของคุณ ด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยขนาดเหมาะมือ ที่จะช่วยเติมเต็มชีวิตคุณ ด้วยการจับคู่กับ ซอฟต์แวร์การสำรองข้อมูลและการป้องกันด้วยรหัสผ่าน ไดรฟ์ My Passport for Mac จึงช่วยเก็บรักษาไฟล์ให้ปลอดภัยและขับเคลื่อนชีวิตคุณไปข้างหน้า

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เข้ากันได้กับ Genius 
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบพกพา My Passport™ for Mac คือฮาร์ดไดรฟ์ภายนอกสำหรับใช้งานกับเครื่อง Mac ได้ทันที เมื่อนำออกจากกล่อง ช่วยให้คุณเดินทางได้สบายหายห่วง เพียงลากไฟล์และนำไปวาง หรือตั้งตารางเวลาการสำรองข้อมูลด้วยซอฟต์แวร์ที่ให้มาด้วย1  เพื่อปกป้องเนื้อหาของชีวิตดิจิทัลของคุณ ไม่ว่าจะเป็นรูปถ่าย วิดีโอ เพลง และเอกสารต่างๆ

บันทึกได้อย่างง่ายดาย
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบพกพา My Passport™ for Mac มาพร้อมสาย SuperSpeed USB-A และอะแดปเตอร์ USB-A to USB-C และด้วย SuperSpeed USB (5 Gbps) คุณจึงเริ่มต้นสำรองข้อมูลทุกอย่างในชีวิตและก้าวไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็ว 

ปิดล็อก
การเข้ารหัสฮาร์ดแวร์ AES 256 บิตและการป้องกันด้วยรหัสผ่านของไดรฟ์ My Passport™ for Mac จะช่วยเก็บรักษาเนื้อหาในชีวิตดิจิทัลของคุณได้อย่างปลอดภัย เพียงแค่เปิดใช้งานการปกป้องด้วยรหัสผ่านและตั้งรหัสผ่านแบบกำหนดเองของคุณ 

สามารถทำงานกับเครื่อง Mac และ Windows
My Passport for Mac พร้อมใช้งานเมื่อนำออกจากกล่อง โดยเป็นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบเสียบและใช้งานได้ทันที คุณสามารถทำงานได้ทั้งบนเครื่อง Mac และพีซี เราจัดหาไดรเวอร์ HFS+ สำหรับ Windows® 10+ ที่ดาวน์โหลดได้ เพื่อช่วยให้คุณสามารถอ่านและเขียนลงในไดรฟ์ของคุณโดยไม่จำเป็นต้องฟอร์แมตใหม่

มั่นใจได้ตลอดเวลา
คุณไม่รู้ว่าจะมีอะไรรออยู่ข้างหน้าในการเดินทางของคุณ ด้วยเหตุนี้ WD® จึงสร้างไดรฟ์ให้มีมาตรฐานตอบสนองความต้องการที่สูงทั้งในด้านความทนทานและความเชื่อถือได้ในระยะยาว ที่สำคัญ ยังมีการรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขนาน 3 ปีอีกด้วย

ข้อมูลจำเพาะโดยละเอียด

ความจุ
2 TB
อินเทอร์เฟซ
USB 3.2 Gen 1
ความสามารถใช้งานร่วมกัน
  • macOS 11+ 
  • ไดรเวอร์ HFS+ ที่ดาวน์โหลดได้เพื่ออ่าน⁄เขียนบน Windows® 10+
  • ‭ความเข้ากันได้อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการของผู้ใช้
ขนาด (L x W x H)
107.2mm x 75mm x 11.15mm
ภายในกล่อง
  • ฮาร์ดไดรฟ์แบบพกพา
  • สาย SuperSpeed USB-A (5 Gbps)
  • อะแดปเตอร์ USB-A to USB-C
  • ซอฟต์แวร์1 เพื่อการจัดการอุปกรณ์และการสำรองข้อมูล พร้อมการปกป้องด้วยรหัสผ่าน
  • คู่มือการติดตั้งฉบับย่อ
.slide-elements{ max-height:0; transition: all 0.6s ease-in-out; } .accordion-open .slide-elements{ max-height:600px; margin-bottom:22px; } .pts-accordion-btn:after { content: ''; background: white; height: 10px; width: 22px; position: absolute; }

หมายเลขผลิตภัณฑ์

2 TB
WDBA2D0020BBL-WESN
4 TB
WDBA2F0040BBL-WESN
5 TB
WDBA2F0050BBL-WESN
2 TB
WDBA2D0020BBL-WESN
4 TB
WDBA2F0040BBL-WESN
5 TB
WDBA2F0050BBL-WESN