ชิ้นส่วน#: {{currentSku}} WD_BLACK P10 Game Drive
จาก WD

 • {{volumePrice.minQuantity}}+ {{volumePrice.amountFormatted}} /ต่อชิ้น
 • {{inventory.prices.maxQuantity}}+ ขอใบเสนอราคา

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.sale.amount, inventory.prices.sale.currency)}}

พร้อมวางจำหน่ายโดยประมาณ :

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.sale.amount, inventory.prices.sale.currency)}} / {{inventory.prices.sale.billingPlanName}}

มีสินค้าในสต็อก: {{inventory.stockLevel}} โปรดป้อนหมายเลขที่ถูกต้อง ไม่มีจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ขอ

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|

Price {{inventory.prices.list.amountFormatted}}

Actual Price {{inventory.prices.list.amountFormatted}}

Offer Price {{inventory.prices.sale.amountFormatted}}

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

พร้อมวางจำหน่ายโดยประมาณ :

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|

Price {{inventory.prices.list.amountFormatted}}

Actual Price {{inventory.prices.list.amountFormatted}}

Offer Price {{inventory.prices.sale.amountFormatted}} / {{inventory.prices.sale.billingPlanName}}

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

พร้อมวางจำหน่ายโดยประมาณ :
โปรดป้อนหมายเลขที่ถูกต้อง

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|
.product-img-carousel .splide__slide{ background-color: #f7f7f7!important; } .splide--nav>.splide__slider>.splide__track>.splide__list>.splide__slide.is-active, .splide--nav>.splide__track>.splide__list>.splide__slide.is-active{ border:none; } .slide-elements{ max-height:0; transition: all 0.6s ease-in-out; } .accordion-open .slide-elements{ max-height:600px; } #thumbnail-slider .splide__slide button { width:100%; height:100%; } product-bg-image { background-size:cover; background-position: center; background-repeat: no-repeat; } .product-image-thumbnail { background-position: center center; } .webp .splide__slide.is-active ._WDBA2W0020BBK-WESN-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p10-game-drive-usb-3-2-hdd/featured/wd-black-p10-game-drive-feature1.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDBA2W0020BBK-WESN-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p10-game-drive-usb-3-2-hdd/featured/wd-black-p10-game-drive-feature1.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDBA2W0020BBK-WESN-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p10-game-drive-usb-3-2-hdd/featured/wd-black-p10-game-drive-feature1.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDBA2W0020BBK-WESN-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p10-game-drive-usb-3-2-hdd/featured/wd-black-p10-game-drive-feature1.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDBA2W0020BBK-WESN-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p10-game-drive-usb-3-2-hdd/featured/wd-black-p10-game-drive-feature1.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDBA2W0020BBK-WESN-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p10-game-drive-usb-3-2-hdd/featured/wd-black-p10-game-drive-feature1.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDBA2W0020BBK-WESN-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p10-game-drive-usb-3-2-hdd/featured/wd-black-p10-game-drive-feature2.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDBA2W0020BBK-WESN-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p10-game-drive-usb-3-2-hdd/featured/wd-black-p10-game-drive-feature2.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDBA2W0020BBK-WESN-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p10-game-drive-usb-3-2-hdd/featured/wd-black-p10-game-drive-feature2.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDBA2W0020BBK-WESN-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p10-game-drive-usb-3-2-hdd/featured/wd-black-p10-game-drive-feature2.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDBA2W0020BBK-WESN-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p10-game-drive-usb-3-2-hdd/featured/wd-black-p10-game-drive-feature2.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDBA2W0020BBK-WESN-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p10-game-drive-usb-3-2-hdd/featured/wd-black-p10-game-drive-feature2.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDBA2W0020BBK-WESN-video-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p10-game-drive-usb-3-2-hdd/featured/wd-black-p10-game-drive-video.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDBA2W0020BBK-WESN-video-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p10-game-drive-usb-3-2-hdd/featured/wd-black-p10-game-drive-video.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDBA2W0020BBK-WESN-video-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p10-game-drive-usb-3-2-hdd/featured/wd-black-p10-game-drive-video.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDBA2W0020BBK-WESN-video-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p10-game-drive-usb-3-2-hdd/featured/wd-black-p10-game-drive-video.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDBA2W0020BBK-WESN-video-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p10-game-drive-usb-3-2-hdd/featured/wd-black-p10-game-drive-video.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDBA2W0020BBK-WESN-video-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p10-game-drive-usb-3-2-hdd/featured/wd-black-p10-game-drive-video.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDBA3A0040BBK-WESN-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p10-game-drive-usb-3-2-hdd/featured/wd-black-p10-game-drive-feature1.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDBA3A0040BBK-WESN-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p10-game-drive-usb-3-2-hdd/featured/wd-black-p10-game-drive-feature1.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDBA3A0040BBK-WESN-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p10-game-drive-usb-3-2-hdd/featured/wd-black-p10-game-drive-feature1.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDBA3A0040BBK-WESN-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p10-game-drive-usb-3-2-hdd/featured/wd-black-p10-game-drive-feature1.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDBA3A0040BBK-WESN-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p10-game-drive-usb-3-2-hdd/featured/wd-black-p10-game-drive-feature1.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDBA3A0040BBK-WESN-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p10-game-drive-usb-3-2-hdd/featured/wd-black-p10-game-drive-feature1.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDBA3A0040BBK-WESN-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p10-game-drive-usb-3-2-hdd/featured/wd-black-p10-game-drive-feature2.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDBA3A0040BBK-WESN-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p10-game-drive-usb-3-2-hdd/featured/wd-black-p10-game-drive-feature2.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDBA3A0040BBK-WESN-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p10-game-drive-usb-3-2-hdd/featured/wd-black-p10-game-drive-feature2.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDBA3A0040BBK-WESN-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p10-game-drive-usb-3-2-hdd/featured/wd-black-p10-game-drive-feature2.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDBA3A0040BBK-WESN-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p10-game-drive-usb-3-2-hdd/featured/wd-black-p10-game-drive-feature2.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDBA3A0040BBK-WESN-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p10-game-drive-usb-3-2-hdd/featured/wd-black-p10-game-drive-feature2.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDBA3A0040BBK-WESN-video-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p10-game-drive-usb-3-2-hdd/featured/wd-black-p10-game-drive-video.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDBA3A0040BBK-WESN-video-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p10-game-drive-usb-3-2-hdd/featured/wd-black-p10-game-drive-video.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDBA3A0040BBK-WESN-video-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p10-game-drive-usb-3-2-hdd/featured/wd-black-p10-game-drive-video.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDBA3A0040BBK-WESN-video-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p10-game-drive-usb-3-2-hdd/featured/wd-black-p10-game-drive-video.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDBA3A0040BBK-WESN-video-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p10-game-drive-usb-3-2-hdd/featured/wd-black-p10-game-drive-video.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDBA3A0040BBK-WESN-video-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p10-game-drive-usb-3-2-hdd/featured/wd-black-p10-game-drive-video.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDBA3A0050BBK-WESN-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p10-game-drive-usb-3-2-hdd/featured/wd-black-p10-game-drive-feature1.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDBA3A0050BBK-WESN-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p10-game-drive-usb-3-2-hdd/featured/wd-black-p10-game-drive-feature1.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDBA3A0050BBK-WESN-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p10-game-drive-usb-3-2-hdd/featured/wd-black-p10-game-drive-feature1.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDBA3A0050BBK-WESN-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p10-game-drive-usb-3-2-hdd/featured/wd-black-p10-game-drive-feature1.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDBA3A0050BBK-WESN-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p10-game-drive-usb-3-2-hdd/featured/wd-black-p10-game-drive-feature1.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDBA3A0050BBK-WESN-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p10-game-drive-usb-3-2-hdd/featured/wd-black-p10-game-drive-feature1.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDBA3A0050BBK-WESN-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p10-game-drive-usb-3-2-hdd/featured/wd-black-p10-game-drive-feature2.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDBA3A0050BBK-WESN-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p10-game-drive-usb-3-2-hdd/featured/wd-black-p10-game-drive-feature2.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDBA3A0050BBK-WESN-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p10-game-drive-usb-3-2-hdd/featured/wd-black-p10-game-drive-feature2.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDBA3A0050BBK-WESN-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p10-game-drive-usb-3-2-hdd/featured/wd-black-p10-game-drive-feature2.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDBA3A0050BBK-WESN-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p10-game-drive-usb-3-2-hdd/featured/wd-black-p10-game-drive-feature2.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDBA3A0050BBK-WESN-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p10-game-drive-usb-3-2-hdd/featured/wd-black-p10-game-drive-feature2.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDBA3A0050BBK-WESN-video-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p10-game-drive-usb-3-2-hdd/featured/wd-black-p10-game-drive-video.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDBA3A0050BBK-WESN-video-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p10-game-drive-usb-3-2-hdd/featured/wd-black-p10-game-drive-video.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDBA3A0050BBK-WESN-video-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p10-game-drive-usb-3-2-hdd/featured/wd-black-p10-game-drive-video.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDBA3A0050BBK-WESN-video-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p10-game-drive-usb-3-2-hdd/featured/wd-black-p10-game-drive-video.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDBA3A0050BBK-WESN-video-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p10-game-drive-usb-3-2-hdd/featured/wd-black-p10-game-drive-video.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDBA3A0050BBK-WESN-video-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p10-game-drive-usb-3-2-hdd/featured/wd-black-p10-game-drive-video.jpg.thumb.319.319.png); }

อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบพกพาสำหรับคอลเลคชั่นเกมที่คุณสนใจ

The WD_BLACK™ P10 Game Drive จะมอบเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่จำเป็นให้คอนโซลหรือพีซีของคุณเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน HDD ภายนอกระดับสูงที่มีความจุสูงสุด 5 TB สร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับเกมเมอร์ที่ต้องการจะเพิ่มศักยภาพของเครื่องเล่นเกมหรือพีซีของตนโดยการบันทึกคลังเกมของพวกเขาลงในฟอร์มแฟคเตอร์ที่เหมาะสำหรับการเดินทาง ตอนนี้ ด้วย WD_BLACK™ P10 Game Drive คุณจะสามารถผลักดันเกมของคุณในแบบที่คุณต้องการ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ขยายอาณาจักรของคุณ
เมื่อคลังเกมของคุณเติบโต คุณย่อมต้องการพื้นที่เพิ่มขึ้นเพื่อจัดเก็บทรัพย์สินล้ำค่าของคุณ รวมทั้งมีพื้นที่พิเศษในการจัดเก็บเกมเก่าๆ สุดโปรดของคุณ WD_BLACK™ P10 Game Drive มาในขนาดความจุสูงสุด 5 TB ที่สามารถจัดเก็บเกมได้ถึง 125 เกม3 คุณจึงไม่ต้องเลือกว่าจะลบเกมบนคอนโซลหรือบนพีซีออกเพื่อให้มีพื้นที่สำหรับจัดเก็บเกมใหม่ๆ 

ไม่ว่าคุณจะไปที่ไหน เกมของคุณจะตามไปด้วย
เปิดเกมได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน WD_BLACK™ P10 Game Drive for Xbox One แบบพกพาและทนทานจะช่วยให้คุณสามารถนำคลังเกม Xbox ติดตัวไปด้วยไปได้ทุกที่ เพียงแค่เสียบอุปกรณ์และเข้าสู่ระบบ คุณก็พร้อมที่จะเล่นเกมใดก็ได้ในคอลเลคชั่น4 

สร้างขึ้นให้ดียิ่งขึ้น
ทุกอย่างที่มากับอุปกรณ์ WD_BLACK™ ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้คุณพกพาเกมไปได้มากขึ้น ไม่ว่าคุณจะเล่นเกมใดก็ตาม ด้วยความเร็วสูงสุด 140 MB/วินาที2 และความจุพิเศษสูงสุด 5 TB1 ทำให้ WD_BLACK™ P10 Game Drive จะยกระดับอุปกรณ์เล่นเกมของคุณให้ดีขึ้น เพื่อให้คุณสามารถผลักดันเกมและการเล่นเกมของคุณออกไปอย่างไร้ขีดจำกัด 

