ความหลากหลาย ความเสมอภาค และการยอมรับความแตกต่าง

ที่ Western Digital เราเติบโตด้วยพลัและศักยภาพของความหลากหลาย เราเชื่อว่าวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการโอบรับความหลากหลายของลูกค้าของเราและชุมชนต่างๆ ในทั่วโลกก็คือ การสะท้อนตัวตนของพวกเขาจากภายใน แต่แค่นั้นยังไม่เพียงพอ เราทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ยอมรับความแตกต่าง โดยที่ทุกคนรู้สึกอย่างแท้จริงว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ได้รับการให้เกียรติ และมีส่วนร่วม

การสนับสนุนกฎหมายว่าด้วยความเสมอภาค

ความหลากหลายที่ Western Digital ทำให้เรากล้าท้าทาย มีความแข็งแกร่ง และมีข้อได้เปรียบ ความหลากหลายช่วยขับเคลื่อนนวัตกรรม ด้วยเหตุนี้ เราจึงรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ส่งเสียงสนับสนุนกฎหมายว่าด้วยความเสมอภาค

กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาค (Equality Act) ได้รับการเสนอเป็นกฎหมายระดับสหพันธรัฐที่จะเปลี่ยนแปลงกฎหมายสิทธิพลเมืองในปัจจุบัน เพื่อให้การปกป้องพนักงานที่เป็น LGBTQ+ อย่างเต็มที่ทั่วทั้งสหรัฐฯ รวมถึงนโยบายต่อต้านการเลือกปฏิบัติโดยนายจ้างในระดับสหพันธรัฐด้วย นโยบายในปัจจุบันของเราสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคที่เสนอ เนื่องจากเราไม่ยอมรับการเลือกปฏิบัติและความไม่เสมอภาคในที่ทำงาน

โปรแกรมความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่างในปี 2018 และความคืบหน้า

Western Digital มีแนวทางแบบองค์รวมในการสร้างวัฒนธรรมการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร เราดำเนินความพยายามอย่างต่อเนื่องโดยการกำหนดกลยุทธ์การสรรหาพนักงานที่เจาะกลุ่มเป้าหมาย โปรแกรมการพัฒนาสร้างความก้าวหน้าด้านนวัตกรรม และความมุ่งมั่นในการสร้างความเสมอภาคสำหรับพนักงานทุกคน เพื่อสร้างบรรยากาศการทำงานที่ยอมรับความแตกต่างมากขึ้น

diversity-inclusion-western-digital-feature1

บทบาททางเพศของพนักงานทั่วโลก

diversity-inclusion-western-digital-race-chart

กลุ่มเชื้อชาติ/ชาติพันธุ์
ตัวแทนของพนักงานสหรัฐฯ

มุ่งมั่นที่จะสร้างวัฒนธรรมการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

Business Resource Communities

Business Resource Group (BRG) ของเรา ทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มสำหรับพนักงานในการสร้างความสัมพันธ์และการติดต่อกัน ส่งเสริมความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และพัฒนาวิธีการต่างๆ ในการสนับสนุนธุรกิจ เครือข่ายพนักงาน 7 เครือข่ายของเรามีคณะทำงานในทั่วโลก 20 กลุ่มด้วยกัน ซึ่งได้แก่กลุ่มในอินเดีย จีน อิสราเอล ไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์

BRG ของ Western Digital ทั้งหมดเปิดรับพนักงานทุกคนที่สนใจจะเข้าร่วม

รางวัลและการยกย่องชมเชย

แม้ว่างานของเรายังดำเนินต่อไปทุกๆ วัน แต่เราก็ภูมิใจในความสำเร็จที่ได้มาในปีนี้ ดังรายละเอียดด้านล่าง

The Human Rights Campaign:

สถานที่ที่น่าทำงานที่สุดสำหรับ LGBTQ

Women’s Choice Award:

บริษัทที่ดีที่สุดสำหรับคนรุ่นมิลเลนเนียล

บทความเด่นจากบล็อกของเรา

เยี่ยมชม บล็อก ของ Western Digital

แนวทางที่ Western Digital สนับสนุนความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่าง

เมื่อความดีกลายเป็นเรื่องสากล – แนวทางการยอมรับความแตกต่างของเราในแบบ “ภายในออกสู่ภายนอก”

บล็อก

Kiranmai Pendyala: การพิชิตความท้าทายที่สวยงาม

เมื่อ Kiranmai Pendyala อายุ 18 ปี เธอเป็นนักเรียนที่พ่อแม่แทบทุกคนในแถบอินเดียใต้ ใฝ่ฝันอยากจะมีลูกแบบนี้

เรียนรู้เพิ่มเติม

บล็อก

By Design: Aisha Alkinaey ปลาบปลื้มกับการแสดงออกโดยไม่ต้องอาย

Western Digital ส่งเสริมให้ Aisha Alkinaey เป็นตัวของตัวเอง ทั้งในการทำงานและในที่ทำงานของเธอ

เรียนรู้เพิ่มเติม

บล็อก

Dr. Kiran Gunnam: อาชีพในแนวคิดแบบใหม่

เป็นเรื่องธรรมดาที่วิศวกรทั่วไปหรือวิศวกรที่มีชื่อเสียงจะทุ่มเทในการทำงานเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเฉพาะด้านขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติม