ทุกอย่างเริ่มต้นที่ความไว้วางใจ

ข้อมูลของคุณไม่ใช่แค่ข้อมูลทั่วๆ ไป แต่คือความทรงจำ ความใฝ่ฝัน และชีวิตของคุณ เราสร้างความไว้วางใจด้วยการจัดวางแนวปฏิบัติ นโยบาย และโปรแกรมต่างๆ ที่เข้มงวดและครอบคลุมมาใช้ อันเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้รับรางวัลหนึ่ง หรือถึงสี่

เรามีทีมงานที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลความเป็นส่วนตัวของข้อมูลโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นพนักงานประจำของเรา พวกเขาจัดทำและร่างนโยบายภายในที่ช่วยให้มั่นใจว่าข้อมูลของคุณจะเป็นข้อมูลของคุณเสมอ โดยการนำวิธีปฏิบัติที่เป็นไปตามกฎระเบียบและได้รับรางวัลของเรามาใช้