Περιορισμένη εγγύηση για τα προϊόντα G-Technology, τμήμα της HGST, μιας εταιρείας του ομίλου Western Digital ("G-Technology")

Αυτή η Περιορισμένη Εγγύηση ισχύει για τα νέα προϊόντα αποθήκευσης της G-Technology τα οποία αγοράζονται από έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της G-Technology από τον αρχικό αγοραστή για κανονική χρήση και όχι για μεταπώληση. Η G-Technology εγγυάται ότι τα προϊόντα που καλύπτονται δεν έχουν ελαττώματα στα υλικά και την ποιότητα κατασκευής, με τις εξαιρέσεις που αναφέρονται παρακάτω.