ชื่อเสียงที่ยาวนานของเรา
หลังจากที่ได้ทดสอบและพิสูจน์แล้วว่าจริง บรรดาเกมเมอร์จึงไว้วางใจอย่างเต็มที่ใน WD_BLACK™ (และมั่นใจว่ารอด) พันธกิจของเราในการนำเสนอ WD_Black™ นั้นง่ายมาก นั่นคือแบรนด์ที่มุ่งมั่นที่จะช่วยบันทึกและเพิ่มประสิทธิภาพของเกมของคุณ ด้วยการเร่งความเร็วที่เชื่อถือได้ ความเสถียร ความสามารถขยายขอบเขต และการรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขนาน 3 ปี ช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่า WD_BLACK™ P10 Game Drive จะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยสนับสนุนให้คุณคว้าชัยในวิดีโอเกม

ชนะอย่างไร้กังวล
WD_BLACK™ ทำลายกรอบเก่าๆ เพราะมาพร้อมความสามารถเพิ่มความจุในการจัดเก็บข้อมูลระดับพรีเมียม และประสิทธิภาพการทำงาน WD_BLACK™ P10 Game Drive สร้างขึ้นสำหรับเกมเมอร์โดยเฉพาะ ไม่ว่าคุณจะเล่นเกมคอนโซลหรือบนพีซี ประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้นี้จะมอบความเร็วและความจุที่คุณต้องการ ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องห่วงฮาร์ดแวร์ แต่ทุ่มเทเวลาเพื่อคว้าชัยชนะได้เต็มที่

ข้อมูลจำเพาะโดยละเอียด

ความจุ
2 TB
อินเทอร์เฟซ
USB 3.2 Gen 1
คอนเน็กเตอร์
Micro B
ความสามารถใช้งานร่วมกัน
 • Windows® 10+
 • macOS 11+
 • PlayStation™ 5 (เล่นเกม PS4™, จัดเก็บเกม PS5)
 • Xbox™ Series X|S (เล่นเกม Xbox One™, จัดเก็บเกม Xbox Series X|S)
 • PlayStation™ 4 Pro หรือ PS4 พร้อมด้วยซอฟต์แวร์ระบบเวอร์ชัน 4.50 ขึ้นไป
 • Xbox One™
ขนาด (L x W x H)
118mm x 88mm x 12.8mm
ภายในกล่อง
 • WD_BLACK™ P10 Game Drive
 • คู่มือการติดตั้งฉบับย่อ
.slide-elements{ max-height:0; transition: all 0.6s ease-in-out; } .accordion-open .slide-elements{ max-height:600px; margin-bottom:22px; } .pts-accordion-btn:after { content: ''; background: white; height: 10px; width: 22px; position: absolute; }

หมายเลขผลิตภัณฑ์

2 TB
WDBA2W0020BBK-WESN
4 TB
WDBA3A0040BBK-WESN
5 TB
WDBA3A0050BBK-WESN
2 TB
WDBA2W0020BBK-WESN
4 TB
WDBA3A0040BBK-WESN
5 TB
WDBA3A0050BBK-WESN

การจัดอันดับและรีวิว

การเปิดเผยข้อมูล

 1. ในการระบุถึงความจุในการจัดเก็บข้อมูล หนึ่งกิกะไบต์ (GB) = หนึ่งพันล้านไบต์ และหนึ่งเทราไบต์ (TB) = หนึ่งล้านล้านไบต์ ความจุรวมที่สามารถใช้งานได้อาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการทำงาน
 2. อ้างอิงตามความเร็วในการอ่านและการทดสอบภายใน ตามที่ใช้สำหรับอัตราการถ่ายโอนข้อมูล เมกะไบต์ต่อวินาที (MB/s) = หนึ่งล้านไบต์ต่อวินาที ประสิทธิภาพอาจแตกต่างกันไปตามส่วนประกอบและการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของคุณ
 3. จำนวนเกมอิงตามขนาดเกมเฉลี่ยที่ 36 GB ต่อเกม จำนวนเกมจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับขนาดไฟล์ การฟอร์แมต โปรแกรมและปัจจัยอื่นๆ
 4. ถ้าเกมนั้นซื้อหรือโหลดมาจากดิสก์ ดิสก์ต้นฉบับอาจจำเป็นต้องตรวจสอบยืนยันความเป็นเจ้าของ ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและมีบัญชี Xbox live